Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Téma: - / Autor: Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Praktická konverzace v českém znakovém jazyce II.

Seminář v rámci CVP Komory

Další ze seminářů v rámci Certifikačního vzdělávacího programu s názvem

"Praktická konverzace v českém znakovém jazyce II. - využití znakovacího prostoru"

proběhne 26. a 27. února 2005 od 9:00 hod. v prostorách organizace Pevnost - České centrum znakového jazyka (Sokolovská 304, 190 61, Praha 9).

Seminář bude obsahovat:
- Seznámení se základními pravidly využívání znakovacího prostoru při souvislých promluvách ve znakovém jazyce.
- Procvičovánáí vlastní produkce znakového jazyka zaměřené na konkrétní problematickou oblast daného jazyka, popis a využití prostoru.
- Spektrum použitých jazykových prostředků při popisu různých předmětů, prostředí a situací. Toto spektrum by mělo být pro tlumočníka výzvou pro uvědomění si toho, že rozšiřování rejstříků ČZJ je proces systematický a dlouhodobý.
- Doporučení, jak se vyvarovat hrubých chyb v dané oblasti.

Lektory semináře budou Bc. Radka Nováková a její hosté

Kapacita obsazení je vzhledem k jeho zaměření zpochopitelných důvodů omezena na 10 osob.
Vzhledem k tomu, že náplň programu je založena na intenzivní individuální práci s frekventanty, je shodný seminář konán ve dvou výše uvedených termínech.

Účastnický poplatek činí 300,- Kč za 8 vyučovacích hodin.
Seminář je přístupný VŠEM, kteří mají o dané téma zájem.
Uchazeči se mohou hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na www.cktzj.com . Po potvrzení přihlášky budou informováni o způsobu úhrady semináře.
Tlumočení bude zajištěno podle potřeb přihlášených posluchačů.


Česká komora tlumočníků znakového jazyka
 9.2.2005 13:54
Diskuse ke článku: