Ticho.cz si právě čte: (4 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Nedoslýchavost / Autor: Simona Gavelčíková

Poznatky z výzkumů

Vývoj řeči slyšících dětí v rodinách se sluchovým postižením

        LEONHARDTOVÁ a GRÜNEROVÁ z Institutu speciální pedagogiky Univerzity Ludwiga Maxmiliána v Mnichově realizovaly v roce 1997 výzkum na téma Vývoj řeči slyšících dětí, které mají rodiče s velmi těžkým sluchovým postižením nebo neslyšící rodiče (In: Efeta otvor sa, 2000).

        Na samém počátku výzkumu analyzovaly zahraniční vědecké práce, z nichž získaly podnětné informace. Bylo zjištěno, že sluchové postižení rodičů nemá téměř negativní vliv na vývoj řeči dvouletých slyšících dětí. V pozdějším věku, cca 3,4-4,4 let, jsou u značného počtu dětí patrné odchylky v syntaktické rovině mluveného jazyka. V projevech dětí se často vyskytovaly gramatické struktury znakového jazyka. Jiné výsledky ukázaly, že sluchové postižení má vliv na vývoj řeči dětí již ve věku 6-12 let. Upozorňuje se na narušenou komunikační schopnost, problémy s porozuměním řeči a na nedostatečnou slovní zásobu.

        Autorky výzkumu použily normovaný test: Test řeči pro děti předškolního věku (KISTE), který se používá ve Spolkové republice Německo. 
        Test sleduje stav řeči dětí na třech úrovních: řečově-komunikativní, sémanticko-lexikální a morfologicko-syntaktické. Zjišťuje nejen produktivní, ale také receptivní řečové výkony.

LEONHARDTOVÁ a GRÜNEROVÁ shrnují, nejohroženější jsou mladší děti. Ty starší, které navštěvují mateřskou školu a stýkají se častěji se slyšícími lidmi jsou většinou schopné řečový deficit vyrovnat. Velký význam spatřují v délce každodenního kontaktu se slyšícími. V tomto faktu vidí hlubší souvislosti než v pozici mezi slyšícími sourozenci, které se dosud připisovala velká úloha.

      Se závěry šetření německého výzkumu lze souhlasit. Prvořadou roli v osvojení jazyka, ať mluveného či znakového, hraje vždy samotná komunikace. Dítě musí mít dostatek příležitostí setkávat se pravidelně a v delších intervalech s danou jazykovou skupinou.
       Otázka vývoje řeči slyšících dětí neslyšících rodičů je složitá a výsledky výzkumů se různí. Domnívám se, že to souvisí s mnoha faktory. Především každé dítě je individualita, má jiné dispozice, jiné podmínky prostředí, jinou míru adaptability a hlavně existuje široké spektrum komunikačních prostředků v neslyšící rodině (mluvený jazyk za pomoci odezírání, znakový jazyk, mluvená řeč doprovázená znaky, znakovaná čeština).

        V rodinách, kde neslyšící rodiče komunikují s dítětem výhradně orální řečí (především, je-li jeden z rodičů nedoslýchavý) mají děti  menší odchylky ve vývoji řeči než v rodinách, které preferují znakový jazyk. Tímto tvrzením však nezavrhuji komunikaci s dítětem ve znakovém jazyce, naopak jsem jejím zastáncem. 


Simona Gavelčíková
 14.2.2003 9:57
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Poznatky z výzkumůVývoj řeči slyšících dětí v rodinách se sluchovým postižením
        LEONHARDTOVÁ a GRÜNEROVÁ z Institutu speciální pedagogiky Univerzity Ludwiga Maxmiliána v Mnichově realizovaly v roce 1997 výzkum na téma Vývoj řeči slyšících dětí, které mají rodiče s velmi těžkým sluchovým postižením nebo neslyšící rodiče (In: Efeta otvor sa, 2000).
<
14.2.2003, Simona Gavelčíková ...další info
Kurz fotografie nejen pro začátečníkyod 6.3.
Chtěli byste se zdokonalit ve fotografování? Mít ještě lepší snímky z dovolené, rodinných oslav nebo vaší akce? Nebo už umíte kvalitně nafotit pohybující se lidi, představení v divadle či třeba ohňostroj? Česká unie neslyšících otevírá KURZ FOTOGRAFIE nejen pro začátečníky. Naučíte se v něm nejenom
13.2.2003, Petr Pánek ...další info
ZÁVODY V PLAVÁNÍ25. ÚNORA 2003
25. února 2003 pořádá brněnská škola pro sluchově postižené a brněnský sporotovní klub neslyšících závody v plavání žáků speciálních škol pro SP. Závody se konají v krytém 25 metrovém bazénu na Lesné od 9:00 do 11:00 hod. Pokud má někdo zájem se jich zúčastnit, může kontaktovat Sašu Zvonak na cinki@
13.2.2003, Saša ...další info
Den otevřených dveří v Poradenských centrech LORMZnáte Lormovu abecedu?
Víte, co je to červenobílá hůl? Umíte nabídnout hluchoslepé osobě pomoc na přechodu?

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé pořádá pro všechny zájemce o hluchoslepotu  v pražské a brněnské pobočce Den otevřených dveří. 

V Brně se akce koná dne 1
13.2.2003, Petra Zimermanová ...další info
Pohádka v úpravě pro SP dětiO BÍLÉ LAŇCE
pohádkaII_lan2-100Mladá královna často chodila k tůňce na kraji lesa. Jednou tam potkala žábu.
Žába královně řekla: „Narodí se ti holčička. Bude hezká a hodná, ale budeš s ní mít velké starosti.“ 
    Královna o žábě večer vyprávěla králi. Král tomu ale ne
12.2.2003, Petra Horáková ...další info
Zimní olympijské hry sluchově postižených sportovcůŠvédsko, 26.2. - 9. 3. 2003
ZOH-10015.zimní olympijské hry sluchově postižených, olympijský ekvivalent pro sluchově postižené sportovce se uskuteční v Sundsvall, ve Švédsku. Budou probíhat od 26. února do 9. března 2003.

      Přibližně 1000 sluchově postižených sportovců
11.2.2003, Jana Borowiecka ...další info
Přednáška a promítání o Etiopii12.2. od 17:00
Česká unie neslyšících Brno pořádá ve středu 12. 2. od 17:00 hod. ve své nové klubovně v Údolní ulici zajímavou cestovatelskou přednášku o Etiopii ve východní Africe. Přednáška je spojená s promítáním barevných diapozitivů, následuje beseda nejen pro cestovatele. Tlumočení do znakového jazyka zajišt
11.2.2003, ČUN Brno ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.