Ticho.cz si právě čte: (1 návštěvník)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Od organizací / Autor: Eva Raichlová

Český klub ohluchlých

Informační údaje o Českém klubu ohluchlých

Český klub ohluchlých pomáhá lidem, kteří byli postiženi náhlou a úplnou ztrátou sluchu v dospělém věku. Takto postižení lidé jsou zpočátku zbaveni možnosti normálně komunikovat se svým okolím, domluva s nimi je možná jen písemnou formou. Postižení se takto dostávají do úplné izolace, rodinné, společenské i pracovní. Pro tyto postižené se snažíme zajistit tzv. první pomoc individuální výukou odezírání ze rtů, poskytnutím videokazet odezírání, který byl natočen ve spolupráci s Českou televizí a v jehož natáčení pokračujeme cvičnými lekcemi. Pro naše postižené pracujeme zcela zdarma, dobrovolnickou činností, bez administrativního aparátu. Finanční prostředky se snažíme získat pomocí dotací, grantů a sponzorskými dary.

Klub pořádá klubové akce v klubovně CČSH v Táborské ul. 65 v Nuslích, dále pořádá docházkové kurzy odezírání, pobytové psychorehabilitační kurzy s intenzivní výukou odezírání pro postižené z celé České republiky. Všechny tyto kurzy vedou odborné klinické logopedky.

Snažíme se stále pro naše ohluchlé členy zlepšit jejich těžkou životní situaci, naším posledním úspěchem je kupříkladu i to, že z naší iniciativy a zorganizování petice parlamentu České republiky bylo zákonem schváleno i zvýšení procenta skrytých titulků v České televizi ze 25%  na 70%.
Jsme členy komise pro výběr pacientů pro voperování kochleárního implantátu při VZP.

Naše další aktivity:

- poradenská činnost
- ediční činnost
- organizování rehabilitačního cvičení pro ohluchlé
- zajišťování artikulačního tlumočení pro ohluchlé
- klubová činnost, tj. přednášky pro ohluchlé
společné návštěvy výstav, vycházky apod.
- ediční činnost - vydávání ZPRAVODAJE pro ohluchlé
- předvádění kompenzačních pomůcek pro neslyšící
- klubové promítání videofilmů s českými titulky
- vydání informační kartičky JSEM NESLYŠÍCÍ


Telefonní a faxové číslo, na kterém Vám budou poskytnuty informace: 02/51566108
Osobní návštěvy prosíme po předchozí dohodě.

Anica Dvořáková
Předsedkyně a nositelka Ceny Olgy Havlové 2001


Eva Raichlová
 18.12.2001 10:41
Diskuse ke článku: