Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Pavel Kučera

PRSTOVÁ ABECEDA VE VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH

3.část

Vlastní průzkum probíhal v období od poloviny prosince 2001 do poloviny března 2002. Probíhal ve všech základních školách pro sluchově postižené. V České republice je 14 škol pro sluchově postižené, které mají v každé škole rozličné metody vzdělávání sluchově postižených dětí (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Ivančice, Kyjov, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha (3), Valašské Meziříčí, Vodňany).

VLASTNÍ ŠETŘENÍ A STANOVENÍ VZORKU ZKOUMANÝCH OSOB

    Vlastní průzkum probíhal v období od poloviny prosince 2001 do poloviny března 2002. Probíhal ve všech základních školách pro sluchově postižené. V České republice je 14 škol pro sluchově postižené, které mají v každé škole rozličné metody vzdělávání sluchově postižených dětí (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Ivančice, Kyjov, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha (3), Valašské Meziříčí, Vodňany).
    Vlastní průzkum probíhal bez ohledu typu základních škol pro sluchově postižené a bez ohledu  na případnou sluchovou vadu pedagogů nebo na jejich dosažené vzdělání.

    Otázky v dotaznících by se daly shrnout do několika základních okruhů:
 • základní otázky – pohlaví, věk, vzdělání, praxe (v obecné části)
 • otázky vzdělávání, ohledně prstové abecedy, pedagogů
 • užití a využití prstové abecedy ve školách a jinde
 • zda je prstová abeceda vhodná kdekoliv a kdykoliv
 • postoje a názory k prstové abecedě

  Dotazník byl určen pedagogickým pracovníkům na speciálních školách pro sluchově postižené. Ze 14 škol pro sluchově postižené se mi vrátily dotazníky z  11 škol s celkovým počtem 96 respondentů (100%). Což připadá na každou školu 7 respondentů (7,3%).

  VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY NA SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

  Celkem bylo v dotazníku 29 otázek. Z toho 5 otázek bylo doplňujících – každý mohl, ale nemusel něco dodat dle vlastního uvážení.
  (zde nejsou zveřejněny všechny otázky)

  Specializace (doplňte)
  Odpovědělo 85 respondentů (88,5%), neodpovědělo 11 respondentů (11,5%).

 • učitelství I. stupně základní školy; 15 respondentů (15,6%)
 • aprobace; 17 respondentů (17,7%) – Čj, M, Hv, F, Bi, D, Rv, ON, Aj, Vv
 • speciální pedagogika; 51 respondentů (53,1%) – logo-, surdo-, eto-, psychopedie
 • asistenti; 2 respondenti (2,1%)

  V další části dotazníku již byly hlavní otázky. Odpovědi budou analyzovány postupně, vždy pod jednotlivými otázkami.

  Používám prstovou abecedu
            a) jednoruční
            b) dvouruční
            c) oba typy (smíšenou)

  Odpověděli všichni respondenti. Pouze pro jednoruční odpovědělo 47 respondentů (48,9%); pro dvouruční pouze 4 respondenti (4,2%); pro oba typy (smíšenou) pouze 38 respondentů (39,6%); pro jednoruční a současně i dvouruční odpovědělo 7 respondentů (7,3%).

  Kterou z nich používáte nejčastěji a proč?

  Na tuto otázku odpovědělo 74 respondentů (77,1%) a neodpovědělo 22 respondentů (22,9%). Odpovědělo 14 respondentů (14,6%) pro jednoruční prstovou abecedu, pro dvouruční prstovou abecedu odpovědělo 6 respondentů (6,3%) a pro smíšenou prstovou abecedu odpovědělo 54 respondentů (56,2%).

  Napsané odpovědi od respondentů, kteří se vyjádřili pro jednoruční prstovou abecedu:
 • při čtení je lepší, zbývají děti znakují pouze jednou rukou,
 • při komunikaci s dětmi a ve výuce, je rychlejší a zaměstnává pouze jednu ruku,
 • protože děti používají jednoruční abecedu,
 • častěji to používám na nižším stupni,
 • protože ji používají děti a je praktičtější,
 • žákům sděluji odborné názvy, v počátcích výuky čtení „hláskujeme“ daktylem,
 • má estetický vzhled, snadnou techniku a plynulost,
 • je praktičtější a děti je znají z mateřské školy,
 • když dojde k neporozumění mezi žáky a mnou – nerozumím slovu – ani znaku – vyhláskují mi ho v prstové abecedě,
 • chci, aby ji děti uměly, je rychlejší.

