Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2811 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Od organizací / Autor: Eva Raichlová

Speciální školy pro sluchově postižené v Praze

Škola byla založena již roku 1786 zednářskou lóží U sedmi hvězd. Pražský ústav byl dlouhá léta jediným zařízením pro neslyšící u nás. Teprve roku 1932 byl založen ústav pro hluchoněmé děti v Brně.

Je proto zcela zákonité, že se stal střediskem na jehož půdě poznávali a pro výuku neslyšících se připravovali i někteří učitelé a ředitelé později zakládaných ústavů v Čechách a na Moravě. V návaznosti na tyto tradice se i dnes snažíme maximálně sluchově postiženým pomáhat a připravovat je pro život.

Na základě získaných zkušeností se vzděláváním sluchově postižených vytváříme metodiku vzdělávání tak, aby absolventi školy byli schopni existovat ve slyšící společnosti a odpovídajícím způsobem se do ní zapojit. Spolupracujeme i s Pedagogickou fakultou UK Praha při přípravě budoucích učitelů (od roku 1992 jsme fakultní školou), s Lékařskou fakultou UK Praha při přípravě lékařů tak, aby absolventi LF byli schopni se sluchově postiženými v případě potřeby komunikovat a hlavně, aby uměli depistáží zajistit včasnou diagnostiku sluchové vady.

Naši učitelé jsou plně kvalifikovanými odborníky pro práci se sluchově postiženými dětmi. Škola je vybavována nejmodernějšími pomůckami, máme řadu odborných učeben a sportovních zařízení. Již třetím rokem probíhá na škole experiment bilingválního (dvojjazyčného) vzdělávání.

Škola spolupracuje nejen se školami v Bratislavě, Berlíně a ve Vídni, ale i s ostatními školami pro sluchově postižené a s Bilingvální mateřskou školou pro sluchově postižené v Praze.

Sluchově postiženým dětem a jejich rodičům se snažíme pomáhat od zjištění sluchové vady v rámci aktivit speciálně pedagogického centra, ve kterém pracuje logoped, foniatr, psycholog, sociální pracovnice a pediatr, přes přípravu na školu a rozvoj komunikačních schopností v mateřské škole a dále poskytujeme sluchově postiženým dětem základní vzdělání v základní škole. Po ukončení základní školy se mohou žáci dále připravovat pro život na našem středním odborném učilišti, odborném učilišti nebo v praktické škole v celé řadě učebních oborů.

Škola je situována v blízkosti centra Prahy, na Smíchově. Budova je obklopena zelení Kinského sadů a Petřína. Nedílnou součástí školy je samozřejmě tělocvična, sportovní hřiště, fit centrum se saunou, posilovna s bazénem a rozlehlá zahrada. Škola má k dispozici množství kompenzačních a speciálních pomůcek a plně kvalifikované zaměstnance.

Ve škole pracuje mnoho zájmových kroužků. Pro žáky rovněž organizujeme školy v přírodě, kurzy lyžování a tuzemské i zahraniční exkurze a zájezdy. Pro žáky a učně je zajištěna možnost stravování, pro mimopražské žáky a učně rovněž ubytování.

Veškerou odbornou a vzdělávací péči a odborné služby pro sluchově postižené poskytujeme zdarma.

Zde se můžete podívat na internetové stránky Speciální školy pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5
Eva Raichlová
 16.4.2002 17:56
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Quiz Night 3
2.6.2007, Petr Pánek ...další info
Velikonoce na Šumavě

Chata_100Klub mladých neslyšících BYD Brno a Česká unie neslyšících Praha pořádají po úspěšném Silvestru další pobytovou poznávací akci pro mladé neslyšící. Tentokrát na Šumavě v krásném prostředí vesnice Prášily.
        Prášily, nazývané „Princezno
19.2.2003, Petr Pánek (2 příspěvky v diskusi) ...další info
Speciální školy pro sluchově postižené v Praze
Škola byla založena již roku 1786 zednářskou lóží U sedmi hvězd. Pražský ústav byl dlouhá léta jediným zařízením pro neslyšící u nás. Teprve roku 1932 byl založen ústav pro hluchoněmé děti v Brně.

Je proto zcela zákonité, že se stal střediskem na jehož půdě poznávali a pro výu
16.4.2002, Eva Raichlová ...další info
Škola v Plzni
SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, PLZEŇ, MOHYLOVÁ 90

Škola se nachází v moderním areálu v Plzni – Doubravce. Školní budovy jsou obklopeny zahradou s dopravním a sportovním hřištěm umožňujícím dětem pohybové využití a relaxaci. Škola slouží dětem s vadou sluchu z celého
27.12.2001, Eva Raichlová ...další info
Mateřská škola v Českých Budějovicícch.
Mateřská škola pro sluchově postižené v Českých Budějovicích je stará teprve 10 let.

V tomto školním roce (2001 - 2002) ji navštěvuje 9 dětí s různým typem postižení. Řada dětí má postižení kombinované. Všechny děti však spojuje vada sluchová různého stupně.

Víme, že pr
20.12.2001, Tomáš Jelínek ...další info
Český klub ohluchlých
Informační údaje o Českém klubu ohluchlých

Český klub ohluchlých pomáhá lidem, kteří byli postiženi náhlou a úplnou ztrátou sluchu v dospělém věku. Takto postižení lidé jsou zpočátku zbaveni možnosti normálně komunikovat se svým okolím, domluva s nimi je možná jen písemnou formou. Pos
18.12.2001, Eva Raichlová ...další info
Historie českobudějovické školy
Diecézní ústav pro hluchoněmé v  Českých Budějovicích byl založen v  roce 1871. Tehdy již existovaly dva ústavy pro hluchoněmé ? v  Praze a v  Litoměřicích. Jejich kapacita však nebyla dostatečná. V  obvodu českobudějovické diecéze bylo v  roce 1870 celkem 74 hluchoněmý
12.12.2001, Tomáš Jelínek ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.