Ticho.cz si právě čte: (4 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Simona Gavelčíková

Cíle výzkumů a stanovení hypotéz

6.část

Ve vlastním šetření jsem zaznamenala ojedinělý případ, kdy jedna osoba z 28 respondentů, uvedla, že žádnou z předškolních institucí nenavštěvovala, vyrůstala spolu s dalšími třemi neslyšícími sourozenci, neměla však řečové potíže, protože byla v kontaktu se slyšícími lidmi osm hodin denně.

Hodnocení výsledků otázky č. 7

Šetření ukázalo, že rodiče jsou si vědomi nutnosti včasné řečové stimulace dítěte. Děti navštěvují jak mateřské školy (MŠ), tak jesle, jsou tedy ve styku se slyšícími lidmi. Deficit mluvního vzoru nebylo schopno kompenzovat 7 % dětí předškolního věku. Tyto případy si vyžádaly logopedickou intervenci. V odborné literatuře se uvádí různé údaje o frekvenci výskytu narušeného vývoje řeči v období vstupu dítěte do školy. A. LEONHARDTOVÁ a B. GRÜNEROVÁ (2000) uvádí, že podle metodicky vypracované mezinárodní studie prevalence se tyto počty pohybují mezi 3 až 8 %.
Ve vlastním šetření jsem zaznamenala ojedinělý případ, kdy jedna osoba z 28 respondentů, uvedla, že žádnou z předškolních institucí nenavštěvovala, vyrůstala spolu s dalšími třemi neslyšícími sourozenci, neměla však řečové potíže, protože byla v kontaktu se slyšícími lidmi osm hodin denně.

Hodnocení výsledků otázky č. 8

Údaje v grafu č. 6 potvrzují původní předpoklad, že převážná část zkoumaného vzorku má dostatek kontaktů se slyšícími lidmi. Výsledky kulminovaly v kategorii “více než 5 hodin denně” (uvedlo 68 %). Zarážející je, že poměrným množstvím byla zastoupena i kategorie “méně než 3 hodiny denně” (uvedlo 14 %), která dosáhla téměř srovnatelné úrovně s kategorií “cca 5 hodin denně” (uvedlo 18 %). Skupina, která na danou otázku odpověděla “více než cca 5 hodin denně”, uváděla nejčastěji 8 hodin denně.

Údaje z první skupiny (“méně než 3 hodiny denně”) jsou paradoxní s ohledem na to, že naprostá většina z této množiny udává, že navštěvovala jesle a mateřskou školu. U všech těchto testovaných byli zaznamenáni oba rodiče neslyšící, v předchozí otázce č. 6: Mluvenému jazyku mě naučili, uváděly tyto osoby především prarodiče. Pouze u jednoho chlapce z této skupiny byla v dětství diagnostikována odchylka v řeči.Simona Gavelčíková
 27.5.2004 11:23
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Cíle výzkumů a stanovení hypotéz6.část
Ve vlastním šetření jsem zaznamenala ojedinělý případ, kdy jedna osoba z 28 respondentů, uvedla, že žádnou z předškolních institucí nenavštěvovala, vyrůstala spolu s dalšími třemi neslyšícími sourozenci, neměla však řečové potíže, protože byla v kontaktu se slyšícími lidmi osm hodin denně.
27.5.2004, Simona Gavelčíková ...další info
Den dětí5.6.2004
V sobotu odpoledne budeme v Plzni slavit Den dětí. Nejprve půjdeme do ZOO a odpoledne proběhnou soutěže. Neseďte se svými dětmi doma a dejte se do pohybu a soutěžení.
Těšíme se na Vás.
25.5.2004, PUN Plzeň...další info
Praktický nácvik prstové abecedySeminář v rámci Certifikačního vzdělávacího programu Komory
Další ze seminářů v rámci Certifikačního vzdělávacího programu na téma:

"Praktický nácvik prstové abecedy - Synchronní a diachronní přehled prstových abeced u nás a v zahraničí"

proběhne 12.června 2004 od 9:00 hod. v prostorách organizace Pevnost - České centrum znako
22.5.2004, Česká komora tlumočníků znakového jazyka ...další info
Tábor Vyšší Brod7.-21.8.2004
Vyssi brod do clanku 133x90

Vážení rodiče, i v letošním roce Vám nabízíme letní pobyt pro sluchově postižené děti a mládež.

Termín : 7. - 21. 8. 2004
Místo pobytu : Vyšší Brod - Klášter, oblast krásné Šumavy.
Je zajištěno celodenní stravování, vaří profesionální kuchař.
Děti jsou rozd

18.5.2004, Lucie Jelínková (3 příspěvky v diskusi) ...další info
Turnaj ve volejbalu a futsalu22.5.2004
22.5.2004 proběhne od 10 do 18 hodin turnaj ve smíšeném volejbalu a futsalu. Volejbal se bude konat v areálu "Na pionýrské louce" a futsal se bude hrát v SOŠ a SOU Pavlákova. Vklad je :  volejbalové  i futsalové družstvo po 500,- Kč
Fax  :    573 373 122
Od 19
18.5.2004, SKN Kroměříž...další info
Zdroje programuZhodnocení
Otázky na diskusiu:
Čo je „typicky“ mužské, čo „typicky“ ženské? Vymysli ďalšie znaky muža, ženy.
Skúste porovnať správanie žien v minulosti a teraz?
Čo sa stane, ak sa osoba nespráva podľa svojej roly?
Ktorá vlastnosť na opačnom pohlaví sa ti najviac páči (imponuj
18.5.2004, Barbora ...další info
Intenzivní letní kurz českého znakového jazyka pro tlumočníky
Nabízíme Vám kurz, který je určen pro tlumočníky českého znakového jazyka, kteří již aktivně tlumočí a mají zájem se ve své profesi dále vzdělávat.
18.5.2004, Petr Vysuček (1 příspěvek v diskusi) ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.