Ticho.cz si právě čte: (11 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Vývoj řeči / Autor: Simona Gavelčíková

Vývoj mluvené řeči u slyšících dětí z neslyšících rodin

Mnoho lidí zajímá: Jak se slyšící dítě naučí v neslyšícím prostředí správně mluvit?
Vzhledem k tématu této kapitoly je vhodné připomenout teorii nativismu, která říká, že každé dítě přichází na svět biologicky vybaveno zmocnit se jazyka. V souvislosti s teorií nativismu se setkáme zároveň s pojmem univerzální gramatika, tzn., že dítě je schopno osvojit si jakoukoli gramatiku jazyka, jemuž je vystaveno.

            Neslyšící rodiče si ve větší míře uvědomují nutnost včasné stimulace řeči svých dětí. Chtějí zabezpečit svému dítěti úspěšné začlenění do kolektivu, do světa slyšících a také úspěšný start ve škole. Proto bývají jejich děti, často na doporučení dětských lékařů, zařazovány do jeslí, mateřských škol a různých kroužků pro děti. Dítě je navíc pravidelně vystavováno styku se slyšícím příbuzenstvem. Pro sociální vývoj dítěte je důležitá a příznivá komunikace s generací prarodičů v rámci rodiny. To předpokládá dobré vztahy mezi rodiči a prarodiči. Nežádoucí je, aby jeden z prarodičů přejímal roli existujícího rodiče. Často se setkáváme s chybným přístupem slyšících prarodičů, ale i učitelů, lékařů a dalších odborníků, kteří si osobují právo rozhodovat, jak má život Neslyšících vypadat.

            STRNADOVÁ (1995) varuje neslyšící rodiče před smutnou zkušeností, kdy rodiče řeší situaci tak, že dají dítě na několik let babičce, aby se naučilo správně mluvit. Po určité době však zjistí, že se jim dítě odcizilo. Jejich dítě v prvních a nejdůležitějších letech naváže pevné citové pouto k „náhradní matce“, tedy k babičce. Situaci lze řešit jiným, jednodušším a pro dítě i rodiče přijatelnějším způsobem. Stačí, dochází-li prarodiče do rodiny. Slyšící dítě se naučí vždy mluvit, pokud má kolem sebe dostatek mluvních vzorů a sluchových vjemů.

            Zůstane-li dítě u neslyšících rodičů, kteří ke komunikaci užívají znakový jazyk, osvojí si dva komunikační prostředky. Výzkumy z poslední doby prozrazují, že se dítě nejprve naučí znakový jazyk, komunikační kód rodičů, poté se naučí mluvenému jazyku, kódu ostatních lidí.

            Slyšící dítě má oproti svým neslyšícím rodičům další výhodu v tom, že má více zprostředkovaných zkušeností a lepší znalosti mluveného jazyka, takže na základě kontextu snadno porozumí i sdělení obsahující slova, jejichž pravý smysl mu dosud nebyl vysvětlen.Simona Gavelčíková
 19.1.2003 14:18
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Vývoj mluvené řeči u slyšících dětí z neslyšících rodin

Mnoho lidí zajímá: Jak se slyšící dítě naučí v neslyšícím prostředí správně mluvit?
Vzhledem k tématu této kapitoly je vhodné připomenout teorii nativismu, která říká, že každé dítě přichází na svět biologicky vybaveno zmocnit se jazyka. V souvislosti s teorií nativism

19.1.2003, Simona Gavelčíková ...další info
Bilingvismus slyšících dětí neslyšících rodičůIII

Sociální a jazyková zkušenost
Bilingvismus na úrovni rodiny může mít různé příčiny. Tento konkrétní případ vyplývá ze situace, kdy rodina je součástí jazykové minority. V oblasti mluveného jazyka disponují slyšící děti jak spisovnou, tak i hovorovou formou jazyka, kdežto rodiče znají p

16.1.2003, Simona Gavelčíková ...další info
DTV redakce neslyšících
Dětská Televize redakce neslyšících kluky a holky kteří rádi zacházejí s kamerou a s další technikou a chtěli by se naučit víc.Scházíme se každou středu v DDM Přemyšlenské na Praze 8.Napište mi sms(777841764) rádi vás uvítáme:-).DTV redakce neslyšících.
14.1.2003, DTV redakce neslyšících (1 příspěvek v diskusi) ...další info
Program II.Společenského plesu neslyšících
Česká unie neslyšících obl. org. Praha Vás všechny srdečně zve zve na II. Společenský ples neslyšících, který se koná  v pátek 31.1. 2003 od 19:00 do 2:00hod. v KD EDEN v Praze 10 Vršovicích.

Celým večerem provázejí neslyšící moderátoři Mgr. Lucie Kastnerová a Bc. David Wagner. K
13.1.2003, ČUN PRAHA (2 příspěvky v diskusi) ...další info
Špecifiká sexuálnej výchovy u SP detí a adolescentovII

Ďalším významným faktorom, ktorý by mal učiteľ nepočujúcich poznať, a neplatí to len pre sexuálnu výchovu, je kultúra nepočujúcich. Meadow (1975, in Freeman, Carbin, Boese, 1991) uvádza, že hluchota je oveľa viac než lekárska diagnóza: je to kultúrny jav, v ktorom sú navzájom pevne zviazané so

13.1.2003, Barbora ...další info
Turnaj v šipkách dvojic25. 1. 2003
Brněnský spolek neslyšících Vás zve na akci:
„Turnaj v šipkách dvojic (double 301)“
Kdy: v sobotu 25.1.2003
Kde: Stacionář neslyšících, Vodova 35, Brno
Vklad: 60,- Kč/osobu
Sraz: 9,00 hodin
Start: 9,30 hodin
Vedoucí turnaje: Petr Brustmann
Při
13.1.2003, BSN ...další info
Vztah nedoslýchavý student a učitel
Vztah mezi nedoslýchavým studentem a vyučujícím je ovlivňován několika faktory. Za nejdůležitější považuji to, zda se student učiteli se svým sluchovým postižením svěřil, a také to, jaké jsou znalosti vyučujícího o poruchách sluchu.
10.1.2003, Alena Strnadová (2 příspěvky v diskusi) ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.