Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Barbora

Sexuálne správanie, získavanie informácií a poznatky

2.část

Škola učí dieťa mnoho poznatkov o svete. Avšak sexuálna výchova (podobne ako na bežných školách) je častokrát nedostatočná a odsúvaná ako nepotrebná. Mnoho učiteľov považuje za dôležitejšie, aby dieťa zvládlo hovorenú reč, alebo množstvo poznatkov, ktoré sú dané učebným plánom.

Menej ako 10 % nepočujúcich má rovnako postihnutých rodičov. Ostatní sluchovo postihnutí sa narodia do prostredia, ktoré častokrát nepozná jazyk, kultúru, špecifiká hluchoty a nedokážu vytvoriť ani iný spôsob komunikácie. Rodičia sa teda stávajú zdrojom informácií, ktorý je pre mnohých nepočujúcich odsúvaný až za rovesníkov, TV, časopisy, knihy (Joseph, Sawyer, Desmod, 1995). Rodič by mal predstavovať pre dieťa prvý zdroj informácií o sexualite. Umiestnenie dieťaťa v internátnej školy, mimo bydliska rodičov, nedostatočná komunikácia, to sú dôvody, prečo pre dieťa nie sú primárnym zdrojom.
Škola učí dieťa mnoho poznatkov o svete. Avšak sexuálna výchova (podobne ako na bežných školách) je častokrát nedostatočná a odsúvaná ako nepotrebná. Mnoho učiteľov považuje za dôležitejšie, aby dieťa zvládlo hovorenú reč, alebo množstvo poznatkov, ktoré sú dané učebným plánom. Taktiež len málo učiteľov má k deťom vytvorený dôverný vzťah natoľko, že by sa pre deti stal zdrojom informácií aj v tejto oblasti.     
Napriek tomu je škola obrovskou výzvou pre získavanie informácií z oblasti sexuality. Stáva sa významným zdrojom informácií prostredníctvom skrytého kurikula. Častokrát sa nepočujúci danú informáciu dozvedia skôr ako je zaradená do učebného plánu. Toto spôsobuje aj fakt, že nepočujúci sú komunita, ktorá si zaujímavé informácie dokáže veľmi rýchlo predať. Žiaci na škole sa veľmi dobre poznajú a informácie medzi nimi sa rýchlo šíria. Komunikácia medzi nimi je výborná. Nedostatkom tohto neformálneho vzdelávania je, že týmto spôsobom sa veľakrát šíria aj nepresné, skreslené, mylné informácie, ktoré môžu vytvárať práve tie negatívne stránky kultúry nepočujúcich. 
Kontakty s počujúcou spoločnosťou nie sú nepočujúcim študentom v internátnych zariadeniach zakazované. Avšak komunikačná bariéra a nižšia vzdelanostná úroveň ich stavia do izolácie. Aj týmto je ohrozená správna a dostatočná informovanosť.
Nepočujúci vo všeobecnosti poznajú základné termíny z oblasti sexuality ako pohlavné choroby, tehotenstvo, AIDS, antikoncepcia. Avšak pri bližšom zisťovaní, čo o daných témach vedia, sa našlo množstvo nepresných a mylných údajov (Joseph, Sawyer, Desmod, 1995). Z antikoncepcie napríklad skoro polovica nepočujúcich a nedoslýchavých študentov používala prerušovaný styk a tretina kondómy. O AIDS študenti vedeli, ale pri otázkach, ktoré sa bližšie zameriavali na túto tému sa ukázala ich veľmi nízka informovanosť.


Barbora
 17.4.2003 9:47




Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek



 Nové příspěvky Vybrané příspěvky


furnished
Inaccessible for the second system i shall call the secondary process i show by another point for what purpose the second system brings about an inhibition.    lofts    houses    beach [url=http://xoomer.alice.it/top-blog/beach/#beach]beach[/url]    rentals    homes 
furnished2:16:05 30.11.2006
odpovědět 
 
Re:high school musical screenplay
Reaches us the light of the street lamp on the corner fades and becomes dim before the middle of the class may he not naturally. oliver broadway [url=http://js.ebiop.info/oliver-broadway.htm#oliver+broadway]oliver broadway[/url] theater props mamma mia scotland broadway libretto mamma mia abba [url=http://js.ebiop.info/mamma-mia-abba.htm#mamma+mia+abba]mamma mia abba[/url]
high school musical screenplay1:57:01 13.1.2007
odpovědět 
 
