Ticho.cz si právě čte: (4 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Ze zahraničí / Autor: Michal Holub

Vnímání zvuků

2.díl

Záznam slova "cochlea" na speciálním zařízení zvaném spektograf vypadá asi takhle.Řeč je základním lidským dorozumívacím prostředkem. Vzniká rozechvěním hlasivek proudem vzduchu z plic. Tento zvuk je dále upravován v ústní dutině a je vyzařován ústy za současného zesílení v dutinách lebečních kostí. Maximum intenzity hlasového projevu je soustředěno do intervalu 200 až 3000 Hz, čehož se užívá v telefonním přenosu, kdy je přenášeno jen frekvenční pásmo 300 až 3400 Hz, aniž by došlo ke ztrátě srozumitelnosti.
Na snížení srozumitelnosti má nejvýznamnější vliv ztráta vysokých kmitočtů a nelineární zkreslení, které, dosáhne-li hodnot 10%, způsobí úplnou ztrátu srozumitelnosti. S tak masivním zkreslením se však v praxi nesetkáváme.


Záznam slova "cochlea" na speciálním zařízení.
Lidské ucho se skládá z vnější (E), střední (M)vnitřní části(I).
Vnější část tvoří boltec, který soustřeďuje vlnění vzduchu do zvukovodu. Na konci zvukovodu je bubínek, oddělující střední část. Na něj nasedá soustava tří jemných kůstek (kladívko, kovadlinka, třmínek), které zprostředkovávají přenos chvění na oválné okénko vnitřního ucha, kam ústí cca 25 000 nervových zakončení. Kůstky automaticky regulují citlivost sluchu. V tichu na sebe dokonale dosedají a jsou schopny přenést i velmi jemné, tiché zvuky, v hluku se naopak uvolňují a tlumí rázy až do 80 dB.Michal Holub
 4.9.2003 12:13
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Vnímání zvuků2.díl
Záznam slova "cochlea" na speciálním zařízení zvaném spektograf vypadá asi takhle.
4.9.2003, Michal Holub ...další info
O KRÁSCE A NETVOROVI
Netvor povídá: „To není pravda. Celý zámek patří tobě a ty jsi tu paní. Jestli se mě moc bojíš, odejdu.“
„Jsi hodný,“ řekla Kráska. „Máš dobré srdce a už mi nepřipadáš tak ošklivý. Zůstaň tu se mnou.“
3.9.2003, Petra Horáková ...další info
Osobní zkušenostiZávěr
Neslyšící se svojí vadou jsou jedineční. Jedinečnost, když se trochu rozhlédneme kolem sebe, je zcela běžnou vlastností všeho života, takže na ní nakonec nic jedinečného není.
1.9.2003, Saša Zvonek ...další info
Přednáška a sport10.9. a 18.9.
Česká unie neslyšících, oblastní organizace Brno ve spolupráci s Klubem mladých neslyšících BYD si Vás dovoluje pozvat na dvě své zářijové akce:
10. 9., od 17:00 na přednášku "Naše oči - vhodné brýle, výroba kontaktních čoček", přednáší MUDr. Olga Toulová, tlumočení do znakového jazyka zajišt
1.9.2003, Vladimír Válka ...další info
Specifické výchovné problémy2.část
Hovory slyšících lidí neslyšící člověk nemůže sledovat. Občas se setkám ze strany Neslyšících se zvídavými otázkami typu: A co si lidé v tramvaji obyčejně povídají? O čem se ti dva hádají? Neslyšící člověk by mnohdy rád věděl, jaké informace si slyšící lidé na veřejnosti sdělují.
28.8.2003, Simona Gavelčíková ...další info
Vnímání zvuků1.díl
V praxi se s jednoduchými tóny téměř nesetkáváme, mnohem častější je výskyt tónů složitějších tvarů, vzniklých součtem základního sinusového signálu a jeho harmonických, tedy celočíselných násobků frekvence základního tónu.
27.8.2003, Michal Holub ...další info
Genová terapie2.část
Pouze u ptáků a plazů bylo zjištěno, že tuto funkci regenerace vlásečnicových buněk mají. Při pokusech na guinejských prasatech bylo použito genu, který se vyskytuje v zárodku vlásečnicových buněk...
25.8.2003, Michal Holub ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.