Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2811 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Od organizací / Autor: Tomáš Jelínek

Historie českobudějovické školy

Diecézní ústav pro hluchoněmé v  Českých Budějovicích byl založen v  roce 1871. Tehdy již existovaly dva ústavy pro hluchoněmé ? v  Praze a v  Litoměřicích. Jejich kapacita však nebyla dostatečná. V  obvodu českobudějovické diecéze bylo v  roce 1870 celkem 74 hluchoněmých 8 ? 13 letých dětí schopných vzdělání. Na popud zdejšího biskupa J. V. Jirsíka byl sestaven zvláštní přípravný výbor, který založil Spolek k  vydržování ústavu hluchoněmých. Stanovy spolku potvrdilo 4. Září 1871 c. k. místodržitelství. Předsedou spolku byl budějovický biskup, členy pak význačné osobnosti města, právníci, lékaři, továrníci, učitelé a církevní hodnostáři. Vedení spolku zajistilo vhodnou budovu a učitelské síly. Jako ředitel ústavu hluchoněmých nastoupil kněz Antonín Picconi. Pracoval s  hluchoněmými žáky dva roky v  Pražském ústavu pro hluchoněmé. Jako učitelky působily dvě řádové sestry z  kongregace chudých školských sester z  Horažďovic. V  říjnu 1871 začal školní rok se 14 chovanci ( 10 hochů a 4 děvčata).


Provoz ústavu byl hrazen z  příjmů spolku a z  darů živnostníků, továrníků a šlechty. V  roce 1873 byla připojena k  ústavu sousední budova. Dětí stále přibývalo. Každý školní rok byl zakončen veřejnou zkouškou, které mohli přihlížet nejen rodiče, ale i ostatní obyvatelé města. S  většími potížemi se podařilo ústavu přečkat 1. I 2. světovou válku.

V  roce 1949 došlo v  ústavu k  reorganizaci. Škola byla zestátněna. Od 1. 9. 1949 byla zřízena též jako zvláštní škola pro hluchoněmé děti. Ve školním roce 1949 ? 1950 zde bylo 40 dětí ve škole národní a 26 dětí ve škole zvláštní.

Dnem 1. 10. 1950 přešel ústav do správy sociální. Majetek zůstal nadále ve vlastnictví spolku, založeného v  roce 1871.

Dne 10. 1. 1951 postihla ústav pohroma. Krajský výbor KSČ rozhodl o přestěhování školy i internátu do Stráže pod Nežárkou. Nepomohly žádné protesty a námitky, že náhradní objekt je nevhodný. 15. 1. Přijela posádka pohraniční stráže, strhla zeď kolem dvora a přestěhovala zařízení ústavu. Ředitel a personál zaopatřili chovance. Teprve 19. ledna začalo nouzové vyučování. Pro 67 dětí a jejich učitelky nastalo 5 těžkých let v  provizoriu.

15. 8. 1956 konečně začalo stěhování zpět do původní budovy v  Českých Budějovicích, kterou do té doby obýval vojenský útvar. Zdevastovanou budovu bylo nutno opravit. Nový školní rok začal až 1. 10. 1956 s 80 žáky.
Dnem 1. 9. 1957 byla zřízena v  Českých Budějovicích i dvoutřídní národní škola pro nedoslýchavé.

V  roce 1975 byl rozhodnutím KNV do budovy internátní školy nastěhován Diagnostický ústav z  Vodňan. Obsadil téměř polovinu budovy. Neslyšící děti musely chodit do jiných škol, kde jsme měli pronajaté třídy. V  roce 1990 dostal diagnostický ústav vlastní budovu. Po mnoha letech budova opět slouží jen pro účely vzdělání a výchovy neslyšících.
Od 1. 9. 1990 pracuje na naší škole Speciálně pedagogické centrum. Poskytuje dlouhodobou výchovně ? vzdělávací péči dětem od narození do 6 let věku a zajišťuje integraci sluchově postižených dětí do všech typů škol.

