Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Alena Strnadová

Subjektivní používání sluchového postižení

2.část

Pokud má být sluchadlo takovémuto nedoslýchavému užitečné, musí mu zesílit ty tóny, které neslyší a potlačit ty zvuky, které jsou mu nepříjemné.

U převodních poruch, kde je ztížen převod zvuku do vnitřního ucha, mívá sluchadlo téměř okamžitý efekt. Zde dojde díky sluchadla k zesílení zvuku na potřebnou hlasitost a nedoslýchavý slyší celkem bez problémů. 
Horší situace nastává u lidí s percepční nedoslýchavostí, kteří mívají převážně problémy s rozuměním řeči. Tito nedoslýchaví většinou slyší hluboké tóny ještě celkem dobře, ale vysoké a střední tóny slyší velice špatně. Někteří mívají díky tomu problémy s vnímáním hlasitosti. Často mají pocit, že na ně mluvíme moc potichu a při menším zesílení hlasu zase že na ně křičíme (viz recruitment fenomén, str. 9, 10). Pokud má být sluchadlo takovémuto nedoslýchavému užitečné, musí mu zesílit ty tóny, které neslyší a potlačit ty zvuky, které jsou mu nepříjemné. Sluchadlo nesmí zkreslovat. Ale i tak se nezlepší jeho sluch natolik, aby slyšel úplně normálně. 
Na sluchadlo si musíme nejprve zvyknout. Člověk, který začíná používat sluchadlo se dostává do situace, kdy najednou slyší úplně jiné zvuky než předtím. Má pocit, že dříve slyšel lépe, protože byl již zvyklý na určité zvuky okolo sebe a považoval to za normální. Náhle je okolo něj mnohem více zvuků okolo sebe a úplně jiné kvality. Než mu sluchadlo přinese kýžený efekt, bude si muset nejprve zvyknout na větší přísun zvuků a naučit se tyto zvuky zpracovávat. Tomuto období, kdy si člověk zvyká na sluchadlo, se říká adaptace. Aby toto období probíhalo úspěšně, musíme dodržet určitý postup při navykání na sluchadlo.
Nejlépe je zvykat si na něj postupně a v méně hlučném prostředí. Používat ho nejdříve pouze na kratší dobu a začínat v takových situacích, kde je méně zvukových podnětů. Například, když se bavíme pouze s jedním člověkem, kterého  známe a víme, jakým způsobem mluví. Postupně se má doba používání zvyšovatrozšiřovat okruh lidí, se kterými se sluchadlem mluvíme. Nakonec může jít člověk se sluchadlem do větší společnosti nebo do kina či divadla, kde je poslech velice náročný, neboť na mluvící osoby nevidíme a nemůžeme si pomoci odezíráním.
Sluchadlo nemusí člověk používat celý den. Záleží na velikosti ztráty sluchu a na situacích, kde se nachází. Lidé s mírnější ztrátou sluchu většinou používají sluchadlo v takových situacích, kde potřebují co nejlépe rozumět a doma nebo v přírodě sluchadlo odkládají. Tam, kde je hluk nadměrný, který je nepříjemný i zdravému sluchu, nelze sluchadlo používat. Používání sluchadla na ulici může být často sice nepříjemné kvůli hluku, ale může nás varovat před přijíždějícími auty, které bychom bez něj mohli přeslechnout.


Alena Strnadová
 7.4.2003 10:55
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Subjektivní používání sluchového postižení2.část
Pokud má být sluchadlo takovémuto nedoslýchavému užitečné, musí mu zesílit ty tóny, které neslyší a potlačit ty zvuky, které jsou mu nepříjemné.
7.4.2003, Alena Strnadová ...další info
TURNAJ VE FLORBALU28. - 30.3 2003
Ve dnech 28. - 30. března 2003 plzeňská škola pro sluchově postižené pořádala již druhý ročník republikového mistrovství žáků škol pro SP ve florbalu. Pro nás ale byla účast na tomto turnaji premiérová, jelikož minulý rok se turnaj konal v termínu, ve kterém jsme byli na zimní škole
6.4.2003, Saša Zvonek ...další info
Prázdniny na táboře4.– 10.srpna 2003
Prázdninový pobyt pro slyšící a neslyšící děti z celé ČR !!!
Kde: středisko Lipanka, Lipová-Lázně v Jeseníkách.
Kdy: 4. – 10. srpna 2003.
Hlavním tématem pobytu bude komunikace mezi slyšícími a neslyšícími dětmi.
2.4.2003, Helena Buriánová ...další info
Turnaje v bowlingu a futsale4.4. a 12.4.
Klub mladých Neslyšících BYD Brno pořádá 2 sportovní akce: v pátek 4.4. od 19:00 v brněnské Olympii Velký turnaj v bowlingu a v sobotu 12.4. zájezd na futsalový turnaj do Českých Budějovic. Jste srdečně zvání! Více info na 777 599 679 (sms)
2.4.2003, David Wagner ...další info
Květinový ples Neslyšících
Pozvánka
Česká komora tlumočníků znakového jazyka a Pevnost-české centrum znakového jazyka
Vás srdečně zvou na
Květinový ples Neslyšících
aneb
Bavíme se s jarem
do reprezentačního sálu Slovanského domu Praha 1- Na Příkopě 22
17.května 2003 od 18:00 ho
31.3.2003, Česká komora tlumočníků znakového jazyka a Pevnost-čczj ...další info
OSOBNOST SLUCHOVĚ POSTIŽENÉHO PEDAGOGA
V každé výchovně-vzdělávací práci hraje rozhodující roli osobnost učitele. Vliv osobního působení učitele platí přirozeně ještě více v surdopedii, kde při menším počtu žáků ve třídě dochází k mnohem častějšímu přímému působení a komunikaci mezi učitelem a žáky“ (Pulda 1992, s. 70).
31.3.2003, Saša Zvonek (2 příspěvky v diskusi) ...další info
O SMOLÍČKOVIPohádka

jelen_100V lese stála chaloupka. V chaloupce spolu bydleli Smolíček a jelen. Smolíček byl malý chlapec. Neměl rodiče, proto bydlel s jelenem. Smolíčkův jelen nebyl obyčejný jelen, měl parohy celé ze zlata
Jednou dlouho nepřicházela zima. Už měl dávno pada
27.3.2003, Petra Horáková (2 příspěvky v diskusi) ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.