  Napsané odpovědi od respondentů, kteří se hlásí k dvouruční prstové abecedě:
 • je dobrá pro přiblížení podoby písmena,
 • je více podobná tiskacímu písmu, pro děti názornější a srozumitelnější,
 • je lépe vystižená, prstové znaky pravdivěji kopírují grafické znaky, je pomalejší a tím lépe srozumitelnější než jednoruční,
 • protože se znakuje oběma rukama, tak mě poučil jeden neslyšící a od té doby to respektuji.

  Odpovědi od těch, kteří užívají smíšenou prstovou abecedu:
 • protože je jednodušší a snažší si je vybírat podle situace,
  podle toho s kým komunikuji,
 • umím oba typy zvlášť, ale ráda je přizpůsobuji podle situace,
 • střídám oba typy, podle zaměstnaných rukou,
 • jednou to ukazuji tak a podruhé zas tak,
 • nevím, která je ta a ta a proto používám kombinaci.


 • Pavel Kučera
   14.5.2003 8:34
  Diskuse ke článku:


   Nový příspěvek   Nové příspěvky Vybrané příspěvky


    
  Vyber autora:
  Odborné články:
  Vyber téma:
  Hledej:
   


  Přidat novinku 
  PRSTOVÁ ABECEDA VE VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH3.část
  Vlastní průzkum probíhal v období od poloviny prosince 2001 do poloviny března 2002. Probíhal ve všech základních školách pro sluchově postižené. V České republice je 14 škol pro sluchově postižené, které mají v každé škole rozličné metody vzdělávání sluchově postižených dětí (Brno, České Budějovice
  14.5.2003, Pavel Kučera ...další info
  PopelkaPohádka v úpravě pro SP děti

            V jednom městě žily tři sestry. Sestry už neměly rodiče a tak bydlely v domě samy. Dvě starší sestry se jmenovaly Amina a Adlina. Amina s Adlinou nikdy doma neudělaly žádnou práci. Jen chodily nakupovat šaty a dívaly se n

  13.5.2003, Petra Horáková ...další info
  OPĚT TÁBOR!!!Opět nabízíme jeden z táborů sdružení SORDOS

  Název tábora KAŽDÝ DEN PRINCEZNA již mnohé napoví. Ano, jedná se o pohádkový tábor na hradě v jižních Čechách pro sluchově postižené děti i jejich sourozence. Tábor je vhodný zjm. pro děti mladšího ale i staršího školního věku Pořádá: Sordos Kdy: 26. července – 9. srpna 2003

  11.5.2003, Saša ...další info
  CELOSTÁTNÍ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ SP15.KVĚTNA 2003
  Celostátní dopravní soutěž žáků základních škol pro sluchově postižené se tento rok koná v Brně. Soutěž proběhne ve čtvrtek dne 15.května 2003 na hřišti a v budově školy na Novoměstské ul. 21 v Brně Řečkovicích. Veřejnost vítána!
  11.5.2003, Saša ...další info
  Poučme se od kolegů v zahraničí ..
  RNID - Royal National Institute for Deaf People ve spolupráci se ZOO v Londýně zve všechny děti... K vidění je toho skutečně mnoho: přes 700 druhů živočichů, vzrušující a ohromná spousta fotek s názvem "Zvěř v akci" Vás dokonale pobaví, ale i poučí, neboť zobrazuje živočichy při jeji
  9.5.2003, Michal Holub ...další info
  DOTAZNÍK PRO KOLEGY SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH PEDAGOGŮ
  Z celkového počtu 20 respondentů, byli 2 muži, 18 žen. Průměrný věk respondentů je 42,9 roku. Průměrný věk je spíše vyšší. V další části je vyhodnoceno dosažené vzdělání. Téměř všichni respondenti uvádějí dosažené vzdělání vysokoškolské. Pouze dva respondenti mají středoškolské vzdělání s maturitou,
  7.5.2003, Saša Zvonek ...další info
  Evropská unie a my12.5.2003
  Česká unie neslyšících - oblast Praha ve spolupráci s ASNEP a ICEU (informační centrum Evropské unie) pořádá odbornou přednášku pro neslyšící na téma Evropská unie a my "Češi" ve dvou částech.
  6.5.2003, František Maxa...další info

  <<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
  Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.