Ticho.cz si právě čte: (4 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2809 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Onemocnění sluchu / Autor: Alena Strnadová

Diagnostika sluchového postižení 3.

Objektivní audiometrické metody

Jsou to takové vyšetřovací postupy, jejichž výsledek není závislý na spolupráci pacienta. Vyšetřovací postupy jsou založeny na různých principech, mnohé z nich jsou nepřesné, a proto se v praxi moc neuplatňují.

1) Kožní galvanický test – zde se sledují změny kožního odporu při silném akustickém podnětu

2) Pneumografie – sleduje změny dechového rytmu při změně zvuku

3) Pletyzmografie – zaznamenává změnu periferního prokrvení, která je vyvolána zvukovým podrážděním

4) Impedanční audiometrie – je to metoda, která zahrnuje tympanometrii a vyšetření stapediálních reflexů

5) Vyšetření otoakustických emisí

6) Vyšetření evokovaných sluchových potenciálů

Impedanční audiometrie

Toto vyšetření je možné pouze v případě, že není na bubínku perforace. Zvukovod musí být úplně volný, aby nebyl ovlivněn výsledek vyšetření.

Tympanometrie

Je to metoda, která sleduje pohyblivost bubínku v závislosti na změně tlaku ve zvukovodu. Měříme zde impedanci (odpor) a komplianci (poddajnost) bubínku. Impedance a kompliance bubínku je ovlivněna tuhostí bubínkové membrány, pohyblivostí ušních kůstek a obsahem středoušní dutiny. Pohyblivost bubínkové membrány se mění také v závislosti na snížení nebo zvýšení atmosférického tlaku před a za bubínkem.

Měření probíhá tak, že do vnějšího zvukovodu vložíme sondu, která přivádí do ucha měřící tón. Ten pacient jednak slyší a částečně se odrazí od blanky bubínku. Pomocí sondy se změří velikost odražené části měřícího tónu při různém tlaku ve středoušní dutině. Výsledky se zaznamenávají do tympanometrické křivky a podle ní se posoudí stav tlaku ve středoušní dutině. Podle tlaku ve středoušní dutině se odlišuje, o jaký typ nedoslýchavosti se jednáAlena Strnadová
 30.4.2002 16:50
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 

<<<   2   3   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.