Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Simona Gavelčíková

Mluvený projev Neslyšících

Neslyšících je dán tím, že neslyšící neumějí dobře artikulovat. Řada studií upozorňuje na význam suprasegmentárních faktorů, tj. melodie, přízvuku, rytmu a tempa pro hodnocení kvality řeči neslyšících.

      Jedním z mnoha mylných názorů slyšících laiků je: Neslyšící rodiče neslyší a tudíž nemluví (nepoužívají hlasitou řeč).
      Tato mylná domněnka souvisí s užíváním nesprávného termínu „hluchoněmý“, který samotné Neslyšící hluboce uráží a citlivě na něj reagují. Bohužel se s ním dodnes setkávají jak na veřejnosti, tak v tisku, v lékařských zprávách apod.
I neslyšící člověk má mluvní orgány funkční, přestože srozumitelnost jejich mluveného projevu může být pro většinu lidí méně srozumitelná. Avšak vlastní děti svým rodičům rozumí, jsou zvyklé na zvláštnosti jejich mluvy.
      Důležité je však podotknout, že většina Neslyšících má špatné zkušenosti komunikovat mluvenou řečí. Souvisí to jednak s kritickými reakcemi veřejnosti na odchylky od ortoepické normy (odchylky v artikulaci, v modulačních faktorech řeči) a jednak nezáživnou a namáhavou logopedickou péčí, které byla v době orálního vzdělávání věnována hlavní pozornost a která nepřinesla valné výsledky. Neslyšící lidé jsou si vědomi, že jejich hlasový projev není dokonalý, a proto ho na veřejnosti příliš nepoužívají, aby se tak nestali středem pozornosti či dokonce terčem posměchu. V soukromí neslyšící lidé doprovází komunikaci hlasovým projevem běžně. Navíc někteří z rodičů komunikují se svými slyšícími dětmi pouze mluvenou řečí a to z toho důvodu, aby si udrželi a s pomocí dítěte rozvíjeli vlastní mluvenou řeč (gramatiku a slovní zásobu českého jazyka).
      „Výzkumy hodnocení zvukové stránky řeči Neslyšících z hlediska sociální přijatelnosti, ukázaly, že při posuzování sociální přijatelnosti řeči (podobně jako při hodnocení srozumitelnosti řeči) existují rozdíly mezi hodnocením skupinou laiků a skupinou učitelů. Skupina laických posluchačů hodnotila sociální přijatelnost řeči výrazně horšími známkami než učitelé neslyšících.“ (JANOTOVÁ, ŘEHÁKOVÁ, 1990)
      Slyšící lidé se často domnívají, že zvláštní charakter řeči Neslyšících je dán tím, že neslyšící neumějí dobře artikulovat. Řada studií upozorňuje na význam suprasegmentárních faktorů, tj. melodie, přízvuku, rytmu a tempa pro hodnocení kvality řeči neslyšících.
      V tomto kontextu mohu uvést další dotaz, se kterým se občas ze strany slyšících přátel setkávám. Zní ve smyslu: Spory neslyšících rodičů se jistě odehrávají v tichosti bez jakéhokoliv rámusu. To musí být velká výhoda. Neslyšící člověk, jak jsem uvedla výše, není zbaven schopnosti hlasového projevu, proto se i takové situace odehrávají obdobně jako v každé jiné rodině.


Simona Gavelčíková
 5.6.2003 11:36
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Mluvený projev Neslyšících
Neslyšících je dán tím, že neslyšící neumějí dobře artikulovat. Řada studií upozorňuje na význam suprasegmentárních faktorů, tj. melodie, přízvuku, rytmu a tempa pro hodnocení kvality řeči neslyšících.
5.6.2003, Simona Gavelčíková ...další info
Češi a vstup do EU11. 6. 2003
Tato přednáška bude navazovat na předchozí, která se konala 21.5.2003. První byla zaměřena obecně na vznik a historii Evropské unie, na členské země, na podmínky vstupu ČR a podmínky jiných států a na systém uplatňovaný v EU.
Druhá část už bude zaměřena na sociální problematiku, se kterou se
4.6.2003, Stacionář neslyšících ...další info
Zajímavý rekord
Neslyšící Steve Adams se zajímavým rekordem snažil podpořit společnost RNID (Royal National Institute for Deaf people) a samozřejmě se též tímto zapsal do Guinnessovi knihy rekordů.
4.6.2003, Michal Holub ...další info
Program čajovnyČerven
1.pražská čajovna neslyšících


Dlouhá třída 37, Praha 1, stacionář ČUN

Otevírací doba od 14:00 do 19:30 + „?“
(podle přítomnosti hostů nejdéle však do 21:00 hodin)
3.6.2003, František Bohouš Maxa (2 příspěvky v diskusi) ...další info
Intenzivní konverzační letní kurzy znakového jazykaLéto 2003
Chcete používat znakový jazyk i přes prázdniny?
Chcete se zdokonalit v komunikaci s Neslyšícími?
Chcete získat jistotu v základních komunikačních situacích?

Připravili jsme pro Vás intenzivní konverzační letní kurz znakového jazyka za výjimečnou cenu. Kurz stojí pouze 95
3.6.2003, Pevnost-ČCZJ ...další info
Hlasování o EU se blíží!Proč hlasovat proti vstupu do EU?
Již za dva týdny bude moci každý z nás dát svůj hlas v referendu o vstupu naší republiky do Evropské unie. Každý z nás má právo se zcela svobodně rozhodnout, zda vstup ČR do EU podpoří či nikoliv. I já nikomu z Vás toto právo neupírám. Protože ale v masmédiích běží v podstatě jen kampaň na podporu v
3.6.2003, Martin Najman (4 příspěvky v diskusi) ...další info
Voda 20023.díl
Odpoledne jsme dojeli do Bechyně. Tady jsme opět Radka, Brandy a já vystoupili a jeli vlakem do Tábora pro auta. Nakoupili jsme dobré jídlo a svezli jsme auta až do Týna nad Vltavou a Radka nás pak odvezla svým rapidem s litými koly na tábořiště Židova strouha. „Ostatní tři“ zatím na
2.6.2003, Saša Zvonek ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.