Ticho.cz si právě čte: (8 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2809 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Barbora

Sexuálne správanie, získavanie informácií a poznatky

1.část

Žatková-Krahulcová (1993) tvrdí, že obmedzený prúd informácií pri postihnutí jedného alebo niekoľkých zmyslov, prípadne jeho absencia, vytvára rozdielne podmienky pre vývin detskej psychiky, pôsobí na poznávaciu činnosť, obmedzuje rozvoj a narúša celistvosť poznávania. Postihnutý získava skreslené informácie o okolitom svete.

Na Slovensku sa tejto téme nikto doposiaľ nevenoval a preto mnohé informácie budú prebrané zo zahraničnej literatúry.
Žatková-Krahulcová (1993) tvrdí, že obmedzený prúd informácií pri postihnutí jedného alebo niekoľkých zmyslov, prípadne jeho absencia, vytvára rozdielne podmienky pre vývin detskej psychiky, pôsobí na poznávaciu činnosť, obmedzuje rozvoj a narúša celistvosť poznávania. Postihnutý získava skreslené informácie o okolitom svete.
Je všeobecne známe, že sluchovo postihnutý majú oveľa nižšie poznatky a vedomosti o okolitom svete. Tento fakt sa týka aj oblasti sexuality. Ich správanie, ktoré sa nám počujúcim môže zdať častokrát rizikové, vyplýva práve z nedostatočnej informovanosti v tejto oblasti.
Poznávanie je uskutočňované prostredníctvom vlastných zážitkov, pozorovania a vo veľkej miere informáciami od rovesníkov (Joseph, Sawyer, Desmod, 1995). Väčšina sluchovo postihnutých detí je umiestnená v internátnych školách. Tu sa stýkajú so svojimi rovesníkmi, ktorí majú podobné problémy, spôsob komunikácie, správanie, prežívanie ako oni sami. Rainer (1963, in Joseph, Sawyer, Desmod) uvádza, že až 53% nepočujúcich dospelých udalo priateľov ako ich primárny zdroj informácií týkajúcich sa sexuality. Fitz-Gerald a Fitz-Gerald (1987, in Gabriel, Getch, 2001) uvádzajú, že pre sluchovo postihnutých sú rovesníci veľmi významným zdrojom informácií o sexualite, ale tento pomer bol porovnateľný s počujúcou skupinou.
Zaujímavým zistením je, že médiá (TV, filmy) sú oveľa významnejším zdrojom informácií pre nepočujúcich ako pre počujúcich (Fitz-Gerald a Fitzgerald, 1985 in Joseph, Sawyer, Desmod, 2001). Otvára sa tu otázka, prečo je to tak, keďže je známe, že nepočujúci vnímajú informácie len zrakovým kanálom. Titulky, skryté titulky, tlmočník posunkovej reči sa vyskytujú len v niekoľkých programoch aj to sú väčšinou správy, filmy zo zahraničia, alebo relácie určené práve pre nepočujúcich. Absenciou sluchového analyzátora je narušené vnímanie informácie a sluchovo postihnutý si obraz, ktorý vidí, zle vysvetlí, alebo nedokáže správne interpretovať. Takéto misinformácie sa potom môžu rozšíriť v nepočujúcej komunite.
Písaná forma jazyka je pre mnohých nepočujúcich problémovým zdrojom. Vernon (1972, in Strnadová, 1998) uvádza, že počujúci za šesť rokov získa jazykové schopnosti odpovedajúce tomuto časovému obdobiu. Nepočujúci dosiahne za to isté obdobie znalosti odpovedajúce ôsmym mesiacom. Tento fakt nie je spôsobený mentálnym zaostaním, ale tým, že tento jazyk je pre nich cudzí. Učenie sa hovorového jazyka sa pre nich stáva namáhavou, pomalou a ťažko zrozumiteľnou činnosťou. Nedostatok motivácie a pochopenie dôvodov, prečo je pre nich hovorený jazyk dôležitý spôsobuje averziu a až nenávisť k hovoreniu a vyjadrovaniu sa v písanej reči. Toto isté platí aj pre písmo. Čítacie schopnosti 18- ročného študenta sú na úrovni žiaka štvrtej triedy. Samozrejme pri čítaní sa vyžaduje aj porozumenie textu. Zvláštnosťou je, že časopisy sú u nepočujúcich obľúbené. Avšak nie je zistené, či nie sú pre sluchovo postihnutých atraktívne kvôli obrovskému množstvu obrázkov.


