Ticho.cz si právě čte: (4 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1667 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Téma: - / Autor: Hudáková+Okrouhlíkova

Otvíráme CNES na FF UK

Prihlášky do 15.8. 2003

Ve školním roce 2003/2004 otevíráme obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK v Praze. Přihlásit se můžete do 15. srpna 2003.

Chcete se zdokonalit v používání češtiny a českého znakového jazyka? Chcete se učit český znakový jazyk jako úplný začátečník? Chcete zjistit, jak oba jazyky vypadají, jak fungují a jak se mezi sebou liší? Chcete se něco dozvědět o lidské komunikaci obecně? Chcete se pokusit proniknout do světa Neslyšících, do jejich kultury, historie a zvyků? Hledáte nový, rychle se rozvíjející obor? Chcete uplatnit své nápady?

Pak jsme tu pro vás: Ústav českého jazyka a teorie komunikace hledá nové neslyšící i slyšící studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících pro školní rok 2003/2004

Co nabízíme: Tříleté denní bakalářské studium s možností navazujícího dvouletého denního magisterského studia,
- společné studium neslyšících a slyšících studentů za permanentní přítomnosti tlumočníka mezi českým znakovým jazykem a češtinou,
- mnoho zajímavých předmětů, např. Obecnou lingvistiku, Psycholingvistiku, Sociolingvistiku, Kognitivní sémantiku, Strukturu a fungování ZJ, Gramatiku ZJ, Zápis ZJ, Psanou češtinu českých neslyšících, Výchovu a vzdělávání neslyšících, Kulturní historii českých neslyšících, Dějiny hluchoty, Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina, Angličtinu,
- pro neslyšící studenty navíc doplňkovou češtinu, pro slyšící studenty zase český znakový jazyk s rodilým neslyšícím mluvčím,
- ve druhém ročníku výběr ze tří specializací, tlumočnické, pedagogické a odborné (pro budoucí výzkumníky českého znakového jazyka), u každé specializace je povinná několikatýdenní souvislá praxe,
- návštěvy klubů Neslyšících, exkurze do škol pro sluchově postižené, na foniatrii, k logopedovi atd.,
- návštěvy mnoha odborných seminářů, přednášek a konferencí,
- možnost přednášet a publikovat v rámci aktivit studentů Ústavu českého jazyka a teorie komunikace,
- studijní pobyty na Gallaudetově univerzitě v USA (pro neslyšící studenty) a v Německu.

Co požadujeme:
- maturitní vysvědčení,
- úspěšné složení přijímací zkoušky, u ní se předpokládá,
v písemné části:
· základní orientace v problematice hluchoty, znalost české komunity neslyšících
· operativní dovednosti v psané češtině
      v ústní části:
· předložení seznamu přečtené literatury (knih a článků) o Neslyšících (četbou uchazeč dokládá zájem o obor)
· znalost české komunity Neslyšících.

podávání přihlášek: do 15.8. 2003 na studijní oddělení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1; poplatek 500,- Kč,
číslo účtu 85631-011/0100, konstatní symbol 379, variabilní symbol 2003
přijímací zkoušky: 15. – 19.9.2003, náhradní termín 22. – 26. 9. 2003
začátek výuky: 29.9. .2003

Bližší informace: Mgr. Lenka Okrouhlíková, lenka.okrouhlikova@email.cz, www.ff.cuni.cz


Hudáková+Okrouhlíkova
 9.6.2003 14:26
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Otvíráme CNES na FF UKPrihlášky do 15.8. 2003
Ve školním roce 2003/2004 otevíráme obor Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK v Praze. Přihlásit se můžete do 15. srpna 2003.

Chcete se zdokonalit v používání češtiny a českého znakového jazyka? Chcete se učit český znakový jazyk jako úplný začátečník? Chcete zjistit, jak oba jaz
9.6.2003, Hudáková+Okrouhlíkova ...další info
Brandy a Bára
Luboš Brandýský, autor krásného seriálu zveřejněném na Tichu o Mont Blancu a dobývání velehor už je v tom taky! A navíc si bere Báru co tam byla s ním! Nejspíš je v tom něco inspirativního a my GRATULUJEME!
5.6.2003, Tomáš Jelínek ...další info
Mluvený projev Neslyšících
Neslyšících je dán tím, že neslyšící neumějí dobře artikulovat. Řada studií upozorňuje na význam suprasegmentárních faktorů, tj. melodie, přízvuku, rytmu a tempa pro hodnocení kvality řeči neslyšících.
5.6.2003, Simona Gavelčíková ...další info
Češi a vstup do EU11. 6. 2003
Tato přednáška bude navazovat na předchozí, která se konala 21.5.2003. První byla zaměřena obecně na vznik a historii Evropské unie, na členské země, na podmínky vstupu ČR a podmínky jiných států a na systém uplatňovaný v EU.
Druhá část už bude zaměřena na sociální problematiku, se kterou se
4.6.2003, Stacionář neslyšících ...další info
Zajímavý rekord
Neslyšící Steve Adams se zajímavým rekordem snažil podpořit společnost RNID (Royal National Institute for Deaf people) a samozřejmě se též tímto zapsal do Guinnessovi knihy rekordů.
4.6.2003, Michal Holub ...další info
Program čajovnyČerven
1.pražská čajovna neslyšících


Dlouhá třída 37, Praha 1, stacionář ČUN

Otevírací doba od 14:00 do 19:30 + „?“
(podle přítomnosti hostů nejdéle však do 21:00 hodin)
3.6.2003, František Bohouš Maxa (2 příspěvky v diskusi) ...další info
Intenzivní konverzační letní kurzy znakového jazykaLéto 2003
Chcete používat znakový jazyk i přes prázdniny?
Chcete se zdokonalit v komunikaci s Neslyšícími?
Chcete získat jistotu v základních komunikačních situacích?

Připravili jsme pro Vás intenzivní konverzační letní kurz znakového jazyka za výjimečnou cenu. Kurz stojí pouze 95
3.6.2003, Pevnost-ČCZJ ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.