Současný název školy je Speciální školy pro sluchově postižené. Je to zařízení s  nepřetržitým provozem, které se stará jak o děti docházejícíc do školy, tak  o děti internátní i o děti, jimž pro nevyhovujícíc rodinné prostředí nařídil soud ústavní výchovu.
Ve škole kvalifikovaný sbor pedagogických pracovníků vzdělává děti podle různých vzdělávacích programů, které jsou zvoleny u jednotlivých žáků podle stupně sluchové vady a podle dalších kritérií individuálně. Pod jednou střechou se tak učí děti v mateřské, základní, zvláštní, pomocné a praktické škole. Je zde i odborné učiliště pro obor sklenářské práce.

Odpoledne se o náplň volného času stará tým vychovatelek, ketré musí často zastoupit mámu ? ta zvláště menším dětem chybí. Záuemí internátu tvoří školní kuchyně a jídelna, ošetřovna a prádelna. Internát má rekreační zařízení v  Radosticích u Trocnova pro víkendové a prázdninové pobyty dětí. Výchovný program internátu je zaměřen především na sport, turistiku, zájmové kroužky, nácvik samoobsluhy.

Ve školním roce 2001 - 2002 máme 84 žáků ve 14 třídách.


Tomáš Jelínek
 12.12.2001 10:20
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Quiz Night 3
2.6.2007, Petr Pánek ...další info
Velikonoce na Šumavě

Chata_100Klub mladých neslyšících BYD Brno a Česká unie neslyšících Praha pořádají po úspěšném Silvestru další pobytovou poznávací akci pro mladé neslyšící. Tentokrát na Šumavě v krásném prostředí vesnice Prášily.
        Prášily, nazývané „Princezno
19.2.2003, Petr Pánek (2 příspěvky v diskusi) ...další info
Speciální školy pro sluchově postižené v Praze
Škola byla založena již roku 1786 zednářskou lóží U sedmi hvězd. Pražský ústav byl dlouhá léta jediným zařízením pro neslyšící u nás. Teprve roku 1932 byl založen ústav pro hluchoněmé děti v Brně.

Je proto zcela zákonité, že se stal střediskem na jehož půdě poznávali a pro výu
16.4.2002, Eva Raichlová ...další info
Škola v Plzni
SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, PLZEŇ, MOHYLOVÁ 90

Škola se nachází v moderním areálu v Plzni – Doubravce. Školní budovy jsou obklopeny zahradou s dopravním a sportovním hřištěm umožňujícím dětem pohybové využití a relaxaci. Škola slouží dětem s vadou sluchu z celého
27.12.2001, Eva Raichlová ...další info
Mateřská škola v Českých Budějovicícch.
Mateřská škola pro sluchově postižené v Českých Budějovicích je stará teprve 10 let.

V tomto školním roce (2001 - 2002) ji navštěvuje 9 dětí s různým typem postižení. Řada dětí má postižení kombinované. Všechny děti však spojuje vada sluchová různého stupně.

Víme, že pr
20.12.2001, Tomáš Jelínek ...další info
Český klub ohluchlých
Informační údaje o Českém klubu ohluchlých

Český klub ohluchlých pomáhá lidem, kteří byli postiženi náhlou a úplnou ztrátou sluchu v dospělém věku. Takto postižení lidé jsou zpočátku zbaveni možnosti normálně komunikovat se svým okolím, domluva s nimi je možná jen písemnou formou. Pos
18.12.2001, Eva Raichlová ...další info
Historie českobudějovické školy
Diecézní ústav pro hluchoněmé v  Českých Budějovicích byl založen v  roce 1871. Tehdy již existovaly dva ústavy pro hluchoněmé ? v  Praze a v  Litoměřicích. Jejich kapacita však nebyla dostatečná. V  obvodu českobudějovické diecéze bylo v  roce 1870 celkem 74 hluchoněmý
12.12.2001, Tomáš Jelínek ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.