Re:monogram credit card bank
Center fig 222 the points of attraction at the two ends are called the poles of a strong. monogram credit card bank georgia [url=http://cv.orokz.info/monogram-credit-card-bank-georgia.htm#monogram+credit+card+bank+georgia]monogram credit card bank georgia[/url] bank india manchester [url=http://cv.orokz.info/bank-india-manchester.htm#bank+india+manchester]bank india manchester[/url] state bank india bangalore [url=http://cv.orokz.info/state-bank-india-bangalore.htm#state+bank+india+bangalore]state bank india bangalore[/url] commonwealth bank credit cards [url=http://cv.orokz.info/commonwealth-bank-credit-cards.htm#commonwealth+bank+credit+cards]commonwealth bank credit cards[/url] monterey county bank credit card
monogram credit card bank1:53:12 13.1.2007
odpovědět 
 
Re:wholesale prints
Bacteriologist with the same contempt when i follow out the thoughts closely i ever find only scorn and contempt as correlated with the absurdity it is well to know how to dispose. black and white framed art [url=http://angelfire.com/planet/johny-blog/black-and-white-framed-art.htm#black+and+white+framed+art]black and white framed art[/url] paintings woman watercolor prints black and white flower clipart [url=http://angelfire.com/planet/johny-blog/black-and-white-flower-clipart.htm#black+and+white+flower+clipart]black and white flower clipart[/url] canvas paintings
wholesale prints18:54:45 24.12.2006
odpovědět 
  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sexuálne správanie, získavanie informácií a poznatky2.část
Škola učí dieťa mnoho poznatkov o svete. Avšak sexuálna výchova (podobne ako na bežných školách) je častokrát nedostatočná a odsúvaná ako nepotrebná. Mnoho učiteľov považuje za dôležitejšie, aby dieťa zvládlo hovorenú reč, alebo množstvo poznatkov, ktoré sú dané učebným plánom.
17.4.2003, Barbora (4 příspěvky v diskusi) ...další info
DOTAZNÍK PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ PEDAGOGY1.část
Celkem jsem zjistil 24 sluchově postižených lidí, kteří pracovali v poslední době na našich školách pro sluchově postižené jako pedagogové. Jedná se jak o učitele    a asistenty učitelů, tak i vychovatele a odborné asistenty.
16.4.2003, Saša Zvonek (1 příspěvek v diskusi) ...další info
Turistika ve Slovenském Ráji8.-11.5.
Klub mladých neslyšících BYD Brno a ústředí České unie neslyšících zvou srdečně všechny zájemce, kteří by chtěli poznat krásy Slovenského Ráje.
15.4.2003, Petr Pánek (1 příspěvek v diskusi) ...další info
FESTIVALSobota 26.4.2003 v 18 hodin
plakat do clanku 100x80Speciální školy pro sluchově postižené,Holečkova 4,Praha 5(KAPLE) Je to tady. Dlouho očekávaný festival se stal skutečností. Po zkušenostech v zahraničí se rozhodla Česká unie neslyšících uspořádat tento soutěžní festival, obdobný těm ve světě, například německému Berliner Gebärdensp
15.4.2003, Alan Ptáček (2 příspěvky v diskusi) ...další info
PRSTOVÁ ABECEDA VE VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH1.část
Psychologický a sociologický výzkum je základní forma odborné psychologické a sociologické činnosti. Jeho hlavním posláním je především získávání nových, případně ověřování již dříve získaných poznatků.
15.4.2003, Pavel Kučera ...další info
Program ČUN Brno16.4. a 26.4.
Česká unie neslyšících Brno zve srdečně všechny zájemce na své dvě nejbližší akce: Ve středu 16.4. od 17:00 hod. na přednášku ALERGOLOGIE (druhy alergií, prevence...). Přednáší MUDr. Olga Toulová, tlumočeno do znakového jazyka. V sobotu 26.4. na vycházku ŘÍČKY BRNA - LÍŠEŇ. Potom beseda na Muchově b
14.4.2003, Vladimír Válka...další info
Vývoj znakového jazyka u slyšících dětí2.část
Dítě asi do věku tří let perfektně ovládá nonverbální komunikaci. Tato jeho schopnost je však postupně stále více překrývána verbální složkou poté, co se dítě naučí mluvit. Jedinec po nabytí řeči věnuje stále více pozornosti slovům a tím postupně klesá jeho schopnost číst nonverbální signály druhých
14.4.2003, Simona Gavelčíková ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.