Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Dita Kličková

Paměť SP dítěte

3.část

2. SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ DÍTĚ
2.1 ZVLÁŠTNOSTI VÝVOJE SLUCHOVĚ POSTIŽENÉHO DÍTĚTE

Nedostatky v oblasti komunikace a modifikace rozvoje poznávacích procesů ovlivňují i socializační proces. Dítě má potíže s osvojováním sociálních rolí a obtížně chápe normy chování. Důvodem jsou chybějící zkušenosti a omezený přísun informací. Proto bývají sluchově postižení okolím častěji hodnoceni jako neukáznění. Komunikační obtíže, které přetrvávají i v pozdějším věku vedou k preferenci sociální interakce se stejně postiženými lidmi a vytváření sociálně izolovaných skupin.  (14)
 Sluchově postižené dítě se vyvíjí po tělesné stránce obdobně jako zdravé dítě. Podmínky jeho psychického vývoje jsou však ztížené, a to v závislosti na stupni a typu postižení. Sluchově postiženému dítěti chybí především plná funkce sluchového vnímání, dostatečně hlasitý sluchový podnět, který dává impulzy k dalšímu rozvoji. Rozvoj sluchového vnímání posiluje následně myšlení.
 V kojeneckém věku je ochuzení stimulační variability zřejmé, ale v tomto období nemají zvukové stimuly ještě větší význam. Kojenecký věk je dobou senzomotorické fáze ve vývoji poznávacích procesů, je vázán na konkrétní činnost a kvalitu především zrakového vnímání a motorické aktivity. Vývoj sluchově postiženého dítěte probíhá v prvním roce života ve všech složkách, s vyjímkou řeči a částečně i sociálního chování bez větších nápadností. Začne broukat, ale protože chybí zpětná vazba, předřečový projev přestává a dítě žvatlat nezačne.
 V batolecím období je dítě schopné samostatné lokomoce, ale nerozvíjí se řeč a tato skutečnost nepříznivě ovlivňuje rozvoj poznávacích procesů. Poznání sluchově postiženého dítěte je stále fixováno na konkrétní činnost.
 Předškolní období zdůrazňuje aktivitu a sebeprosazení. Tato potřeba se u sluchově postiženého dítěte realizuje motorickou činností. Aktivita bývá spontánní, špatně ovlivnitelná, často impulzivní.
 Ve školním věku je věnována značná péče rozvoji komunikačních dovedností. Nutnost odezírat v kontaktu s okolím znamená zátěž, zejména pozornosti. Verbální komunikace přináší spíše napětí než uspokojení. Dítě reaguje na neúspěchy a neporozumění v sociálním kontaktu afektivním výbuchem nebo jinou zkratkovou reakcí. Takový projev je výrazem nezvládnuté obrany ve značně zátěžové situaci. Nižší úroveň rozvoje volní autoregulace, ovlivněná nedostatkem verbální složky, se projevuje nezralostí sebeovládání, nízkou frustrační tolerancí a adaptačními potížemi.  (14)
(14) Vágnerová, M.: Variabilita a patologie psychického vývoje, UK Praha, 1993


Dita Kličková
 20.7.2005 11:38
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Paměť SP dítěte3.část
2. SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ DÍTĚ
2.1 ZVLÁŠTNOSTI VÝVOJE SLUCHOVĚ POSTIŽENÉHO DÍTĚTE
20.7.2005, Dita Kličková...další info
REKREACE14.-19.8
TÝDENNÍ  REKREAČNÍ  POBYT pořádá TJ Slovan neslyšících Zlín.
Termín pobytu : 14.-19.srpna 2005
Místo pobytu  : chata Slovan na Tesáku, Hostýnské Vrchy
Cena  :  člen 1100,- Kč, nečlen 1700,- Kč
Program :  vycházky do přírody, společenské hry,
20.7.2005, Lucie...další info
Adresář služeb pro sluchově postižené
Právě vychází Adresář služeb pro sluchově postižené 2005!

Objednávejte ve FRPSP cena 80,- Kč
Často se na naši Sociální poradnu obracejí klienti s dotazy týkajícími se kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené, nejeden rodič neslyšícího dítěte neví, kde hledat vhodnou školu,
14.7.2005, Lucie...další info
Cyklotúra23.7.2005
23.7.2005 pořádá v Lednicko-valtickém areálu Spolek neslyšících Břeclav CYKLOTÚRU.
Sraz je v 10:00 hod. před ČD Břeclav
Trasa vede z  Břeclavi - Janohrad - Lednice Obelisk - salet Tří Grácií - Nový Dvůr - kaple sv. Huberta - chrám Randez vous - Břeclav.
Bližší informace zís
13.7.2005, Lucie...další info
Sociální klima školní třídy SP11.část
1.3.3  Vývoj sociálních vztahů dítěte se sluchovým postižením s ohledem na způsoby vzdělávání
13.7.2005, Pavla Čechová...další info
KARLOVY VARY
Krajská knihovna v Karlových Varech zahájila ve spolupráci s Krajským klubem neslyšících "Planeta neslyšících" výuku českého znakového jazyka. Kurz probíhá v rámci akcí celoživotního vzdělávání. Dotaci knihovna získala na základě projektu "Neslyšící, přiďte mezi nás" a těší se na všechny zájemce o č
12.7.2005, Lucie...další info
TENIS30.7.2005
TENISOVÝ  TURNAJ  OLYMPIA  CUP - ČTYŘHRY  pořádá SK Olympia Praha
sluchově postižených sportovců.
Kdy  :  30.7.2005 od 9:00 hod
Kde  :  TJ Horní Měcholupy, Hornoměcholupská 300, Praha 10
Přihlášky zasílejte do 15.7. - mail: sk.olymp
8.7.2005, Lucie...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.