Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2811 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Od organizací / Autor: Eva Raichlová

Škola v Plzni

SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, PLZEŇ, MOHYLOVÁ 90

Škola se nachází v moderním areálu v Plzni – Doubravce. Školní budovy jsou obklopeny zahradou s dopravním a sportovním hřištěm umožňujícím dětem pohybové využití a relaxaci. Škola slouží dětem s vadou sluchu z celého západočeského regionu a zahrnuje:
mateřskou školu
základní školu pro nedoslýchavé
základní školu pro neslyšící
internát
školní kuchyni
speciálně pedagogické centrum (SPC).


Speciální mateřská škola pečuje o těžce sluchově postižené děti od 3 let s možností internátního pobytu. Cílem péče je připravit děti ke vstupu do základní školy po stránce komunikace, sociálních dovedností a celkového osobnostního rozvoje. Díky pravidelnému plaveckému výcviku a bohatým sportovním možnostem školy je posilována tělesná zdatnost a zdraví dětí. Nadstandardní péči poskytujeme v podobě chirofonetiky a kurzů znakového jazyka pro rodiče.
Základní škola pro nedoslýchavé žáky je určena pro děti s lehčí vadou sluchu, vyučuje se zde podle běžných osnov s užitím vzdělávacího programu „základní škola“ pouze orální cestou.
Žáci s těžkou vadou sluchu (neslyšící) jsou vyučováni s pomocí znakového jazyka dle učebních dokumentů MŠMT.
Volba komunikačního systému u jednotlivých žáků je výsledkem posouzení týmem odborníků a přání rodičů. Běžně je používána orální metoda nebo vycházíme z filosofie totální komunikace. Z tohoto důvodu se pedagogičtí pracovníci trvale zdokonalují ve znakovém jazyce. Kromě kurzů pro pedagogy organizuje škola také kurzy pro rodiče našich žáků.
Zvláštností obou základních škol je existence přípravného ročníku. Povinná školní docházka žáků končí v 9. Třídě a je tudíž desetiletá.
Při výuce v základní škole jsou plně využívány odborné pracovny – přírodovědná, výtvarná, počítačová, logopedická, pracovna pro hudební a dramatickou výchovu, školní dílny a kuchyňka. Český jazyk na 1. Stupni je u neslyšících vyučován s pomocí výukových videoprogramů na jejichž tvorbě spolupracují učitelé školy. Mnozí jsou také autory speciálních učebnic pro neslyšící nebo pracují jako recenzenti nakladatelství Septima. Pro žáky školy organizujeme každoročně lyžařské výcvikové kurzy, plavecký výcvik a pobyt ve škole v přírodě na Šumavě. Žáci školy jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu ve všech jeho aspektech.
Děti bydlící mimo Plzeň mají možnost využít celotýdenní ubytování ve školním internátu, kde výchova a vzdělávání navazuje na práci školy. V programu internátu je věnována pozornost zejména sportovním aktivitám a zájmovým činnostem s výtvarným, rukodílným a pohybovým zaměřením. Úspěšné práce kroužků jsou prezentovány formou školních i veřejných výstav. Pro zkvalitnění dopravní výchovy mají žáci k dispozici nově vybudované dopravní hřiště. Internátu i škole slouží žákovská a učitelská knihovna.
Škola je zapojena v Asociaci školních sportovních klubů, účastníme se Celostátních sportovních her sluchově postižených žáků a dalších sportovních soutěží místního i republikového rozsahu.
Součástí školy je také speciálně pedagogické centrum, které zajišťuje ranou péči o sluchově postižené děti v regionu a pomáhá jejich rodičům. Stará se rovněž o integrované žáky se sluchovou vadou.
Cílem školy je poskytnout svým sluchově postiženým žákům všestrannou přípravu pro plnohodnotný život, pro uplatnění pracovní i společenské.


Škola pořádá v nejbližším období tyto akce:
- 20.12.2001 zveme v 15 hodin na vánoční besídku
- 20.12.2001 zveme v 17 hodin na setkání s důchodci školy
- 13.-18.1.2002 bude zahájen na Špičáku lyžařský výcvikový kurz žáků školy v penzionu „U Dušků“
- koncem ledna 2002 pořádáme celostátní turnaj ve florbalu
- 31.1.2002 končí plavecký výcvik žáků 4. a 5. tříd zahájený v září 2001


Mgr. Anna Houdková
Ředitelka školy
Eva Raichlová
 27.12.2001 9:25
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Quiz Night 3
2.6.2007, Petr Pánek ...další info
Velikonoce na Šumavě

Chata_100Klub mladých neslyšících BYD Brno a Česká unie neslyšících Praha pořádají po úspěšném Silvestru další pobytovou poznávací akci pro mladé neslyšící. Tentokrát na Šumavě v krásném prostředí vesnice Prášily.
        Prášily, nazývané „Princezno
19.2.2003, Petr Pánek (2 příspěvky v diskusi) ...další info
Speciální školy pro sluchově postižené v Praze
Škola byla založena již roku 1786 zednářskou lóží U sedmi hvězd. Pražský ústav byl dlouhá léta jediným zařízením pro neslyšící u nás. Teprve roku 1932 byl založen ústav pro hluchoněmé děti v Brně.

Je proto zcela zákonité, že se stal střediskem na jehož půdě poznávali a pro výu
16.4.2002, Eva Raichlová ...další info
Škola v Plzni
SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, PLZEŇ, MOHYLOVÁ 90

Škola se nachází v moderním areálu v Plzni – Doubravce. Školní budovy jsou obklopeny zahradou s dopravním a sportovním hřištěm umožňujícím dětem pohybové využití a relaxaci. Škola slouží dětem s vadou sluchu z celého
27.12.2001, Eva Raichlová ...další info
Mateřská škola v Českých Budějovicícch.
Mateřská škola pro sluchově postižené v Českých Budějovicích je stará teprve 10 let.

V tomto školním roce (2001 - 2002) ji navštěvuje 9 dětí s různým typem postižení. Řada dětí má postižení kombinované. Všechny děti však spojuje vada sluchová různého stupně.

Víme, že pr
20.12.2001, Tomáš Jelínek ...další info
Český klub ohluchlých
Informační údaje o Českém klubu ohluchlých

Český klub ohluchlých pomáhá lidem, kteří byli postiženi náhlou a úplnou ztrátou sluchu v dospělém věku. Takto postižení lidé jsou zpočátku zbaveni možnosti normálně komunikovat se svým okolím, domluva s nimi je možná jen písemnou formou. Pos
18.12.2001, Eva Raichlová ...další info
Historie českobudějovické školy
Diecézní ústav pro hluchoněmé v  Českých Budějovicích byl založen v  roce 1871. Tehdy již existovaly dva ústavy pro hluchoněmé ? v  Praze a v  Litoměřicích. Jejich kapacita však nebyla dostatečná. V  obvodu českobudějovické diecéze bylo v  roce 1870 celkem 74 hluchoněmý
12.12.2001, Tomáš Jelínek ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.