Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1667 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Téma: - / Autor: Česká komora tlumočníků znakového jazyka

POZVÁNKA NA PILOTNÍ KURZY

Únor - březen 2007

Česká komora tlumočníků znakového jazyka bude i v březnu realizovat pilotní kurzy pro ověření připravovaných materiálů v rámci projektu JPD 3 Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny.
 
V únoru a březnu 2007 se můžete těšit na následující semináře, které se konají v prostorách České komory tlumočníků znakového jazyka (Ocelářská 35, Praha 9):

25. února 2007
9:00–12:00 hodin
Praktická konverzace v ČZJ I. – vizualizace prostoru v českém znakovém jazyce a klasifikátory v českém znakovém jazyce
Lektorky: Bc. Radka Nováková a Bc. Lenka Tikovská
Vizualizace prostoru
• Uvedení do problematiky a její vymezení
• Příklady vizualizace prostoru v autentických textech v českém znakovém jazyce
• Přehled klasifikátorů, které se nejčastěji ve vyprávění používají, s objasněním jejich významů
• Přehled specifikátorů tvarů a velikostí, které se nejčastěji ve vyprávění používají, s objasněním jejich významů
• Práce s obrázky (komiksy)  a varianty jejich vizualizace (od vět po texty)
• Test získaných znalostí a dovedností
Klasifikátory v českém znakovém jazyce
• Uvedení do problematiky
• Typy klasifikátorů
• Roztřídění do skupiny podle užití klasifikátorů
• Praktické ukázky užití klasifikátorů
• Seznam klasifikátorových tvarů ruky platných pro český znakový jazyk

13:00–16:00 hodin
Praktické cvičení tlumočení do a z ČZJ I. − Číslovky
Lektorky: Bc. Radka Nováková a Bc. Helena Šebková
• Uvedení do problematiky
• Typy číslovek ve znakovém jazyce
• Rozrůzněnost číslovek v ČR (generační, regionální…)
• Pravidla užití jednotlivých typů číslovek s příklady
• Příklady textů ve znakovém jazyce, ve kterých se užívají číslovky nejrůznějších typů
• Cvičení na upevňování pravidel správného užívání číslovek
• Test získaných dovedností a znalostí

11. března 2007
9:00−12:00 hodin
Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR                          a v zahraničí
Lektorka: Bc. Helena Šebková
• Různé přístupy k výkonu tlumočnické profese (modely tlumočení) a základní pojmy: tlumočník znakového jazyka, transliterátor českého jazyka, vizualizátor mluvené češtiny
• Úloha etického kodexu tlumočníka při výkonu profese; zahraniční etické kodexy; antikodex
• Komunikační strategie v rámci výkonu tlumočnické profese
• Etiketa tlumočníka
• Logistika tlumočení pro neslyšící
• Přehled možností získání tlumočnické kvalifikace, úloha profesních organizací tlumočníků ve vzdělávání tlumočníků v ČR a v zahraničí
• Charakteristika, struktura a srovnání vzdělávacích systémů tlumočníků v ČR                a v zahraničí
13:00-16:00 hodin
Techniky vizualizace – logopedická část
Lektorka: Mgr. Marie Horáková
• Produkce řeči
• Artikulace hlásek
• Artikulační spodoba
• Rozdělení hlásek
• Nácvik vhodného dýchání
• Časová prodleva za mluvčím
• Převedení intonace do pohybů mluvidel a do mimiky
• Užívání gest
• Užití pomocných technik: prstová abeceda, znaky, fonematické symboly
• Nácvik střídání jednotlivých účastníků hovoru
• Metody odezírání
• Stupně a složky odezírání

18. března 2007

9:00-12:00 hodin

Rétorika pro tlumočníky
Lektorka: MgA. Alena Špačková

• Nahrávka předem připraveného projevu (buď ucelené 3-5 minutové pracovní
    vystoupení nebo úvod, část výkladu a závěr původně delší prezentace)
• Kolektivní rozbor, konkrétní doporučení
• Trénink přípravy projevu

13:00-16:00 hodin
Organizace tlumočníků v ČR a v zahraničí
Lektorka: Martina Kronusová
• Popis jednotlivých organizací v ČR a jejich zaměření, projekty: Komora, OTZJ, ČSTZJ
• Popis organizací v zahraničí a jejich projekty

