Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2807 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: pohádky / Autor: Petra Horáková

O Všudybylovi

Pohádka v úpravě pro SP děti

V sudu viděla Jitka peří různých ptáků. Jitka měla peří rozdělit, podle toho, z kterého ptáka bylo. Peříčka si byla podobná a moc lehká. Jitka by nesměla dýchat ani se hýbat, aby peříčka nelétala ve vzduchu. Jitka byla smutná.

V jedné zemi žil král s dcerou Jitkou. Maminka už Jitce umřela a tak král neměl žádnou ženu. Jitka byla hezká a hodná princezna, ale byla moc zvědavá. Král už tak hodný nebyl. Král byl lakomý a chtěl mít nejvíc peněz ze všech. Král také moc rád lovil v lese zvířata. Lovil každý den od rána do večera.
Jednou, když král zase lovil v lese, zabloudil. Král hledal cestu z lesa a najednou uviděl starý zámek. Král chtěl jít do zámku poprosit o něco k pití, protože měl velkou žízeň. Když zaklepal na dveře, přišla mu otevřít škaredá stařena. Stařena měla rozcuchané vlasy a dlouhý zahnutý nos. Král stařenu poprosil o skleničku studeného vína. Stařena pozvala krále dál, aby si odpočinul ve stínu. V místnosti, kam stařena krále zavedla, stály velké sudy.
Stařena se krále zeptala: „Z kterého sudu chceš nalít víno?“
Král ukázal na první sud. Stařena udělala do sudu díru, ale ze sudu neteklo víno, začaly z něj padat zlaté peníze. Z druhého sudu padaly perly, ze třetího drahé kameny. I ze všech dalších sudů padaly jen drahé a pěkné věci. Král by chtěl mít všechny sudy pro sebe. Přemýšlel, jak to má udělat.
Stařena králi řekla: „Chtěl bys, aby všechny ty sudy byly tvoje? Když se hned zítra oženíš s mojí dcerou, dám ti je. Pošlu ti svou dceru a všechny sudy sudy zítra v noci na zámek. Hned jak přijede, může být svatba.“
Ale král už chtěl mít sudy s penězi a perlami doma. Nechtěl čekat až do zítřejší noci. Přemluvil stařenu, aby mu sudy i s nevěstou poslala hned.
„Dobře,“ povídá stařena, „pošlu ti dceru i sudy hned. Ale nesmíš otevřít kočár, ve kterém přijede moje dcera, dokud nezapadne slunce!“
Král jel domů. Druhý den přijela na zámek králova nevěsta se všemi sudy. Lidé čekali, až král otevře kočár a ukáže jim svou budoucí ženu. Král ale rozkázal, že nikdo nesmí kočár otevřít, dokud nebude tma, a staral se jen o sudy. Princezna Jitka byla moc zvědavá. Šla ke kočáru a otevřela dveře. Z kočáru vystoupila žena a moc se na Jitku zlobila. Žena nebyla hezká, měla krásné šaty, ale byla ošklivá. Když král ženu viděl, nelíbila se mu, ale nechtěl, aby odjela a odvezla sudy s penězi. Král se s ošklivou nevěstou oženil a tak se z ní stala královna.
Svatba se slavila sedm dní. Král vybral pět mužů, kteří uměli nejlépe bojovat. Kdyby někdo řekl, že královna není krásná, že je ošklivá, muži ho měli potrestat. Lidé se báli a vyprávěli, že královna je nejkrásnější na světě. 
Jeden hezký mladý muž ale přijel před krále a zavolal: „Královna je nejošklivější žena na světě, nejkrásnější je princezna Jitka!“
Královi muži jeli za mladíkem, aby ho potrestali. Dlouho s ním bojovali, mladík ale všech pět králových mužů přepral.
Teď se královna na Jitku zlobila ještě víc. Ale před králem na ni nekřičela. V noci, když všichni spali, přišla královna za Jitkou. Odvedla Jitku do kočáru a odvezla ji do lesa. V lese vyhodila ošklivá královna Jitku z kočáru a nechala ji tam.
Jitka nevěděla, kde je. Byla tma a zima. Jitka se bála. Najednou se v lese rozsvítila světla a před Jitkou stál ten hezký mladík. Řekl jí, že se jmenuje Všudybyl.
Všudybyl vyprávěl Jitce, proč se na ni královna zlobí: „Kdybys neotevřela ten kočár, když ještě svítilo slunce, nebyla by královna tak ošklivá. Královna se mohla jednou za sto let v noci proměnit v krásnou dívku.  A když by tu noc, co se promění, měla svatbu, zůstala by už pořád krásná. A ty, Jitko, jsi to zkazila. Kdybys nebyla tak moc zvědavá, nemuselo se to stát.“
Všudybyl zavedl Jitku do zámku uprostřed lesa a odjel. V zámku měla Jitka žít jeden rok, dokud se Všudybyl nevrátí. O Jitku se starali neviditelní lidé. Jitka mohla dělat, co chtěla, jen jednu věc nesměla. Nesměla otevřít malé dveře ve sklepě.
Všudybyl se měl už brzy vrátit. Jitka byla moc zvědavá, co je za dveřmi ve sklepě. Nakonec Jitka šla a dveře otevřela. Za dveřmi byla ošklivá stařena, matka ošklivé královny. Stařena Jitku chytila a odvezla ji zpátky na zámek, kde bydlel král s královnou. Ošklivá královna už na stařenu čekala. Když Jitku uviděla, odvedla ji do věže. Ve věži Jitku zavřela do malého pokoje. Králi královna nic neřekla.
Královna přinesla Jitce do věže látku a nitě. Rozkázala Jitce, aby jí ušila šaty. Látka byla moc tenká a jemná, nitě byly slabé a pořád se trhaly. Jitka nemohla šaty ušít. Začala plakat. Najednou stál vedle Jitky Všudybyl. Všudybyl mávl kouzelnou hůlkou a šaty byly hotové. Jitka mu chtěla poděkovat, ale Všudybyl už byl pryč.
Večer přišla královna a když viděla, že šaty jsou ušité, zlobila se. Zlobila se tak moc, že šaty roztrhala. Ale královna nemohla Jitce nic udělat, protože Jitka svůj úkol splnila dobře.
Druhý den přinesla ošklivá královna Jitce velký sud. V sudu viděla Jitka peří různých ptáků. Jitka měla peří rozdělit, podle toho, z kterého ptáka bylo. Peříčka si byla podobná a moc lehká. Jitka by nesměla dýchat ani se hýbat, aby peříčka nelétala ve vzduchu. Jitka byla smutná. Najednou se tu objevil Všudybyl, mávl kouzelnou hůlkou a peříčka byla rozdělená. Královna se zase zlobila.
Třetí den přinesla královna Jitce malou krabičku a řekla: „Nechám ti tady krabičku a večer si pro ni přijdu. Když ji otevřeš a já to poznám, umřeš.“
Jitka si myslela, že je to moc lehký úkol. Ale brzy už to nemohla vydržet. Zase byla zvědavá a chtěla krabičku otevřít. Nakonec krabičku otevřela. Z krabičky vyskočili malí lidé, muzikanti, tanečníci, kuchaři. Muzikanti začali hrát, tanečníci tancovat a kuchaři pro všechny připravovali večeři. Jitce se malí lidé moc líbili. Dívala se na ně celý den a zapomněla na ošklivou královnu. Najednou Jitka slyší, jak královna odemyká dveře. Jitka rychle začala chytat malé lidi, aby je dala zpátky do krabičky, ale oni jí utíkali. Královna měla odemčeno a chtěla otevřít dveře,  najednou se objevil Všudybyl, mávl kouzelnou hůlkou a malí lidé naskákali zpátky do krabičky. Když královna otevřela, Všudybyl mávl kouzelnou hůlkou, královna se zmenšila a Všudybyl dal královnu taky do krabičky.
Všudybyl řekl Jitce: „Už se nikdy neuvidíme. Buď hodná a už nebuď tolik zvědavá a budeš se mít dobře.“
Jitka chtěla poděkovat, ale Všudybyl zmizel.
Brzy se Jitka vdala za krále ze sousední země a byli spolu šťastní. A už nikdy nebyla zvědavá.
stařena – stará panísud, sudy  - nádoba ze dřeva, dává se do ní voda, nebo víno


