Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Pavla Čechová

Sociální klima školní třídy SP

8.část

1.3.3  Vývoj sociálních vztahů dítěte se sluchovým postižením s ohledem na způsoby vzdělávání.

V posledních několika letech jsme svědky exploze nových myšlenek a vě-deckých poznatků v oblasti hluchoty. Názory na výuku, služby a postavení slucho-vě postižených v naší společnosti se mění.
Je zcela zřejmé, že pro dobrý rozvoj sluchově postižených dětí má zásadní význam dobrá informovanost rodičů, lékařů, učitelů i ostatních členů „týmu“ pracujícího s takto postiženými dětmi. Základním poznatkem je, že tyto děti komunikují odlišným způsobem. Jejich rodiče (z nichž 90% tvoří lidé bez sluchového postiže-ní) zjistí, že došlo k narušení normálního způsobu komunikace a že se musí naučit s touto odlišností vyrovnat.
Hovoříme-li o vytváření sociálních vztahů sluchově postižených dětí, potom jednou ze zásadních otázek je, jak se podaří rodičům vyrovnat s touto nelehkou situací, která ovlivní a změní od základů celý jejich život. Bohužel rodiče dostávají mnohdy konfliktní a navzájem si odporující rady jak pracovat se sluchově postiže-ným dítětem a jak je vzdělávat. Je jim neustále předkládáno, že se mají ke svému dítěti chovat zcela normálně, zatímco jsou neustále příbuznými, přáteli i ostatními lidmi upozorňováni, že se jejich dítě odlišuje od toho, co se obecně za normální považuje.
Navzdory rozporům o komunikačních metodách se odborníci shodují   v jedné oblasti: Všichni potvrzují, že rodiče jsou nezastupitelní pro citový, sociální a jazykový vývoj sluchově postiženého dítěte. Život rodičů neslyšícího dítěte se zdá být složen z dlouhého řetězce sebezpytování, zda to, co dělají, dělají správně. Jsou pronásledováni obavou, že pokud se rozhodli špatně, budou to oni, kdo ponesou celou tíhu odpovědnosti, nikoli jejich poradci. Jaké cíle by si měli stanovit, aby se jim podařilo rozvinout celou osobnost dítěte?
Vymezme si tyto základní body:
• Získat co nejvíce informací o sluchovém postižení, možnostech vzdělávání a uplatnění dítěte.
• Vytvořit jasný komunikační kanál, který  mohou používat od nejútlejšího věku dítěte k navazování sociálních vztahů, vyjadřování svých pocitů  a  k předávání nových zkušeností a informací.
• Vytvořit dítěti zázemí v rodině, pocit seberespektování, důstojnosti        a přijetí bez ohledu na srozumitelnost jeho verbální mluvy.
• Mít smysl pro přiměřenost, která dokáže brát v úvahu nejen potřeby sluchově postiženého dítěte, ale i potřeby ostatních členů rodiny.
• Ochota dovolit sluchově postiženému dítěti dosáhnout samostatnosti   a získat přátele, se kterými bude snadno komunikovat.
• Být hrdí na své sluchově postižené dítě jako na jedinečnou osobnost.
• Nabýt dostatečné tolerance pro ignoraci netaktních projevů společnosti slyšících k otázkám hluchoty.

Existuje několik metod vzdělávání sluchově postižených dětí, ve kterých se uplatňují naprosto odlišné způsoby výuky. Tyto metody mají i odlišné cíle,           kterých chtějí dosáhnout. Na rodinu čeká velmi těžké rozhodování, pro jaký způ-sob výuky se rozhodnout. Pomoci v rozhodování by měla speciálně pedagogická centra, která by měla pracovat s rodinou od útlého věku dítěte. Tato centra se zři-zují po celé naší republice při speciálních školách pro děti s vadami sluchu.
Diskuse o optimálních vzdělávacích metodách má smysl pouze v případě dětí neslyšících nebo těžce nedoslýchavých, jejichž zbytky sluchu neumožňují spontánní rozvoj mluvené řeči. (Hrubý,J., 1997)
Nedoslýchavé děti vybavené elektronickými sluchadly i dalšími pomůckami nepředstavují z hlediska vzdělávacích potřeb příliš problémovou skupinu. Jsou většinou integrováni do běžných škol. Pomoc těmto dětem zajišťují Speciálně pe-dagogická centra. Vcelku dobře se žákům daří navazovat sociální vztahy se svými vrstevníky, učiteli i rodinou. I oni se však musí vyrovnávat se svou odlišností.


Pavla Čechová
 30.5.2005 14:11
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Tradiční letní dětský sportovní tábor1.7. - 11.7. 2005
Oblastní unie neslyšících Olomouc pořádá tábor pro děti se sluchovým postižením od 10 do 15 let.
Místo : Rekreační středisko UNEX Staré Město pod Sněžníkem
Ubytování : v samostatné budově v rekreačním středisku
Stravování : plná penze - výborná domácí strava + pitný režim
8.6.2005, Lucie(1 příspěvek v diskusi) ...další info
MISS16.7.2005
V sobotu 16.7.2005 se od 19.30 hod. v TOP HOTELU PRAHA, Blažimská 1781/4 - Praha 4 koná MISS DEAF WORLD 2005.
8.6.2005, Lucie...další info
Turistika11.6.2005
Klub českých turistů neslyšících Plzeň připravil na sobotu 11.6.2005 SETKÁNÍ ČESKÝCH A RAKOUSKÝCH TURISTŮ V NOVÝCH HRADECH.
Trasa : Horní Stropice - Dobrá Voda - Sejby - Veveří - Nové Hrady
Délka trasy je 15 km.
Sraz : 5.30 hod. nádraží ČD Plzeň
Výlety jsou připravovány p
7.6.2005, Lucie...další info
fotbal5.6.2005
SKN Plzeň zve všechny fanoušky na fotbalový zápas.
SKN Plzeň  -  SKN Hradec Králové
Termín :  5. června 2005 od 10.00 hod.
Místo  :  hřiště Malesice u Plzně
Přiďte si zafandit!!!
31.5.2005, Lucie...další info
Cyklotúra4.6.2005
Spolek neslyšících Břeclav pořádá 4.6.2005 cyklotúru po Lednicko-Valtickém areálu. Startuje se v 10.00 hod před ČD Břeclav. Návrat je plánován ve večerních hodinách. Informace získáte : fax : 519 333 531
          SMS : 728 894 797
Těšíme se na Vás. 
30.5.2005, Lucie...další info
Sociální klima školní třídy SP8.část
1.3.3  Vývoj sociálních vztahů dítěte se sluchovým postižením s ohledem na způsoby vzdělávání.
30.5.2005, Pavla Čechová...další info
Divadlo Neslyšímčerven

Srdečně Vás zveme na představení Divadla Neslyším v červnu.

Středa 1. 6. 8:30 hod – Slunce a Vítr Lelekovice, MŠ, Lelekovice 13
                   1

26.5.2005, Lucie...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.