31.března 2007
9:00−12:00 hodin
Humor neslyšících
Lektor: Alan Ptáček
• Uvedení do problematiky
• Rozdíly v humoru slyšících a neslyšících v souvislosti s povahou jejich jazyků
• Tradiční vtipy neslyšících
• Improvizovaná humorná vyprávění
• Sebrané stories prezentované nejrůznějšími neslyšícími o nejrůznějších tématech

13:00-16:00 hodin

Kultura písemného projevu tlumočníka

Lektorka: Mgr. Marie Komorná

• Specifika písemné formy komunikace
• Role písemné komunikace v životě osob se SP
• Činitelé, kteří ovlivňují volbu písemné komunikace a její formu
• Situace, v nichž formu písemné komunikace volíme
• Obecná struktura písemností a normy, které při psaní dodržujeme
• Nejčastější typy písemností ve vztahu k tlumočnické profesi a jejich charakteristika
• Praktická část: vytváření textů různých typů, hledání a odstraňování  nedostatků v hotových textech

Pokud nejste frekventanty CVP, jsou pro vás kurzy bez jakéhokoli poplatku. Celkový přehled pilotních kurzů bude zveřejněn na webových stránkách (www.cktzj.com) v sekci projektu JPD3 a nabídku aktuálních kurzů naleznete v záložce Kalendář, kde se také v případě zájmu můžete na kurz přihlásit. Kurzy probíhají v prostorách Komory (Ocelářská 35, Praha 9).
Projekt JPD3 je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka


Pilotní kurzy jsou volně přístupné všem zájemcům o danou problematiku. Pokud nejste frekventanty CVP jsou pro vás kurzy bez jakéhokoli poplatku. Aktuální pilotní kurzy naleznete na webových stránkách www.cktzj.com v záložce kalendář, kde se v případě zájmu můžete na kurz přihlásit.

Projekt JPD3 je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.


Česká komora tlumočníků znakového jazyka
 21.2.2007 2:47
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
POZVÁNKA NA PILOTNÍ KURZYÚnor - březen 2007
Česká komora tlumočníků znakového jazyka bude i v březnu realizovat pilotní kurzy pro ověření připravovaných materiálů v rámci projektu JPD 3 Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny.
&
21.2.2007, Česká komora tlumočníků znakového jazyka ...další info
Divadelní představení tlumočená do ZJÚnor - březen 2007
Nabídka divadelních představení
tlumočených  do znakového jazyka
- únor a březen 2007 -Perfect Days 14. 3. 2007 v 19:00 h
repríza (statické tlumočení)
Divadlo Na Zábradlí, Anenské náměstí 5,
115 33 Praha 1
Rezervace vstu
20.2.2007, Česká komora tlumočníků znakového jazyka ...další info
DIVADLO NESLYŠÍMbřezen 2007
PROGRAM MĚSÍC BŘEZEN 2007

Úterý 20.3.  19:00 hod – POJĎ DO MÉHO SVĚTA
              Praha 1, Celetná 17, Divadlo v Celetné
        Přehlídka ke Světovém dni divadla pro děti a mládež

Středa 21.
20.2.2007, Lucie...další info
Kurz pro elektrikáře23.-24.2.2007
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí pořádá   pro studenty a absolventy školy bezplatné školení      
Vyhláška č. 50/1978 Sb.( bezpečnost práce v elektrotechnice ).
19.2.2007, Lucie ...další info
VALENTÝN17.2.2007
BRNĚNSKÝ  SPOLEK  NESLYŠÍCÍCH
(místo Stacionář neslyšících Brno, Vodova 35, 612 00 Brno)
pořádá v sobotu 17.února 2007 v 17.00 hod
VALENTÝN.
Jsou pro Vás připraveny různé zajímavé soutěže s odměnou.
Občerstvení  zajištěno. Vstupné  dobrovolné.
17.2.2007, Lucie...další info
VIII. mezinárodní konference
VIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Katedra speciální pedagogiky
pořádá ve dnech 20.-21.března 2007
VIII. mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými
16.2.2007, Lucie ...další info
PLES17.2.2007
AMKN Ostrava pořádá
SPOLEČENSKÝ  PLES  NESLYŠÍCÍCH,
který se bude konat v nádherných prostorách zámku St. Prusalise v Ostravě-Porubě v sobotu 17. února od 20.00 hodin.
14.2.2007, Lucie...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.