Ticho.cz si právě čte: (1 návštěvník)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Komunikace / Autor: Pavel Kučera

Komunikační formy slovní podstaty

Daktylní abeceda, daktylní řeč, daktylotika
Prstová abeceda vyjadřuje jednotlivé hlásky polohami prstů, z nichž se syntetickou metodou tvoří vizuální obrazy slov, stejně jako se hlásky spojují do akustických slov.


Daktylografie
Psaní písmen ukazováčkem pravé ruky do levé dlaně, nebo obráceně. Shoda tvarů daktylografických znaků s tvary písmen je výhodná pro zapamatování a jednoduchost využití.


Pomocné artikulační znaky
Pomocné artikulační znaky jsou osvědčenou pomůckou při rozvíjení zvukové stránky mluvené řeči sluchově postižených dětí. Význam jejich využití spočívá v podpoře správné artikulace příslušné hlásky. Pomocné artikulační znaky splňují funkci daktylních znaků při tvoření a rozvíjení řeči sluchově postižených dětí. Jejich výhodou ve srovnání s daktylními znaky je, že jsou velmi účinnou oporou při osvojování, fixaci a automatizaci správné artikulace. Jsou spjaté s hláskami, nikoliv s písmeny.


Cued speech
Kombinací tvaru prstů a poloh ruky se vyjadřují skupiny samohlásek a souhlásek i celých slabik, přičemž zrakový vjem (ruky) se doplňuje odezíráním spolumluveného z úst.


Hand – Mund systém
Hand-Mund systém je druhem tzv. prstové fonetické abecedy znázorňující činnost té části mluvidel, která je po čas mluvení zraku nepřístupná.


Psaná podoba jazyka
Psaná podoba jazyka je významný doplněk vizuálně-motorických komunikačních prostředků. Její komunikační kvalita v širším společenském prostředí je podmíněna rozvojem pojmotvorných struktur na psanou podobu jazyka sluchově postižených, která se zatím jen zkoumá. (Krahulcová-Žatková 1996)Pavel Kučera
 3.6.2002 14:12
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 

<<<   2   3   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.