Ticho.cz si právě čte: (5 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Prstová abeceda / Autor: Pavel Kučera

TECHNICKÉ,METODICKÉ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY VÝUKY PRSTOVÉ ABECEDY

Prstovka

      "Dorozumívání má probíhat jednou rukou(dvouruční prstové abecedy se v surdopedické praxi neosvědčily), je jedno, zda levou či pravou. Vzhledem k tomu, že dítě vnímá pedagogovy pohyby zrcadlově, lze doporučit daktylování levou rukou. Úhel sklonu zápěstí nemá být větší než 30 stupňů. Daktylující ruka nesmí zakrývat obličej, ale musí být v zorném poli. Při dorozumívání se mají pohybovat především prsty a jen v nutných případech se má v minimální míře otáčet zápěstí. Zápěstí má být otočeno k dítěti. Otáčet je k sobě nebo od sebe se nemá, protože to brání vnímání řeči. Loket má být zvolna přiložen k tělu a ramenem se podle možností nemá vůbec pohybovat.“ (Krahulcová-Žatková 1996, s. 188)

        Každý prstový znak se má předvádět zřetelně, přesně. Je nutné zachovávat plynulost daktylování, plynulost komunikace, tedy souvislost a návaznost mezi znaky. V počátečním období se nedoporučuje rychlé tempo, protože děti nedokážou sledovat každý vizuální detail. Při příliš rychlém tempu daktylování by zmizela jeho hlavní výhoda, tj. že při něm, na rozdíl od řeči, orální může neslyšící přesně vnímat každou jednotlivou hlásku slova. Malé sluchově postižené děti nevnímají daktylové věty zcela přesně a nejsou schopny postřehnout každý daktylní znak v jeho detailech. Vnímají pouze jeho obrys obecně, stejně tak je tomu při globálním odezírání slov nebo vnímání napsaných slov na kartičce. Na přesném vnímání prstových znaků je ale závislé přesné pochopení slova. Při rychlém daktylování je charakter vnímání slov podobný charakteru vnímání řeči při odezírání a osvojení hláskového složení slov se prodlužuje.

        V počátečním období je důležité, aby si děti osvojily přesnou hláskovou podobu slov jen na základě přesného vnímání a napodobování prstových znaků. Proto je důležité hlavně zpočátku dětem daktylovat slova plynule a přiměřeně pomalu. Při tvoření vět je nutno zachovávat výraznost řeči způsobem daktylování a výrazem obličeje i celým postojem těla. „Je třeba dělat menší přestávky mezi slovy v souladu s významovým členěním výpovědi. Tempo daktylování se nesmí zpomalovat přestávkami mezi jednotlivými znaky jednoho slova. Správné je pouze zpomalit realizaci znaků a současně si v duchu připravit nastavení ruky pro předvedení následující hlásky. Poslední daktylní znak věty, po kterém následuje tečka, se daktyluje výrazněji. Výraznější přestávky se dělají mezi větami a slovními dvojicemi. Tázací věta je zakončena vyznačením otazníku ve vzduchu a dotvořena příslušným výrazem v obličeji.“ (Krahulcová-Žatková 1996, s. 188)

        Daktylování, které respektuje přirozenou syntax, vede dítě k uvědomělejšímu vnímání řeči. I když je vnímání jednotlivých slov sebepřesnější, nezaručuje ještě samo o sobě porozumění souvislé výpovědi. Je třeba vyvarovat se toho, aby děti náhodně doplňovaly význam věty, kterou nedokázaly zcela přesně zachytit. Proto je vhodné používat kontrolní otázky.


Pavel Kučera
 19.2.2003 11:52
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
TECHNICKÉ,METODICKÉ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY VÝUKY PRSTOVÉ ABECEDYPrstovka
      "Dorozumívání má probíhat jednou rukou(dvouruční prstové abecedy se v surdopedické praxi neosvědčily), je jedno, zda levou či pravou. Vzhledem k tomu, že dítě vnímá pedagogovy pohyby zrcadlově, lze doporučit daktylování levou rukou. Úhel sklonu zápěstí nemá
19.2.2003, Pavel Kučera ...další info
Velikonoce na Šumavě

Chata_100Klub mladých neslyšících BYD Brno a Česká unie neslyšících Praha pořádají po úspěšném Silvestru další pobytovou poznávací akci pro mladé neslyšící. Tentokrát na Šumavě v krásném prostředí vesnice Prášily.
        Prášily, nazývané „Princezno
19.2.2003, Petr Pánek (2 příspěvky v diskusi) ...další info
ZÁVODY V PLAVÁNÍ SE RUŠÍ!!25.02.2003
Dovoluji si zde oznámit, že avizované závody v plavání na den  25.2.2003 ruší z důvodu velké nemocnosti (chřipková epidemie). Pravděpodobně budou přesunuty na jiný termín.
19.2.2003, Saša ...další info
VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH PEDAGOGŮ V BUDOUCNOSTI

        Škol, na nichž mohou u nás v současné době získat sluchově postižení patřičné pedagogické vzdělání, je poměrně dost. Nejedná se jen o střední školy, ale hlavně o fakulty pedagogické, a ostatní fakulty vysokých škol vůbec, které jim vycházejí vstříc, jak bylo uved
18.2.2003, Saša Zvonek ...další info
Přednáška o stomatologii19.2. od 17:00
Česká unie neslyšících Brno pořádá a zve všechny zájemce, kteří chtějí mít zdravé zuby, na vzdělávací přednášku o stomatologii. Přednáší MUDr. Olga Toulová, tlumočení do znakového jazyka zajištěno. KDY: ve středu 19.2. od 17:00 hod. KDE: nová klubovna ČUN Brno, Údolní 53 (v přízemí). Srdečně vás zve
17.2.2003, ČUN Brno ...další info
Technické pomůcky pro nedoslýchavéSluchadla
       V tomto článku bych se chtěla zmínit alespoň okrajově o různých technických pomůckách pro nedoslýchavé, zejména však o sluchadlech a jejich užívání.
        Sluchadla jsou nejdůležitější pomůcka pro všechny sluchově postižené, u nichž je alespoň částečně zachováno slyšen
17.2.2003, Alena Strnadová ...další info
JIZERSKÉ HORY 2003

jizerky_100Není to tak dávno, co jsem psal na TICHO o našem „Zimním kursu vodního lyžování“. Kdo neví, o čem je řeč, a vědět chce, tak se může podívat někam do archivu, tedy na starší články.  Letí to rychle, ten čas. Je to rok. A tak tady zase máte pár slovíček o našem letošním „
14.2.2003, Za žáky i vedoucí ze školy pro SP v Brně zapsal Saša Zvonek ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.