Ticho.cz si právě čte: (1 návštěvník)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Téma: - / Autor: Jaroslav Winter

Internet a můj handicap

Blíží se uzávěrka literární soutěže

Už jen do 12. února je možné posílat soutěžní práce do literární soutěže Internet a můj handicap. V minulém ročníku v  ní uspěli také neslyšící autoři - pořadatelé doufají, že letos jich bude ještě více, zvláště když na všechny účastníky čekají hodnotné ceny.

Výsledky soutěže vyhlášené sdruženími BMI, AISO a Křižovatka budou oznámeny na konferenci INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 11. března  v Kongresovém centru Praha.

Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři  by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže se nepřijímají práce, které byly přihlášeny v 1. ročníku.

Mediálním partnerem 2. ročníku soutěže je časopis Vozíčkář.  Vítězové získají hodnotné ceny, například mobilní telefon od Eurotelu, programy 602Print Pack od společnosti Software602, antivirové programy AVG společnosti Grisoft, USB flash paměti, různé filmy na DVD, knížky povídek S bílou holí, CD Příběhy z tmavomodrého světa (životní příběhy nevidomých namluvené v herbáři hereckých hlasů) a další. Jejich seznam je uveden na www.helpnet.cz v rubrice INSPO. Zde již je zveřejněno všech 32 textů, které přišly do prvního ročníku literární soutěže.

Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 12. února 2006 na adresu info@helpnet.cz. Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho práce může být bezplatně zveřejněna ve sborníku konference INSPO, popřípadě v médiích, kterým budou nejlepší příspěvky poskytnuty.

Konference INSPO, na níž budou předány ceny vítězům soutěže Internet a můj handicap, je jednou z hlavních akcí 9. ročníku projektu Březen – měsíc internetu, organizovaného BMI sdružením. Hlavními partnery BMI 2006 jsou Česká pošta a Grisoft, vzhledem k tematickému zaměření 9. ročníku BMI na e-government poskytují záštitu a podporu předseda vlády a Úřad vlády České republiky, Ministerstvo financí, Ministerstvo informatiky,  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti,  Ministerstvo vnitra a portál BusinessInfo.cz.  Mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Springer Media CZ, Vogel Burda Communications a časopis E-government, odborným partnerem FORInternet. 


Jaroslav Winter
 26.1.2006 13:17
Diskuse ke článku: