Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Pavla Čechová

Sociální klima školní třídy SP

14.část

2.2.1  Charakteristika školy
Svůj výzkum jsem prováděla v základní škole pro žáky se sluchovým postižením v Plzni. Oficiální název školy je Školy pro sluchově postižené.


Tato škola sídlí v Mohylově ulici číslo 90 v městské čtvrti Doubravka. Součástí školy je také mateřská škola pro sluchově postižené děti. Tato škola je školou internátní.
Ve školním roce 2003-2004 je ve  škole zapsáno celkem 134dětí. Z tohoto počtu je na mateřské škole 10 dětí a 124 dětí je žáky základní školy.
Žáci jsou podle závažnosti sluchové vady rozděleni do tříd pro žáky neslyšící a nedoslýchavé.
Pokusím se charakterizovat oba typy tříd na této škole.
1. Třídy pro těžce sluchově postižené děti
Stupeň sluchové vady: hluchota, zbytky sluchu
Osnovy: redukované (obsahově v jednotlivých předmětech, HV a cizí jazyk nejsou do výuky vůbec zařazeny)
Speciální předměty: individuální logopedická péče (ILP) - 1 hodina týdně,     v těchto hodinách se vyvozuje a nacvičuje artikulace jednotlivých hlásek podle individuálních řečových schopností jednotlivých žáků
Způsob komunikace používaný učitelem při výuce: znakový jazyk, znakovaná čeština, odezírání
Speciální pomůcky a technika: kolektivní zesilovací aparatury, individuální sluchadla, indukční smyčky, výukové videoprogramy (pro ČJ), speciální učebnice pro sluchově postižené
Maximální počet žáků ve třídě: 10 žáků
Minimální počet žáků ve třídě: 4 žáci
Specifický způsob komunikace a již zmíněné psychologické zvláštnosti (kapitola 1.3.3) způsobují těmto dětem závažné problémy ve styku se slyšícím prostředím. Díky svému handicapu vytváří velice kompaktní a solidární skupinu.
2. Třídy pro žáky nedoslýchavé
Stupeň sluchové vady: lehká a střední nedoslýchavost (zřídka těžká ne-doslýchavost), zařazeni i žáci bez sluchových vad s poruchami komunikace nebo učení (dyslexie, dysgraxie, dyskalkulie, dysortografie aj.)
Osnovy: bez redukce, žáci hodnoceni i v HV a cizím jazyku
Speciální předměty: individuální logopedické péče (ILP) - 1 hodina týdně, v těchto hodinách se zpřesňuje artikulace, tempo, rytmus a modulace řeči, rozvíjí se slovní zásoba
Způsob komunikace používaný učitelem při výuce: verbální (spisovný český jazyk)
Speciální pomůcky a technika: kolektivní zesilovací aparatura, individuální sluchadla
Maximální počet dětí ve třídě: 10 dětí
Minimální počet dětí ve třídě: 4 dětí
Školní práce těchto dětí je téměř totožná s prací slyšících dětí na běžné ZŠ. Omezený počet žáků umožňuje učitelům individuálně se věnovat jednotlivcům a pomoci jim překonávat případné těžkosti. Nedoslýchavé děti bývají často a celkem úspěšně integrovány do běžných základních škol.
Na škole, kde jsem prováděla svůj výzkum, je v letošním školním roce 45 neslyšících žáků a 79 žáků nedoslýchavých. Jak jsem již uvedla, plzeňská škola je škola internátní. Na internátě je 40 dětí. Zde o ně pečuje 7 skupinových vy-chovatelů, kteří zajišťují výchovnou činnost, a 4 pomocné vychovatelky. Pomocné vychovatelky vykonávají především noční dozor na ložnicích.
Pod vedením ředitele školy pracuje na základní škole 22 učitelů. V celém učitelském sboru je kromě ředitele školy jen jeden muž. Současné vedení školy pracuje na škole prvním rokem.
Škola se hlásí k metodě totální komunikace při výchově a vzdělávání sluchově postižených žáků.


Pavla Čechová
 22.11.2005 14:35
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sociální klima školní třídy SP14.část
2.2.1  Charakteristika školy
Svůj výzkum jsem prováděla v základní škole pro žáky se sluchovým postižením v Plzni. Oficiální název školy je Školy pro sluchově postižené.
22.11.2005, Pavla Čechová...další info
MIKULÁŠ4.12.2005

Plzeňská unie neslyšících Vás zve na Mikulášskou besídku s nadílkou pro děti.
 4. prosince 2005, v neděli, začátek ve 14.00 hod.
místo v kulturním domě Šeříkovka
Zajištěno je i občerstvení.

22.11.2005, Lucie...další info
PřednáškaNásilí v partnerských vztazích
dne 29.11. v 16 hodin úterý - proběhne přednáška na téma Násilí v partnerských vztazích. Myslíte, že se Vás toto téma netýká?
Přijďte se alespoň dozvědět informace jak pomoci, když se Váš známý do tého situace dostane 
18.11.2005, ČUN Praha ...další info
cestovatelská přednáškaJižní Francie
Přijďte se inspirovat pro Vaši letní dovolenou! Zkušený cestovatel pan Kolda Vám představí krásy Jižní Francie - přednáška s diapozitivy.
Kdy: 22.11. v úterý od 16 hodin
Kde: Stacionář ČUN,Dlouhá 37, Praha 1
18.11.2005, ČUN Praha ...další info
Čajovnaochutnávka čaje
Srdečně Vás všechny zveme do naší čajovny, v úterý 22.11.
od 14:00 hodin. Stacionář Dlouhá 37, Praha 1.
Budou se ochutnávat čaje - aktivní žena, aktivní muž.
18.11.2005, ČUN Praha ...další info
SILVESTR V BRNĚ!!!31. 12. 2005
Přijďte s námi oslavit Silvestra :-)
Brněnský spolek neslyšících pořádá opět po 2 letech
31. prosince oslavy
Silvestra
v prostorách Stacionáře neslyšících, Vodova 35, Brno.
Zahájení v 19,00 hodin, k tanci hraje hudba. Cena 300,- Kč (v ceně je vstupné, občerstven
15.11.2005, Brněnský spolek neslyšících ...další info
Mikuláš v Brněnském spolku neslyšících3. 12. 2005
Brněnský spolek neslyšících pořádá v sobotu 3. 12. 2005 od 15 hodin v prostorách Stacionáře neslyšících, Vodova 35, Brno
„Mikulášskou nadílku“
pro děti všeho věku. Balíčky pro děti se přijímají od 14,30 do 15,00 hodin v klubovně BSN. Občerstvení pro děti i dospělé je zajištěno.
15.11.2005, Brněnský spolek neslyšících ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.