Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Téma: - / Autor: Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Technika mluveného projevu I.

Další ze seminářů v rámci Certifikačního vzdělávacího programu s názvem

"Technika mluveného projevu I."

proběhne 16. a 17. října 2004 od 9:00 hod. v prostorách organizace Pevnost - České centrum znakového jazyka (Sokolovská 304, 190 61, Praha9).

V průběhu semináře budou posluchači seznámeni s těmito komunikačními dovednostmi:
- Technika řeči, hospodaření se dechem, tvoření hlasu, nácvik dynamických, rytmických a melodických modulací, přirozená hlasová poloha, nácvik různých typů dýchání
- Výstižné, stručné a logické vyjadřování vlastních i tlumočených myšlenek, nácvik mluvní pohotovosti
- Sjednocení obsahu a formy projevu
- Sebereflexe, schopnost nalézt chyby vlastní i cizí a znát způsob jejich nápravy
- Etika komunikace
- Kultura projevu a problematika tlumočení
- Analýza audiozáznamu vlastního řečového výstupu a jeho rozbor a diagnostika
- Specifika mluveného a psaného projevu

Lektorkou semináře bude PhDr.Marie Svobodová, PhD.

Účastnický poplatek činí 300,- Kč za 8 vyučovacích hodin. Seminář je přístupný VŠEM, kteří mají o dané téma zájem. Uchazeči se mohou hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na www.cktzj.com zaslané nejpozději do 9.10.2004.

Vzhledem k tomu, že náplň programu je založena na intenzivní individuální práci s frekventanty, je shodný seminář konán ve dvou výše uvedených termínech.Česká komora tlumočníků znakového jazyka
 26.9.2004 17:56
Diskuse ke článku: