Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2807 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Simona Gavelčíková

Cíle výzkumu a stanovení hypotéz

5.část

Dítě se setkává s mluvenou podobou jazyka i ve vlastní rodině, značná část neslyšících rodičů (především nedoslýchaví rodiče) komunikuje se slyšícím dítětem mluvenou řečí, proto by nás nemělo udivovat, že respondenti odpovídali na danou otázku ve prospěch neslyšících rodičů.


Hodnocení výsledků otázky č. 5
Váš sourozenec/ci slyší/neslyší?


Získané údaje vypovídají: 75 % sourozenců slyší, 11 % neslyší. Neslyšícím rodičům se ve většině případů rodí slyšící děti. Tomuto zjištění přikládám velký význam, neboť se potvrdila nutnost řešit tuto dosud opomenutou otázku výchovy slyšících dětí v neslyšících rodinách. Rodiče zatím nemají možnost získat potřebné informace o výchově slyšícího dítěte, které vyžaduje v jistých případech specifický přístup odlišný od přístupu k dítěti neslyšícímu. Okrajově se touto problematikou ve svých publikacích zabývá V. STRNADOVÁ. Svou prací bych chtěla nabídnout informace, které by měly rodičům přiblížit a ozřejmit výchovu dítěte, které slyší.

Získané výsledky korelují se statistickými výzkumy, které uvádí: 90 % neslyšících dětí má slyšící rodiče. Z toho můžeme logicky usuzovat, že 90 % slyšících dětí neslyšících rodičů má slyšící prarodiče.S tímto tvrzení m souvisí otázka č. 6.

Hodnocení výsledků otázky č. 6

Výsledky ukazují, že na osvojování řeči slyšících dětí se podílí rodiče (64 %), prarodiče (50 %), příbuzní (10 %), sourozenec (7 %), mateřská škola (7 %), logoped (1 %), kamarádi (1 %).

Dítě se setkává s mluvenou podobou jazyka i ve vlastní rodině, značná část neslyšících rodičů (především nedoslýchaví rodiče) komunikuje se slyšícím dítětem mluvenou řečí, proto by nás nemělo udivovat, že respondenti odpovídali na danou otázku ve prospěch neslyšících rodičů.

Neméně významnou roli ve vývoji řeči zastávají také prarodiče, kteří poskytují dětem mluvní vzor a korigují případné odchylky v artikulaci a morfologii jazyka dítěte.
Stává se, že dítě napodobuje řeč svých rodičů, avšak při správném a citlivém přístupu, kdy dítěti vysvětlíme, jaká je situace rodičů, snadno dosáhneme správného výsledku. Pokud dítě tráví většinu času v prostředí slyšících lidí nebo je-li jeden z rodičů slyší či dítě vyrůstá ve společné domácnosti s babičkou, nejsou přirozeně odchylky zaznamenány. V některých případech prarodiče uvádí zvídavé dítě do obrazu, vysvětlují malému vnoučeti, proč např. maminka nevypráví pohádky na dobrou noc, proč neslyší apod.

Výsledky zahrnují také vliv příbuzenstva, z nichž byl nejčastěji uváděn strýc nebo teta. Na osvojení mluvené řeči se v menším poměru podílejí také slyšící sourozenci, kteří poskytují mladšímu dítěti bezprostřední mluvní vzor.
Pozice mezi sourozenci má svůj význam, ale jak z výzkumu vyplývá, nehraje takovou roli, jakou jsem tomu připisovala. Dle mého názoru bychom měli hledat hlubší význam ve frekvenci kontaktů s ostatními slyšícími lidmi.

Vzrůstající čas, který slyšící děti tráví mimo rodinu - v mateřské škole - má vliv nejen na vývoj řeči předškoláka, ale také na osvojování vzorce chování slyšících lidí, s čímž souvisí socializace dítěte mimo okruh rodiny.
Čtyři procenta z dotázaných uvedlo, že se u nich vyskytly řečové nápadnosti, které si vyžádaly péči logopeda. Bohužel jsem nevysledovala v jakém věku bylo dítě ve spolupráci s logopedem a jak dlouhodobá byla tato péče. Samozřejmě následky chybné výslovnosti řeči se obtížně odstraňují a mohou mít psychické, společenské a jiné důsledky. Rodiče by se měli zajímat o vývoj řeči svých dětí, i když na jejich řečové odchylky nebývají upozorňováni.

Kategorie vrstevníků byla zastoupena stejně jako kategorie logoped. Analýza údajů dokazuje skutečnost, že neslyšící rodiče dokážou zajistit včasnou stimulaci řeči svého slyšícího dítěte.Simona Gavelčíková
 6.5.2004 13:03
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Cíle výzkumu a stanovení hypotéz5.část
Dítě se setkává s mluvenou podobou jazyka i ve vlastní rodině, značná část neslyšících rodičů (především nedoslýchaví rodiče) komunikuje se slyšícím dítětem mluvenou řečí, proto by nás nemělo udivovat, že respondenti odpovídali na danou otázku ve prospěch neslyšících rodičů.
6.5.2004, Simona Gavelčíková ...další info
Zkoušky tlumočníků ZJ29.5.2004
Zkoušky ze znakového jazyka proběhnou v sobotu 29. 5. 2004 ve Stacionáři neslyšících v Brně.
Zkoušející komise bude sestavena z profesionálních akreditovaných tlumočníků, sluchově postižených a odborníků na problematiku neslyšících. Začátek je v 10 hodin.
Bližší informace: OTZJ, Vodo
5.5.2004, OTZJ ...další info
Kurzy pro tlumočníky znakového jazykaUrčeno všem zájemcům
Rekvalifikační kurzy pro tlumočníky znakového jazyka a kvalifikační kurzy pro tlumočníky znakového jazyka

Organizace tlumočníků znakového jazyka připravuje kurz znakového jazyka, který je určen široké veřejnosti z řad začátečníků i pokročilých. Kurz bude zaměřen na: rozšíření znakové
5.5.2004, OTZJ ...další info
Den otevřených dveří15.5.2004
15.5.2004 se bude ve Stacionáři pro sluchově postižené v Praze 4 - Modřanech konat Den otevřených dveří.
Zahájení v 13.00 hod.
Darwinova 24, 143 00 Praha 4 - Modřany.
5.5.2004, Lucie...další info
Den Matek9.5.2004
V neděli jsme pro Vás připravili hezký den, protože maminky mají svátek. Přiďte k nám na krásné odpolední posezení s pohošteěním, vynikajícími koktejly a tombolou. A ještě Vás čeká překvapení. Akce se koná v klubovně PUN a začíná ve 14.00 hodin.
30.4.2004, PUN PLZEŇ...další info
Květinový ples neslyšícíchBavíme se s jarem
Dne 8.května 2004 od 18:00 Vás srdečně zveme na Květinový ples Neslyšících aneb bavíme se s Jarem do reprezentačního sálu Slovanského domu Praha 1.
30.4.2004, Petr Vysuček...další info
Zdroje programu8.díl
Zhodnotenie

Celú dobu bola medzi študentmi veľmi dobrá komunikácia. Ak rozprával nepočujúci, tak nedoslýchavá to tlmočila z posunkovej reči, ak rozprával nedoslýchavý posunkovala. Atmosféra bola veľmi dobrá, vytvorila sa dôvera medzi účastníkmi, aj vďaka prísľubu, že to, čo nie
29.4.2004, Barbora ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.