Ticho.cz si právě čte: (1 návštěvník)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Nedoslýchavost / Autor: Saša Zvonek

MOŽNOSTI PEDAGOGICKY ORIENTOVANÉHO STUDIA SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH

        Mnozí z pedagogů, sluchově postižených, stále nemají patřičnou erudici. Naštěstí se jim školství (vysoké především) otevřelo, takže pro ně není nedosažitelné studium odborných předmětů. A nemusí se nutně jednat pouze o obory pedagogické, vždyť jako učitelé se nemohou uplatnit všichni vzdělaní sluchově postižení. Nemusí se ani vždy jednat o obory, které jsou určené speciálně sluchově postiženým (neslyšícím), jako je např. u nás  Výchovná dramatika pro neslyšící na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění (založeno v roce 1992), Experimentální jednooborové studium výtvarné výchovy pro neslyšící na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (založeno v roce 1992), nebo Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (založeno v roce 1998), Umělecká a taneční výchova sluchově postižených na Fakultě tělesné kultury a sportu Univerzity Karlovy (založeno v roce 1994), nebo v zahraničí řada oborů  na Gallaudetově univerzitě ve Washingtonu (založeno v roce 1864), na jednom z oborů na Vysoké škole komunikace a divadelního umění ve Finsku (založeno v roce 1994), či na vysoké škole v Postupimi (Německo), kde bylo v roce 1996 otevřeno modelové studium pro neslyšící obor Sociální pracovník sociálně pedagogický pracovník.

        Také „Teacher Training Programe of Sign Language Users (program pedagogického vzdělávání pro uživatele znakového jazyka) je otevřen od zimního semestru roku 1998/1999 na univerzitě Jyvaskyle a určen především sluchově postiženým. Na univerzitě v Petře v Řecku a v Řecké federaci sluchově postižených byly zahájeny dva projekty, jejichž cílem je vyškolit neslyšící instruktory, kteří budou vyučovat znakovou řeč. “ (Gong 9/1993, s. 171).

        Stále více a více pronikají sluchově postižení do oborů, které je zajímají, jako je například výtvarná výchova, programování, matematika, jazyky a další. Studují  na mnoha vysokých školách v zahraničí i v České republice. Znám osobně některé sluchově postižené u nás, kteří studují nebo nedávno ukončili studium na Fakultě pedagogické, lékařské a Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci,  na Fakultě pedagogické Masarykovy univerzity v Brně, na Fakultě Tělesné kultury a sportu Univerzity Karlovy v Praze, na Fakultě elektrotechnické Vysokého učení technického v Praze, na Fakultě přírodovědecké Ostravské univerzity, na Fakultě technologické a potravinářské a chemickobiologické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské v Ostravě.  A určitě budou i další. 

        Zvláštní postavení má Střední pedagogická škola pro sluchově postižené v Hradci Králové, na které začali první sluchově postižení studovat v roce 1992. Podobná střední pedagogická škola pro neslyšící existuje v Norsku.
 
        Vysoké školy se snaží vycházet vstříc ve vytváření vhodných podmínek pro studium sluchově postiženým studentům, a nejenom jim, o tom svědčí např. poznámky ve sborníku Vzdělávání zdravotně postižených studentů a vytváření podmínek k tomu z roku 1994. Za mnohé mluví také praxe. Když se podíváme, kolik sluchově postižených studentů v současné době studuje na českých školách, kolik oborů se jim zpřístupnilo, je zřejmé, že snaha o vstřícnost tady je. Takže pokud mají samotní sluchově postižení potřebu se vzdělávat, mají možnost. A jak jsem již řekl, nemusí vybírat pouze z nabídky vysokých škol a oborů zaměřených specificky na sluchově postižené, resp. neslyšící, mohou se přihlásit v podstatě kamkoliv. Záleží jen na jejich píli a vytrvalosti, na jejich schopnostech a vůli. Myslím, a vím z vlastní zkušenosti, že všude na školách se najdou lidé, kteří budou ochotni se daným problémem zabývat a hledat schůdnou cestu, nebo vhodnou pomoc.

        Problematikou vzdělávání se zabývají také četné semináře a konference. Již řadu let se pravidelně koná Mezinárodní kongres o vzdělávání neslyšících (koná se jednou za 5 let, v roce 1995 se konal již po osmnácté v Jeruzalémě), kde se řeší i otázky vysokoškolského studia sluchově postižených.   


Saša Zvonek
 10.2.2003 12:19
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.