Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Pavel Kučera

PRSTOVÁ ABECEDA VE VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIENŽENÝCH

6.část

Málo respondentů má špatné zkušenosti s prstovou abecedou nebo jsou nespokojeni, že  není dobře propracovaná. Většina respondentů vidí velký přínos pro děti při používání prstové abecedy, neboť napomáhá ve všech složkách komunikace i výuky jako takové.

SHRNUTÍ VÝZKUMNÉ ČÁSTI

Teoretická východiska hypotéz vycházela z mých zkušeností, zkušeností a informací kolegů. Z výsledku šetření a z dílčích závěrů vyplývá, že se potvrdily všechny tři hypotézy.
Podle (tab. 1), ve školství pracují převážně ženy. Pedagogická praxe ve školství podle (tab. 2) je v průměru, to znamená, že je to podle počtu praxi ve školství vyvážená. Přijímají zde nové kvalifikované pedagogické pracovníky. Všichni respondenti mají specializaci a nikdo není bez kvalifikace.
Ve školství pracuje podle (tab. 3) 10 sluchově postižených respondentů.
Nejvíce se používá jednoruční prstová abeceda a o něco méně oba typy (smíšené). V malém procentu podle (tab. 4) je využívána dvouruční prstová abeceda. Hodně respondentů se naučilo prstovou abecedu (podle posloupnosti žebříčku) přímo v praxi se sluchově postiženými. Další skupinou respondentů se učilo ze studijních materiálu a z kurzů znakového jazyka. Na posledním místě se respondenti učili při studiu pod vedením odborníka.
Hodně učitelů využívá názorné dokumentace o prstové abecedě a užívají při praktickém cvičení daktylogiky. To jsou knižní publikace, videokazety…
Prstovou abecedu pedagogové používají podle (tab. 8) i v řečové výchově (u cizích, neznámých, nových a nejasných slov, při pamětném procvičování slov, jako pomůcku při doplňování koncovek mluvené hláskové řeči, zpětná vazba daktylovaného slova (znak a naopak), v logopedii při artikulaci, při čtení, psaní, seznámení s novými pojmy) u všech skoro stejně. Prstová abeceda viz (tab. 9) je pro ně dobrou pomůckou v logopedii při artikulaci a pro dobrou  zpětnou vazbu, což je kontrola pochopení. Používají se skoro vyváženě nejen v logopedii, ale i v době výuky. Prstová abeceda  ovlivňuje mluvenou řeč pozitivně viz. (tab. 10).
Děti prstovou abecedu podle mínění pedagogů používají všude, jak ve škole, tak i mimo výuku. Ve velmi malém procentu, viz. (tab. 12), děti opravují prstovou abecedu svým pedagogům. Z toho soudím, že ji pedagogové asi ovládají dobře.
Více než polovina respondentů uvedla, viz (tab. 13), že prstová abeceda je pro respondenty čitelná, jasná a srozumitelná podle (tab. 15). Podle (tab. 14) pedagogové neprovádějí průpravná cvičení prstové abecedy, neboť ji ovládají a není potřeba se tím zabývat.
Hodně dětí ve škole vnímají prstovou abecedu přednostně, neboť jim to napomáhá k pochopení a k ověřování správných slov, sdělená slova ve větách, kde slova hrají velmi důležitou roli a sděluje podstatu věty, viz (tab. 16). Pomocí prstové abecedy si děti rychleji a snadněji rozvíjejí a obohacují si slovní zásobu, viz (tab. 17).
Hodně dotázaných respondentů se naučilo prstovou abecedu, jak jednoruční tak i obouruční, rychle, snadno, většinou za pár hodin až po několik měsíců.
Užívat prstovou abecedu ve škole i mimo ní doporučuje 89 respondentů, neboť používáním prstové abecedy se usnadňuje rozvoj odezírání, viz. (tab. 20). Respondenti potvrdili, že prstovou abecedu používají nejen u zcela neslyšících dětí, ale i u nedoslýchavých dětí, viz. (tab. 21). Podle (tab. 22), jsou slova v prstové abecedě jednoznačná a přesná v analýze a v syntéze.
Využívat prstovou abecedu co nejdříve v mateřské škole upřednostňuje 38,5% respondentů. Prstovou abecedu z komunikace by nevypouštělo 40,6% respondentů a 21,9% respondentů by prstovou abecedu užívalo individuálně, dle jejich potřeb, tedy individua sluchově postiženého dítěte. Viz. (tab. 23) je největší procento užívání prstové abecedy jen v nutné potřebě a to dle sluchově postiženého dítěte. Pedagogové se domnívají, že se rodiče sluchově postiženého dítěte prstovou abecedu naučili a skoro ve stejném procentu se někteří nenaučili, viz. (tab. 24).
Málo respondentů má špatné zkušenosti s prstovou abecedou nebo jsou nespokojeni, že  není dobře propracovaná. Většina respondentů vidí velký přínos pro děti při používání prstové abecedy, neboť napomáhá ve všech složkách komunikace i výuky jako takové.


Pavel Kučera
 19.8.2003 9:44
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Přednáška a sport10.9. a 18.9.
Česká unie neslyšících, oblastní organizace Brno ve spolupráci s Klubem mladých neslyšících BYD si Vás dovoluje pozvat na dvě své zářijové akce:
10. 9., od 17:00 na přednášku "Naše oči - vhodné brýle, výroba kontaktních čoček", přednáší MUDr. Olga Toulová, tlumočení do znakového jazyka zajišt
1.9.2003, Vladimír Válka ...další info
Specifické výchovné problémy2.část
Hovory slyšících lidí neslyšící člověk nemůže sledovat. Občas se setkám ze strany Neslyšících se zvídavými otázkami typu: A co si lidé v tramvaji obyčejně povídají? O čem se ti dva hádají? Neslyšící člověk by mnohdy rád věděl, jaké informace si slyšící lidé na veřejnosti sdělují.
28.8.2003, Simona Gavelčíková ...další info
Vnímání zvuků1.díl
V praxi se s jednoduchými tóny téměř nesetkáváme, mnohem častější je výskyt tónů složitějších tvarů, vzniklých součtem základního sinusového signálu a jeho harmonických, tedy celočíselných násobků frekvence základního tónu.
27.8.2003, Michal Holub ...další info
Genová terapie2.část
Pouze u ptáků a plazů bylo zjištěno, že tuto funkci regenerace vlásečnicových buněk mají. Při pokusech na guinejských prasatech bylo použito genu, který se vyskytuje v zárodku vlásečnicových buněk...
25.8.2003, Michal Holub ...další info
O OSLÍ KŮŽI
Princezna tatínkovi slíbila, že si starého ošklivého krále hned zítra vezme, když dostane kůži z kouzelného osla. Král nic neřekl a odešel. Za chvíli donesli princezně do pokoje kůži z kouzelného osla. Princezna plakala, věděla, že teď už si starého ošklivého krále musí vzít.
20.8.2003, Petra Horáková ...další info
PRSTOVÁ ABECEDA VE VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIENŽENÝCH6.část
Málo respondentů má špatné zkušenosti s prstovou abecedou nebo jsou nespokojeni, že  není dobře propracovaná. Většina respondentů vidí velký přínos pro děti při používání prstové abecedy, neboť napomáhá ve všech složkách komunikace i výuky jako takové.
19.8.2003, Pavel Kučera ...další info
Osobní zkušenosti
...nemohu tlumočit např. z televize, z videa, když se díváme na nějaký pořad, který je bez titulků (nemohu předat dětem tolik informací)...
18.8.2003, Saša Zvonek ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.