Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Saša Zvonek

Shrnutí dotazníku

2.část

Téměř všichni dotázaní si myslí, že je berou sluchově postižené děti jinak, než slyšící kolegy. Všichni si také myslí, že k nim mají sluchově postižené děti větší důvěru, než ke slyšícím kolegům.

Nejvíce respondentů uvádí, že se k práci dostali náhodou. Původně neměli v plánu vykonávat pedagogickou činnost, ale naskytla se jim příležitost, tak ji využili. Druhá většina se naopak k práci dostala záměrně, studovali školy, obory, které byly zaměřeny na pedagogiku. Jen malá část se k práci dostala na něčí doporučení.
    Většina respondentů uvádí, že je sluchové postižení v jejich pedagogické práci omezuje. Že si hlouběji uvědomují své omezení, potvrzují zjm. tím, že mnozí uvádějí shodně stejné příklady, kde se cítí omezováni. Nejvícekrát uvedli, že nemohou tlumočit z televize, dále že jsou omezeni v kontaktu se slyšícími rodiči a že nemohou kontrolovat správnou výslovnost dětí (zde se potvrzuje, že si uvědomují důležitost této oblasti – představa některých lidí, že sluchově postižení pedagogové budou brzdou mluvního rozvoje sluchově postižených dětí, že ho nebudou podporovat, neodpovídá skutečnosti). Také absence sluchové kontroly a nemožnost odhalení nebezpečí, nebo že se něco stalo, sluchovou cestou jsou omezení, uvádějí.
    Většina respondentů se domnívá, že sluchově postižení to mají při práci se stejně postiženými dětmi snazší, než jejich slyšící kolegové. Zjm. v rovině komunikační a citové – snáze se dokáží vžít do situace sluchově postižených dětí, vztah mezi nimi je užší a důvěrnější. Většina z nich se také domnívá, že patřičně erudovaný sluchově postižený pedagog je pro práci se sluchově postiženými dětmi asi vhodnější, než slyšící pedagog. Všichni dotazovaní mají se svými slyšícími kolegy dobré vztahy, zápornou odpověď neuvedl nikdo. Většina si také svých slyšících kolegů váží, část uvádí, že jak kterého, že záleží na konkrétním člověku. Respondenti si rovněž ve většině případů myslí, že jejich slyšící kolegové to mají při práci se sluchově postiženými dětmi těžší, než oni sami. Jako důvod většinou uvádějí, že vázne komunikace, nebo že je pro ně těžší pochopit mentalitu sluchově postižených, vžít se do jejich situace, pochopit jejich postoje a jednání. Dva respondenti uvádějí, že si myslí, že jejich slyšící kolegové jsou na tom stejně jako sluchově postižení.
    Téměř všichni dotázaní si myslí, že je berou sluchově postižené děti jinak, než slyšící kolegy. Všichni si také myslí, že k nim mají sluchově postižené děti větší důvěru, než ke slyšícím kolegům. Další rozdíl spatřují v tom,              že sluchově postižené děti jsou vůči nim otevřenější, jejich komunikace je živější, spontánnější, že k sobě mají blíže.
    Větší část respondentů nepokládá své vzdělání za dostačující pro výkon své profese. Téměř všichni, až na jednoho, se domnívají, že se potřebují nadále vzdělávat. Rovněž až na jednoho pokládají všichni odpovídající vzdělání za důležité pro pedagogickou činnost.


Saša Zvonek
 28.4.2003 12:24
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Shrnutí dotazníku2.část
Téměř všichni dotázaní si myslí, že je berou sluchově postižené děti jinak, než slyšící kolegy. Všichni si také myslí, že k nim mají sluchově postižené děti větší důvěru, než ke slyšícím kolegům.
28.4.2003, Saša Zvonek ...další info
Čarodějnický slet v klubovně30.4.
Česká unie neslyšících Liberec zve srdečně všechny zájemce na Čarodějnický slet. Uskuteční se od 16:00 v klubovně ČUN Liberec, Dvorská 388. Čeká Vás pestrý program a dobrá parta kamarádů..
25.4.2003, Lenka Šímová...další info
Přijďte si loknout čajíčku od Bohouše
Program I.pražské čajovny neslyšících v 
Dlouhé třídě 37, Praha 1

  5.5.         „Byl první máj, večerní máj, byl lásky čas…“
12.5. Budeme se sázet, jestli přijde Pankrác, Servác nebo Bonifác.
16.5. Váš čajovník z technick
24.4.2003, František Bohoušek Maxa (3 příspěvky v diskusi) ...další info
Pán prstenů
9. ročník tradičního letního integračního tábora Lesní království
pro sluchově postižené děti a jejich slyšící kamarády
23.4.2003, Radek Červinka ...další info
Tlumočení slyšících dětí neslyšícím rodičům
Dítě nemůže ve svém věku rozumět všem termínům a problémům dospělých. Tato role by měla být přiřknuta pouze profesionálnímu tlumočníkovi, který zná danou problematiku, vyzná se v termínech, má patřičnou slovní zásobu (zásobu znaků) a předá tak neslyšícímu rodiči přesné informace.
22.4.2003, Simona Gavelčíková ...další info
Sexuálne správanie, získavanie informácií a poznatky2.část
Škola učí dieťa mnoho poznatkov o svete. Avšak sexuálna výchova (podobne ako na bežných školách) je častokrát nedostatočná a odsúvaná ako nepotrebná. Mnoho učiteľov považuje za dôležitejšie, aby dieťa zvládlo hovorenú reč, alebo množstvo poznatkov, ktoré sú dané učebným plánom.
17.4.2003, Barbora (4 příspěvky v diskusi) ...další info
DOTAZNÍK PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ PEDAGOGY1.část
Celkem jsem zjistil 24 sluchově postižených lidí, kteří pracovali v poslední době na našich školách pro sluchově postižené jako pedagogové. Jedná se jak o učitele    a asistenty učitelů, tak i vychovatele a odborné asistenty.
16.4.2003, Saša Zvonek (1 příspěvek v diskusi) ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.