Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1667 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: O školství / Autor: Saša Zvonek

Sluchově postižený pedagog jako vzor sociální

5.

Děti se učí na svých učitelích určité toleranci, vidí snahu obou skupin domluvit se a vyjít si vstříc, „neraší“ v nich tak zášť vůči slyšícím, která je jinak u sluchově postižených bohužel častá. Také často vidí ve všem chybu jen u slyšících lidí. Právě to může sluchově postižený pedagog ve škole změnit.

Tím,že společně se slyšícími kolegy ukazuje cestu, kterou je třeba se ubírat,že slyšící a sluchově postižení jsou dvě komunity, které tady prostě existují vedle sebe a pokud chtějí žít spolu (tedy nikoliv “vedle sebe“), je potřeba,  aby se poznaly, pochopily a tolerovaly. Nejvíce to pak vynikne ve společném vyučování dvou pedagogů, z nichž jeden je sluchově postižený. Děti vidí jejich role, vidí, že si navzájem pomáhají, že se doplňují. Přínos z toho mohou mít i samotní pedagogové, ať již sluchově postižení nebo slyšící.

Nutno podotknout, že sluchově postižení lidé přirozeně více tíhnou ke sluchově postiženým. „Nejlepší kontakty mají neslyšící opět s neslyšícími“ (Yael Kakon,  podle studie Padden, C., Hunphvies, T.: Deaf in America, Voices from Culture, Harvard).
"Společenství neslyšících je místem, kde se neslyšící dítě cítí nejméně postiženo" (Loncke, In: Psychologie a neslyšící 1990, s. 12).


Sluchově postižený pedagog zprostředkovává sluchově postižným dětem kontakt s dalšími sluchově postiženými lidmi. Dostává se tak do styku s větší sociální skupinou – se sluchově postiženými, a tím se opět setká s jejich sociálními vzorci. „Větší sociální skupiny či vrstva, ke které jedinec náleží, mu obecné sociokulturní vlivy určitým způsobem zprostředkovává a interpretuje. Např. tím, že některé pro ni mají větší hodnotu než jiné, nebo k nim zaujímá specifický postoj. V tomto směru jde spíše o varianty obecného sociokulturního vzorce. Jsou zřejmé např. v určitém etniku, sociální vrstvě apod. Jejich působení je zprostředkováno malými sociálními skupinami“ (Vágnerová 1999, s. 7).

„Ve společenství Neslyšících platí vlastní hodnotová měřítka a společenské zvyklosti“ (Hrubý 1997, s. 39).

„Mnoho dospělých neslyšících vám může říct, jak strašně sociálně důležitá pro ně byla jejich internátní škola, a to bez ohledu na to, co daná škola dokázala své žáky naučit v povinných předmětech. Vzpomínají si na množství příhod veselých i smutných. Na všech se sami podíleli  a vytvářeli si tak vlastní osobnost a pocit skupinové identity“ (Freeman 1992, s. 252).


Schöwe uvádí: „Podle mého názoru má společenství neslyšících základní význam. Pouze v prostředí této sociální struktury může neslyšící dosáhnout sebevědomí a navázat produktivní vztahy s ostatními“ (Freeman 1992, s. 200).

„Dospělí neslyšící hrají tedy důležitou úlohu v rozvoji a vzdělávání neslyšících dětí a jejich interakce s rodiči, neslyšícími dětmi a učiteli je obohacením socializačního procesu neslyšících dětí“ (Hrubý 1985, s. 8).

„U neslyšících učitelů se navíc uplatní znalost kultury a historie neslyšících a znakového jazyka, jakož i pochopení pro život menšiny uprostřed většiny, pro její přizpůsobení se, resp. začlenění. Tím dětem usnadní vyrovnat se se svým sluchovým postižením a zvládnout jej“ (A. Staabová, In: Günther 1999, s. 30).Saša Zvonek
 19.8.2002 19:00
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sluchově postižený pedagog jako vzor sociální5.
Děti se učí na svých učitelích určité toleranci, vidí snahu obou skupin domluvit se a vyjít si vstříc, „neraší“ v nich tak zášť vůči slyšícím, která je jinak u sluchově postižených bohužel častá. Také často vidí ve všem chybu jen u slyšících lidí. Právě to může sluchově postižený pedagog ve škole
19.8.2002, Saša Zvonek ...další info
Zrušení zájezdu do Saského Švýcarska
I. Pražský sportovní klub neslyšících, oddíl turistiky RUŠÍ vlakový zájezd DO SASKÉHO ŠVÝCARSKA (LABSKÉ PÍSKOVCE) kvůli záplavám.
19.8.2002, I. PSKN...další info
Druhy (typy) prstových abeced
Prstová abeceda symbolizuje písemnou podobu mluveného jazyka. Jde tedy v podstatě o symbolizaci grafémů a počet písmen prstové abecedy, proto odpovídá počtu písmen v daném jazyce.

Použití prstové abecedy je různé. Prstovou abecedou lze doplnit znakovou řeč o jednotlivá slova te
15.8.2002, Pavel Kučera ...další info
Mezinárodní den neslyšících31. 8. 2002
Valašský spolek neslyšících pořádá "Mezinárodní den neslyšících".

Kdy: 31. srpna 2002

Program:
9:00 hodin šipky ve Stacionáři, ul. J. K. Tyla 418

9:00 hodin nohejbal v Sokolovně

14:00 hodin bowling u koupaliště<
15.8.2002, Valašský spolek neslyšících...další info
Tábor D CentraVyšší Brod
Aktuální informace z tábora neslyšících dětí z Vyššího Brodu od Dany Peňázové jsou optimistické. Děti jsou v pohodě a nebezpečí velké vody jim nehrozí. Občas jim sice nejde elektřina, ale jídlo mají na čtyři dny dopředu a pitnou vodu také. Pro děti je to velké dobrodružství a vedoucí situaci zvládaj
13.8.2002, T.J. ...další info
TURNAJ V JOKERU24. 8. 2002
Klub neslyšících sportovců Řevnice pořádá "TURNAJ V JOKERU" jednotlivců.

Kdy: 24. srpna 2002 od 10:00 hodin
Kde: Stadion Tyršovo stromořádí
Vklad: 50,- Kč
Informace:
Miloslav Tausche
Fax: 02/57721004

13.8.2002, KNS Řevnice...další info
Komunikace 2.
Pro nedoslýchavého člověka je velice obtížné vnímat, co mu ostatní chtějí sdělit, pokud k tomu nemá vhodné podmínky. Většinou nemívá větší potíže při komunikaci s jedním člověkem v optimálním prostředí, které mu umožňuje také odezírat ze rtů. Nedoslýchavý člověk se nemusí při rozhovoru spoléhat p
13.8.2002, Alena Strnadová ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.