   
perly – bílý, kulatý předmět, vypadá jako korálek, mají velkou cenunevěsta – když je svatba, žena je nevěsta a muž je ženichmladík – mladý muž
neviditelný – když něco nebo někdo není vidět
splnit – když něco slíbíš (řekneš, že to uděláš), až to uděláš, tak to splníš


Petra Horáková
 10.6.2003 13:35
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
O VšudybyloviPohádka v úpravě pro SP děti
V sudu viděla Jitka peří různých ptáků. Jitka měla peří rozdělit, podle toho, z kterého ptáka bylo. Peříčka si byla podobná a moc lehká. Jitka by nesměla dýchat ani se hýbat, aby peříčka nelétala ve vzduchu. Jitka byla smutná.
10.6.2003, Petra Horáková ...další info
Otvíráme CNES na FF UKPrihlášky do 15.8. 2003
Ve školním roce 2003/2004 otevíráme obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK v Praze. Přihlásit se můžete do 15. srpna 2003.

Chcete se zdokonalit v používání češtiny a českého znakového jazyka? Chcete se učit český znakový jazyk jako úplný začátečník? Chcete zjistit, jak oba jaz
9.6.2003, Hudáková+Okrouhlíkova ...další info
Brandy a Bára
Luboš Brandýský, autor krásného seriálu zveřejněném na Tichu o Mont Blancu a dobývání velehor už je v tom taky! A navíc si bere Báru co tam byla s ním! Nejspíš je v tom něco inspirativního a my GRATULUJEME!
5.6.2003, Tomáš Jelínek ...další info
Mluvený projev Neslyšících
Neslyšících je dán tím, že neslyšící neumějí dobře artikulovat. Řada studií upozorňuje na význam suprasegmentárních faktorů, tj. melodie, přízvuku, rytmu a tempa pro hodnocení kvality řeči neslyšících.
5.6.2003, Simona Gavelčíková ...další info
Češi a vstup do EU11. 6. 2003
Tato přednáška bude navazovat na předchozí, která se konala 21.5.2003. První byla zaměřena obecně na vznik a historii Evropské unie, na členské země, na podmínky vstupu ČR a podmínky jiných států a na systém uplatňovaný v EU.
Druhá část už bude zaměřena na sociální problematiku, se kterou se
4.6.2003, Stacionář neslyšících ...další info
Zajímavý rekord
Neslyšící Steve Adams se zajímavým rekordem snažil podpořit společnost RNID (Royal National Institute for Deaf people) a samozřejmě se též tímto zapsal do Guinnessovi knihy rekordů.
4.6.2003, Michal Holub ...další info
Program čajovnyČerven
1.pražská čajovna neslyšících


Dlouhá třída 37, Praha 1, stacionář ČUN

Otevírací doba od 14:00 do 19:30 + „?“
(podle přítomnosti hostů nejdéle však do 21:00 hodin)
3.6.2003, František Bohouš Maxa (2 příspěvky v diskusi) ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.