Ticho.cz si právě čte: (4 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Saša Zvonek

Celkové shrnutí výzkumné části

2.část

Většina dotázaných ze souboru sluchově postižených uvedla, že si myslí, že pro práci se sluchově postiženými dětmi je sluchově postižený, patřičně vzdělaný pedagog vhodnější, než stejně vzdělaný slyšící pedagog.

Většina dotázaných ze souboru sluchově postižených uvedla, že si myslí, že pro práci se sluchově postiženými dětmi je sluchově postižený, patřičně vzdělaný pedagog vhodnější, než stejně vzdělaný slyšící pedagog. Naopak u slyšících pedagogů je poměr ano – ne vyvážený, ale pět respondentů odpověď vynechalo. Zdála se jim příliš citlivá? Zde si dovolím poznamenat, že slyšící pedagogové měli zpočátku, při počáteční „expanzi“ sluchově postižených do školství, obavy o své pracovní místo. Někteří měli pocit, že sluchově postižení přišli s nedostatečným vzděláním a jen proto, že ovládají dobře znakovou řeč, budou vytlačovat slyšící pedagogy. Myslím, že toto nehrozí.
Vzájemné vztahy obou skupin jsou ve sledovaném souboru dobré. Samozřejmě každý  měřítko bere jinak, většina dotázaných to myslela tak, že jejich vztah je bezkonfliktní, takový, že mohou společně dobře pracovat. Potvrzují to jak samotní dotazovaní, tak i ředitelé škol. Důležité je, že si sebe všichni navzájem váží, jak do jednoho uvádějí. Chvíli trvalo, než si našli sluchově postižení své místo, mnozí ale dokázali, že na pedagogickou práci mají schopnosti, že mohou obstát, že pro ně není ničím nemožným. Stále však někde narážejí na předsudky, které jsou brzdou celé jejich pracovní a společenské inkluze. Zde bude třeba změna v pohledu celé společnosti, což ještě nějaký čas potrvá. Přímo se to týká spíše rodičů, již samotných slyšících pedagogů, kteří si ve sledovaných školách na své sluchově postižené kolegy již víceméně zvykli. Dokud rodiče nezačnou brát své sluchově postižené učitele jejich dětí jako sobě rovné, jako ty, kteří se značnou měrou podílejí na výchově a vzdělávání jejich dítěte, těžko budou moci dobře vychovávat své dítě, neboť stejnými předsudky budou trpět i vůči němu. Zaujala mne v této souvislosti poznámka v diplomové práci Petry Ostatkové: „Neslyšící učitelé se často ptají, proč rodiče nechtějí, aby jejich neslyšící děti byly v jejich třídě. Rodiče předpokládají, že neslyšící učitelé je nemohou naučit mluvit. Ironií je, že jejich dítě vyroste a stane se také učitelem neslyšících dětí“ (Ostatková 2000, s. 48). Pro vzájemnou dobrou atmosféru v kolektivu je také důležité, aby sluchově postižení pedagogové byli bráni jako pedagogové, nikoliv jako sluchově postižení. Tedy se stejnými povinnostmi jako mají ostatní, bez nějakých úlev, se stejnými pracovními úkoly, které musí zodpovědně a dobře plnit. Jinak to ani nejde.
Obě skupiny uvádějí, že sluchově postižené pedagogy berou stejně postižené děti jinak, než slyšící. Avšak zatímco to uvádí sluchově postižení téměř všichni, u slyšících pouze větší polovina. Stejné je to v otázce, zda si myslí, že ke sluchově postiženým mají sluchově postižené děti větší důvěru. Sluchově postižení pedagogové uvedli všichni že ano, slyšící kolegové tutéž odpověď uvedli pouze zhruba ve třetině případů. Je otázkou, zda sluchově postižení pedagogové jsou k těmto otázkám vnímavější, že mají ke sluchově postiženým dětem blíže a snáze vycítí to, co dítě myslí, cítí nebo prožívá.     
V otázce vzdělávání pokládají všechny dotazované skupiny odborné vzdělání ve většině případů za nutné. V současné době je u nás bohužel stále málo sluchově postižených pedagogů, kteří mají erudici z odborných předmětů (a jak jsem se zmínil v jiné části práce, stejný problém mají i jinde v zahraničí). Je to škoda, ale na druhou stranu řada sluchově postižených již začala studovat a vedení škol jim mnohdy vychází vstříc. A to jak vedení škol, kde studují, tak i těch, kde jsou zaměstnání, vzdělání si doplňují při zaměstnání.
A co je důležité, sami sluchově postižení cítí potřebu dostatečného vzdělání. V počátcích zaměstnávání sluchově postižených pedagogických pracovníků v našich speciálních školách bylo jejich nedostatečné vzdělání tolerováno. Bylo to opodstatněné (nutnost rychle zaměstnat komunikační vzory pro děti). Výhledově se ale stane, nebo vlastně již stává, že odpovídající vzdělání je základní podmínkou zaměstnávání sluchově postižených pedagogů. Nároky na ně budou kladeny minimálně stejné, jak na jejich slyšící kolegy. Také jejich kolegové upozornili na nutnost mít odpovídající vzdělání – uvědomují si to všichni. Jak potvrzuje výzkumná část, také samotní slyšící pedagogové většinou cítí potřebu se nadále vzdělávat. Vzdělání – vzdělávání, je vlastně nikdy nekončící proces, který by měl člověka provázet celý život. Sluchově postižení to mají jistě v mnohém náročnější, nikoliv však nemožné.
Hypotézy, které byly stanoveny v úvodu výzkumné práce, jsou vesměs potvrzeny. Nevyšel pouze předpoklad, že i slyšící kolegové sluchově postižených pedagogů se budou domnívat, že to mají sluchově postižení pedagogové při práci se sluchově postiženými dětmi snazší. Větší polovina si to nemyslí, pouze třetina ze slyšících pedagogů si myslí, že tomu tak je.


