Ticho.cz si právě čte: (4 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1667 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Bilingvismus / Autor: Simona Gavelčíková

Bilingvismus slyšících dětí neslyšících rodičů

III

Sociální a jazyková zkušenost
Bilingvismus na úrovni rodiny může mít různé příčiny. Tento konkrétní případ vyplývá ze situace, kdy rodina je součástí jazykové minority. V oblasti mluveného jazyka disponují slyšící děti jak spisovnou, tak i hovorovou formou jazyka, kdežto rodiče znají pouze český spisovný jazyk. Rodiče nebyli vystaveni hovorové češtině a ve škole se přirozeně učili jazyku oficiálnímu.

            Jazykové znalosti jsou velmi úzce spjaty se sociální zkušeností člověka a s prostředím, ve kterém vyrůstá. Slyšící dítě má oproti svým neslyšícím rodičům výhodu například i v tom, že má více zprostředkovaných zkušeností a lepší znalosti mluveného jazyka, takže na základě kontextu snadno porozumí i sdělení obsahující slova, jejichž pravý smysl mu dosud nebyl vysvětlen.

            Slyšící děti v neslyšících rodinách se vyvíjejí zcela normálně, protože se s rodiči bez problémů dorozumějí - naučí se znakovou i mluvenou řeč. Vyrůstají ve dvojjazyčném prostředí - v rodině se dorozumívají jiným jazykem než mimo rodinu.

            Středem zájmu bývají i metody bilingvální výchovy dětí, existuje více možností této výchovy. Zmíním se pouze o jedné, která se v souvislosti s Neslyšícími může vyskytnout. Jednou z bilingválních metod výchovy může být užívání odlišného jazykového kódu matky od kódu otce. Například matka je slyšící nebo nedoslýchavá a komunikuje s dítětem mluvenou řečí, zatímco neslyšící otec používá znakovou řeč. Literatura však upozorňuje, aby v bilingvální výchově nedocházelo ke střídání rolí matky a rolí otce, může to ztížit orientaci dítěte.
V minulosti nebylo toto specifické bilingvální prostředí pojímáno jako dvojjazyčné. Spojitost můžeme vidět v odlišném chápání či spíše nepochopení znakového jazyka. Jazyku Neslyšících byla přisouzena podřadná role a na všech školách pro Neslyšící bylo zakázáno jej užívat.

            Slyšící děti se stávají brzy neslyšícím rodičům tlumočníky. Pokud tyto situace prožívají pozitivně, má to pro jejich jazykový vývoj kladný dopad. Dostávají se tak do mnohých různorodých situací, rozšiřují si slovní zásobu a komunikační schopnosti. Jako poznává dva jazyky - jazyk mluvený a jazyk znakový - tak poznává dvě kultury  - kulturu slyšících a kulturu Neslyšících. Obě společnosti mají své nepsané normy a svá specifika. Slyšící dítě neslyšících rodičů žije ve dvou světech, které se odlišují a současně prolínají.Simona Gavelčíková
 16.1.2003 16:09
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Bilingvismus slyšících dětí neslyšících rodičůIII

Sociální a jazyková zkušenost
Bilingvismus na úrovni rodiny může mít různé příčiny. Tento konkrétní případ vyplývá ze situace, kdy rodina je součástí jazykové minority. V oblasti mluveného jazyka disponují slyšící děti jak spisovnou, tak i hovorovou formou jazyka, kdežto rodiče znají p

16.1.2003, Simona Gavelčíková ...další info
DTV redakce neslyšících
Dětská Televize redakce neslyšících kluky a holky kteří rádi zacházejí s kamerou a s další technikou a chtěli by se naučit víc.Scházíme se každou středu v DDM Přemyšlenské na Praze 8.Napište mi sms(777841764) rádi vás uvítáme:-).DTV redakce neslyšících.
14.1.2003, DTV redakce neslyšících (1 příspěvek v diskusi) ...další info
Program II.Společenského plesu neslyšících
Česká unie neslyšících obl. org. Praha Vás všechny srdečně zve zve na II. Společenský ples neslyšících, který se koná  v pátek 31.1. 2003 od 19:00 do 2:00hod. v KD EDEN v Praze 10 Vršovicích.

Celým večerem provázejí neslyšící moderátoři Mgr. Lucie Kastnerová a Bc. David Wagner. K
13.1.2003, ČUN PRAHA (2 příspěvky v diskusi) ...další info
Špecifiká sexuálnej výchovy u SP detí a adolescentovII

Ďalším významným faktorom, ktorý by mal učiteľ nepočujúcich poznať, a neplatí to len pre sexuálnu výchovu, je kultúra nepočujúcich. Meadow (1975, in Freeman, Carbin, Boese, 1991) uvádza, že hluchota je oveľa viac než lekárska diagnóza: je to kultúrny jav, v ktorom sú navzájom pevne zviazané so

13.1.2003, Barbora ...další info
Turnaj v šipkách dvojic25. 1. 2003
Brněnský spolek neslyšících Vás zve na akci:
„Turnaj v šipkách dvojic (double 301)“
Kdy: v sobotu 25.1.2003
Kde: Stacionář neslyšících, Vodova 35, Brno
Vklad: 60,- Kč/osobu
Sraz: 9,00 hodin
Start: 9,30 hodin
Vedoucí turnaje: Petr Brustmann
Při
13.1.2003, BSN ...další info
Vztah nedoslýchavý student a učitel
Vztah mezi nedoslýchavým studentem a vyučujícím je ovlivňován několika faktory. Za nejdůležitější považuji to, zda se student učiteli se svým sluchovým postižením svěřil, a také to, jaké jsou znalosti vyučujícího o poruchách sluchu.
10.1.2003, Alena Strnadová (2 příspěvky v diskusi) ...další info
Exkurz

Zajímavá situace, co se vzdělávání sluchově postižených týče, nastala na ostrově Martha’s Vineyard v USA. Na ostrově žilo v 17., 18. a 19. století nezvykle velké procento lidí s vadou sluchu. Výzkumy ukázaly, že se jedná o dědičně podmíněnou hluchotu, která se mezi obyvateli ostrova předávala.

8.1.2003, Saša Zvonek (1 příspěvek v diskusi) ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.