Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Simona Gavelčíková

Cíle výzkumů a stanovení hypotéz

7.část

Ačkoli jsem považovala termíny český znakový jazyk a znakovanou češtinu za pojmy zcela jasné, setkala jsem se s dotazy: Jaký je rozdíl mezi těmito jazykovými kódy? Překvapilo mě, že mezi dotázanými byl i tlumočník znakové řeči.

Hodnocení výsledků otázky č. 9
Sledovanost stavu sluchu u slyšících dětí neslyšících rodičů

Z detailnějšího obsahového hlediska je zajímavé, že stav sluchu u této rizikové skupiny je jak ze strany lékařů, tak rodičů a samotných respondentů opomíjen. Překvapilo mě vysoké procento osob, jejichž sluch není kontrolován.
57 % z dotázaných odpovědělo, že stav jejich sluchu nebyl pravidelně sledován. Znamená to tedy, že sluchu není věnována dostatečná pozornost, přestože se jedná o jeden z nejdůležitějších smyslových analyzátorů.
Co se týče zbývající skupiny, někteří v dospělosti v rámci prevence nadále sledují stav  sluchu z obavy před možnou změnou kvality slyšení. V dospělém věku se však ojediněle setkáváme s progresivními změnami sluchu.

Hodnocení výsledků otázky č. 10
Komunikační prostředek v rodině

Údaje jsou opět zajímavé s ohledem na jejich třídění podle preference komunikačního prostředku v rodině. Zatímco mluvená řeč (MŘ = 43 %) zaujímá stejnou pozici jako znakový jazyk (ZJ = 43 %), převládá mluvená řeč doprovázená znaky (MŘ+znaky = 71 %). Respondenti označovali více než jeden konkrétní jazykový prostředek v komunikaci s rodiči. Výsledky v oblasti užívání mluvené řeči v neslyšících rodinách korespondují se získanými daty v otázce č. 6, v níž dotazované osoby (64 %) uváděly, že mluvenou řeč se učili od rodičů. Tento fakt také potvrzuje schopnost Neslyšících zmocnit se mluveného slova a popírá tak mylnou domněnku o němotě Neslyšících.

Je třeba se zmínit také o tom, že tímto výčtem nejsou vyjádřeny všechny komunikační prostředky, které souvisí se znakovým jazykem. Širokou škálu dorozumívacích prostředků doplňuje odezírání a jednoruční či dvouruční daktyl. Někteří jedinci (7 %) uvedli dokonce znakovanou češtinu.
Ačkoli jsem považovala termíny český znakový jazyk a znakovanou češtinu za pojmy zcela jasné, setkala jsem se s dotazy: Jaký je rozdíl mezi těmito jazykovými kódy? Překvapilo mě, že mezi dotázanými byl i tlumočník znakové řeči.

Problematika komunikačních prostředků mezi neslyšícími rodiči a slyšícími dětmi by si zasloužila hlubší analýzu v podobě dalšího šetření.


Simona Gavelčíková
 17.6.2004 11:49
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


Dotázaný ?
Jaký je rozdíl mezi těmito jazykovými kódy? Překvapilo mě, že mezi dotázanými byl i tlumočník znakové řeči.

???
Snad mezi dotazujícími?
Sissy18:53:42 4.7.2004
odpovědět 
  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Cíle výzkumů a stanovení hypotéz7.část
Ačkoli jsem považovala termíny český znakový jazyk a znakovanou češtinu za pojmy zcela jasné, setkala jsem se s dotazy: Jaký je rozdíl mezi těmito jazykovými kódy? Překvapilo mě, že mezi dotázanými byl i tlumočník znakové řeči.
17.6.2004, Simona Gavelčíková (1 příspěvek v diskusi) ...další info
Malá kopaná26.6.2004
FKN Hramat Pardubice pořádá 2. ročník putovního poháru v malé kopané v Pardubicích, který se koná 26. 6. od 9 hod.Informace získáte na faxovém čísle : 495 220 433 nebo na e-mailu : michal-zeleny@volny.cz
16.6.2004, FKN Hramat...další info
Červnová nocsobota 26. 6. 2004
Brněnský spolek neslyšících zve všechny zájemce na oslavy poslední červnové soboty, již tradiční "Červnovou noc". Prostory Stacionáře neslyšících budou otevřeny od 14,00 hodin. Pro dospělé jsou připraveny různé soutěže, pro děti hry, bazének s teplou vodou. Pro všechny pak dobroty na grilu, pro tatí
14.6.2004, D. Málik ...další info
Poslední volná místaVyšší Brod
Ještě jsou poslední volná místa pro sluchově postižené děti a jejich slyšící sourozence na letním pobytu ve Vyšším Brodě v termínu od 7. - 21.8.2004. Informace v článku Letní tábor Vyšší Brod, nebo přímo v D-CENTRU, Vodova 35, Brno, tel. č. 541212401, tel/fax: 541211389. Umožněte svým dětem strávit
11.6.2004, Dana Penázová ...další info
společ.výchova a výcvik psů ve znakovém jazycepojďte si s námi zpříjemnit život se psy
Centrum výcviku psů pro postižené HELPPES,který se profesionálně zabývá výcvikem psů pro vozíčkáře,nevidomé, neslyšící,epileptiky,ale také psy canisterapeutické vás srdečně zve na kurzy společenské výchovy a ovladatelnosti vašeho psa,jakož i sportovní kynologii ve znakovém jazyce.V našem kynologické
10.6.2004, veřejně prospěšná společnost HELPPES ...další info
Zdroje programu10.část
Pri úlohe, aby vymýšľali, ako by to mohlo byť v budúcnosti, popustili veľmi ťažko uzdu fantázii. Reagovali až na viac vyzvaní a otázok, príkladov, aj to sa mi zdalo, že neradi. Ich výsledkom boli viac-menej už existujúce činnosti, alebo veci, len nie tak časté.
9.6.2004, Barbora ...další info
Zahradní slavnost
Středisko rané péče pro rodiny dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižením Tamtam a Bilingvální MŠ pro sluchově postižené Pipan Vás srdečně zvou na ZAHRADNÍ SLAVNOST, která se koná ve středu 16.6.2004 od 14.00 do 18.00 hod v Holečkově ulici 4, Praha 5. Připraveny budou hry pro děti, poníci, divad
3.6.2004, SRP Tamtam ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.