Saša Zvonek
 27.6.2003 14:38
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Celkové shrnutí výzkumné části2.část
Většina dotázaných ze souboru sluchově postižených uvedla, že si myslí, že pro práci se sluchově postiženými dětmi je sluchově postižený, patřičně vzdělaný pedagog vhodnější, než stejně vzdělaný slyšící pedagog.
27.6.2003, Saša Zvonek ...další info
Červnová noc v Brně28.6.2003
BSN pořádá v sobotu 28. 6. 2003 "Červnovou noc", která trvá od dopoledne až do nočních hodin ...
... pod večerní oblohou ...

V prostorách Stacionáře neslyšících, Vodova 35, Brno - Královo Pole je zajištěn program:
9,30    šipky (dvojice), vklad 60 Kč
13,
26.6.2003, BSN ...další info
Miniaturizace naslouchadel ?1.díl
Moucha je ve skutečnosti malinký cizopasný hmyz s neuvěřitelně jednostranně vyvinutým sluchem, a to vědce v zásadě inspirovalo pustit se do výzkumu a vývoje nové generace naslouchacích "pomocníků" v nano rozměru.
25.6.2003, Michal Holub ...další info
Seminář "Mezinárodní znakový jazyk"27. - 29. 6. 2003
O minulém víkendu proběhla první část semináře spolu se Stevem Walkerem z Gallaudet Unoverzity, který účastníky seznamoval nejen s historií znakového jazyka, ale i s jeho mezinárodní podobou.
Druhý víkend bude zaměřen na praxi tlumočení, na etický kodex tlumočníka a zároveň na praktická cviče
24.6.2003, Národní rada tlumočníků a lektorů ZJ ...další info
O jirkovi a jeho třech psechPohádka v úpravě pro SP děti
Jirka pracoval u zlého sedláka. Protože Jirka už neměl rodiče, byl na něho sedlák zlý. Jirkovi se u sedláka nelíbilo a chtěl už několikrát odejít. Ale pracovala tu také Anička. Anička se Jirkovi moc líbila a měl ji rád. Jen kvůli Aničce Jirkaod sedláka neodešel.
Jednou Jirka p
23.6.2003, Petra Horáková ...další info
Videotelefon
Videotelefon vychází neslyšícím vstříc ve všech směrech. Hlavní jeho prioritou je, že umožňuje neslyšícím komunikovat v jazyce, který používají dnes a denně.
20.6.2003, Michal Holub (1 příspěvek v diskusi) ...další info
Okamžiky ticha IV.24.6. od 17:00
Česká unie neslyšících Praha pořádá Okamžiky ticha IV., kde vystoupí studenti z kurzů znakového jazyka, kteří představí své písně a zpívánky ve znakovém jazyce. Bude to velice napínavá soutěž, při které nebude chybět ani odborná porota z řad Neslyšících, která určí vítěze této soutěže.
Akce
18.6.2003, ČUN Praha ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.