Ticho.cz si právě čte: (1 návštěvník)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Bilingvismus / Autor: Simona Gavelčíková

Bilingvismus slyšících dětí neslyšících rodičů

Názory na bilingvismus
V centru zájmu lingvistů a psychologů byl především vliv bilingvismu na vývoj myšlení a inteligence jednotlivce. V prvých výzkumech převažovalo chápání individuálního bilingvismu jako něčeho škodlivého, něčeho, co má rozhodně negativní vliv na verbální i neverbální inteligenci.

             Na počátku 19. století byl vysloveny názory, že bilingvální vzdělávání má za následek verbální a kognitivní zaostalost. Tak jako dítě může mít jednu matku, tak také může mít pouze jeden mateřský jazyk. Jak by se mohlo učit dvěma a více jazykům, nebylo by schopné zvládnout ani jeden z nich a zároveň by mělo zmatenou mysl, jestliže každý z jeho jazyků by mu poskytl odlišný pohled na svět. Mnozí odborníci považovali bilingvisty za lidi s menšími vyjadřovacími schopnostmi, menší slovní zásobou, častěji se přeříkávající, dokonce často i za méně inteligentní.

            Přibližně od padesátých let minulého století se názory na vztah bilingvismu a myšlení změnily. Ukázalo se, že drtivá většina uvedených výzkumů a studií obsahovala metodologické a jiné nepřesnosti. Často například nebyl brán zřetel na základní věci jako stupeň zvládnutí jednotlivých jazyků, společensko-ekonomické prostředí, ze kterého zkoumaní jednotlivci pochází, věk, pohlaví atd. Začal se zdůrazňovat kladný vliv bilingvismu na intelektový vývoj dětí. ŠTEFÁNIK (2000) poukazuje na brzké uvědomění si arbitrárnosti jazyka, rychlejší oddělení významu od zvuku, lepší divergentní a kognitivní myšlení, větší kreativitu.Simona Gavelčíková
 3.1.2003 14:42
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Bilingvismus slyšících dětí neslyšících rodičů
Názory na bilingvismus
V centru zájmu lingvistů a psychologů byl především vliv bilingvismu na vývoj myšlení a inteligence jednotlivce. V prvých výzkumech převažovalo chápání individuálního bilingvismu jako něčeho škodlivého, něčeho, co má rozhodně negativní vliv na verbální i neverbál
3.1.2003, Simona Gavelčíková ...další info
Bilingvismus slyšících dětí neslyšících rodičů
Co vlastně znamená bilingvismus?
Problematika bilingvismu je již dlouhý čas sledována, také názory vědců prošly jistým vývojem. V minulosti vznikala řada nedorozumění pramenící z odlišného chápání bilingvismu. Bilingvismus neboli dvojjazyčnost znamená ovládání dvou jazyků na stejné úro
2.1.2003, Simona Gavelčíková ...další info
Mont BlancDen D plus 10
Mont Blanc - články - náhled 100x80Ráno před půl osmou odjíždíme směr Česká republika. Musel přijet auťák rakouské servisní služby a pomocí kabelů nastartovat autobus. Za to musel řidič zaplatit 91 Euro. Trochu drahá sranda. Skvělý zážitek byl, když jsme bez světel projížděli 15 km dlouhý tunel. Naštěstí svítil, i když
31.12.2002, Saša Zvonek ...další info
Špecifiká sexuálnej výchovy u SP detí a adolescentov

            Ciele a obsah sexuálnej výchovy u sluchovo postihnutých sú tie isté ako u počujúcich. Podporiť rozvoj osobnosti, ktorá má nielen vedomosti z oblasti sexuality a partnerstva, ale zároveň má vytvorené správne postoje, názory, ktoré

30.12.2002, Barbora ...další info
Mont BlancDen D plus 9
Mont Blanc - články - 100x80Vstáváme v 700. Přeš Švýcarsko a Lichtenštejnsko do Rakouska. V 940 překračujeme hranice Švýcarska. Za 10 minut jsme v Ženevě. Máme 3 hodiny rozchod a tak chodíme po městě a kolem jezera. Obdivujeme 140 m vysoký gejzír v jezeře. Přestává nás to ale bavit. Je vedro a tak se vracíme k a
25.12.2002, Saša Zvonek ...další info
Okamžiky ticha III. ve fotografiiČUN Praha
Okamziky ticha - CUN - nahledV polovině prosince proběhla v České unii neslyšících Praha zajímavá soutěž o putovní pohár. Zúčastnili se jí slyšící studenti z kurzů znakového jazyka, které pořádá Česká unie neslyšících. Kdo zvítězil, není podstatné. Důležité je, že se jí studenti zúčastnili se zájmem a neslyšícím
23.12.2002, Petr Pánek (3 příspěvky v diskusi) ...další info
Krásné vánoce
Santa in The chimneyKrásné vánoce, spoustu dárků, veselý Silvestr, šťastný nový rok a vůbec všechno nej nej nej Vám přeje realizační tým Ticha.
19.12.2002, T.J. ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.