Barbora
 11.4.2003 11:08
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sexuálne správanie, získavanie informácií a poznatky1.část
Žatková-Krahulcová (1993) tvrdí, že obmedzený prúd informácií pri postihnutí jedného alebo niekoľkých zmyslov, prípadne jeho absencia, vytvára rozdielne podmienky pre vývin detskej psychiky, pôsobí na poznávaciu činnosť, obmedzuje rozvoj a narúša celistvosť poznávania. Postihnutý získava skreslené i
11.4.2003, Barbora ...další info
PUPENDO - Film Jana HřebejkaČeské titulky pro neslyšící
S radostí vám oznamuji, že už vím , kde se bude promítat nový český film režiséra Jana Hřebejka "PUPENDO", kde jednu z hlavních rolí ztvárnil neherec neslyšící kluk, Lukáš Baborský. Takže k věci...píšu datum,město a název kina:
11.4.-16.4. HRADEC KRÁLOVÉ, CINESTAR HRADEC KRÁLOVÉ
17.4.
10.4.2003, Alan Ptáček (10 příspěvků v diskusi) ...další info
SLUCHOVĚ POSTIŽENÝ PEDAGOG
Kolikrát jsem již také slyšel postesknutí řady starších sluchově postižených lidí: „Teď bychom se chtěli stát dětmi, teď bychom chtěli navštěvovat školu, to by bylo krásné, když jsou tam neslyšící učitelé!“.
10.4.2003, Saša Zvonek ...další info
Nová služba Střediska rané péče pro SPPředporodní příprava
Nabízíme všem nastávajícím sluchově postiženým maminkám a tatínkům kurz předporodní péče u porodní asistentky paní Brenkusové v Praze. Tlumočník znakového jazyka je zajištěn. Máte-li zájem o tuto službu nebo o další informace kontaktujte Středisko rané péče Tamtam na emailové adrese nebo na faxovém
10.4.2003, Středisko rané péče pro SP (6 příspěvků v diskusi) ...další info
Švýcarsko očima cestovatele Františka "Bohouše" MaxyProjekce fotek
Dne 11.4.2003 od 17 hodin ve Stacionáři České unie neslyšících, Dlouhá 37, Praha 1 se koná přednáška cestovatele Františka "Bohouše" Maxy. Přednáška bude doprovázena projekcí fotografických snímků na plátno pořízené z nevšedních dnů Švýcarska. Symbolické vstupné je 10Kč na každého návštěvníka. Na Vá
9.4.2003, Alan Ptáček ...další info
DAKTYLOTIKA V SYSTÉMU TOTÁLNÍ KOMUNIKACE
Totální komunikaci lze definovat jako komplexní komunikační systém, který v sobě spojuje všechny použitelné komunikační formy, která vyžaduje sluchových, verbálních, neverbálních, manuálních, orálních způsobů komunikace s cílem zajistit účinnou komunikaci se sluchově postiženými osobami a mezi nimi
9.4.2003, Pavel Kučera ...další info
Poslední místa na velikonoční Šumavu!18.-21.4.
Oznamujeme všem, že ještě zbyla poslední čtyři místa na náš společný pobyt na Šumavě v Prášilech o Velikonocích. Zatím nás jede 36 mladých.. Případní zájemci se mohou přihlásit buď u Davida Wagnera na čísle 777 599 679 nebo Petra Pánka (728 047 551). Cena pobytu je pouhých 270,- Kč. Více info a fote
8.4.2003, Petr Pánek ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.