Ticho.cz si právě čte: (8 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2807 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Simona Gavelčíková

Cíle výzkumu a stanovení hypotéz

1.část

Při výzkumu bylo použito frekventované metody získávání dat v pedagogických výzkumech – dotazníku. Podle obsahu lze otázky rozdělit na otázky zjišťující fakta, otázky zjišťující znalosti a otázky zjišťující mínění dotazovaných.

Cílem výzkumu bylo na výběrovém vzorku zjistit a ověřit:

a)Jakého stupně vzdělání dosahují slyšící děti neslyšících rodičů.
b)Kolik procent dětí sledované skupiny má oba rodiče neslyšící.
c)Zda mají tyto děti převážně slyšící sourozence.
d)Zda byla doba přítomnosti dětí v prostředí slyšících lidí v období předškolního věku alespoň pět hodin denně.
e)Které osoby se nejvíce podílely na osvojování mluvené řeči slyšících dětí z neslyšících rodin.
f)Zda je sledován pravidelně stav sluchu u této rizikové skupiny.
g)Zda slyšící děti z neslyšících rodin ovládají znakový jazyk na dobré úrovni.

Na základě uvedených otázek byly formulovány následující hypotézy:
Hypotéza č. 1: Převážná část zkoumaného vzorku dosáhla středoškolského vzdělání.
Hypotéza č. 2: Osmdesát procent slyšících dětí má oba rodiče neslyšící.
Hypotéza č. 3: Poměr mezi slyšícími a neslyšícími sourozenci je vyrovnaný.
Hypotéza č. 4: Slyšící děti z neslyšících rodin jsou vystaveni mluvené řeči slyšící populace v dostatečné míře, nedochází k opoždění jazykového vývoje.
Hypotéza č. 5: Převážná většina si osvojila mluvenou řeč ve styku se slyšícími prarodiči.
Hypotéza č. 6: Stále není v dostatečné míře věnována pozornost stavu sluchu slyšících potomků a to jak ze strany lékařů tak samotných rodičů.
Hypotéza č. 7: Nadpoloviční většina slyšících dětí ovládá primární komunikační prostředek svých rodičů.

Při výzkumu bylo použito frekventované metody získávání dat v pedagogických výzkumech – dotazníku. Podle obsahu lze otázky rozdělit na otázky zjišťující fakta, otázky zjišťující znalosti a otázky zjišťující mínění dotazovaných. Osnova byla upravena tak, aby výpovědi zahrnovaly okruh problémů, jež byly předmětem výzkumu.

Zkoumaným osobám byl předložen anonymní dotazník s dvaceti uzavřenými otázkami, z nichž bylo možno označit více než jednu odpověď. Skupina respondentů vyplňovala dotazníky samostatně, bez předchozí instruktáže. K vyhodnocení jsem získala 28 dotazníků.
Výzkum probíhal od prosince roku 2001 do dubna 2002. V průběhu zadávání dotazníků se nevyskytly žádné závažné problémy.
Odpovědi byly podrobeny analýze a údaje kategorizovány. Získaná data byla tříděna se zřetelem na věk z důvodu rozdílných podmínek v dnešní společnosti. V dotazníku nebylo specifikováno, zda jde o muže či o ženu.


Simona Gavelčíková
 2.1.2004 13:56
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Cíle výzkumu a stanovení hypotéz1.část
Při výzkumu bylo použito frekventované metody získávání dat v pedagogických výzkumech – dotazníku. Podle obsahu lze otázky rozdělit na otázky zjišťující fakta, otázky zjišťující znalosti a otázky zjišťující mínění dotazovaných.
2.1.2004, Simona Gavelčíková ...další info
Vážení přátelé,


Realizační tým Ticha Vám všem přeje pohodové a klidné strávení vánočních svátků a do nového roku hodně úspěchů jak v práci tak v osobním životě.
22.12.2003, Michal Holub ...další info
Primární sluchová cesta2.část
Zbytkový přenos provádí třetí neuron, který vede zprávu do vyšších úrovní středního mozku. Tyto přenosy hrají klíčovou roli při lokalizaci zvuku.
19.12.2003, Michal Holub ...další info
Rady a doporučení neslyšícím rodičům slyšících dětí2.část
Využíváme vhodných příležitostí k seznámení slyšícího dítěte s kulturou Neslyšících, pěstujeme přátelské vztahy s neslyšícími lidmi. Podporujeme u svého dítěte příslušnost ke světu slyšících i Neslyšících.
12.12.2003, Simona Gavelčíková ...další info
VI.DÍL CESTOMÁNIEMONGOLSKO
Dne 19.12. od 17:30hodin se uskuteční ve Stacionáři České unie neslyšících, Dlouhá 37, Praha 1, další díl cestovatelských přednášek očima neslyšících. Tentokrát přednáší Alena Voráčová - Čojžilžavýn o svém pobytu a způsobu života v Mongolsku, jak v hlavním městě Ulanbaataru, tak i v pusté přírodní d
10.12.2003, Česká unie neslyšících ...další info
Tříkrálové benefiční setkání6. ledna 2004 od 19.00 v Divadle ABC
Zveme všechny zájemce k účasti na čtvrtém benefičním setkání v Divadle ABC, které se koná v úterý 6. ledna od 19.00 ve Vodičkově ulici v Praze 1. Již tradičně na něm vystoupí Bára Basiková a její hosté, tentokrát s písničkovými hity od 60. let až do současnosti, dále Tichá hudba a Nepanto. Večer mod
9.12.2003, Středisko Tamtam ...další info
Zdroje programu4.díl
Volám sa Barbora Zemanová. Som študentkou piateho ročníka vysokej školy pedagogickej odbor pedagogika sluchovo postihnutých. Nasledujúcich 8 stretnutí mi budete pomáhať pri vypracovávaní mojej diplomovej práce...
5.12.2003, Barbora ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.