Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1667 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: O školství / Autor: Saša Zvonek

Sluchově postižený pedagog jako vzor sociální

4.

Projevuje se to i ve škole: „Neslyšící jsou někdy svým učitelům či opatrovníkům nevděční. Tento „nevděk“ má úplně pochopitelnou příčinu. Vzniká všude tam, kde je mezi učitelem (či třeba misionářem) a jeho žáky příliš nerovný vztah. Pocit nerovnosti vztahu samozřejmě nevzniká u žáka z toho, že jeho učitel ví nesrovnatelně více – znalosti učitelů jsou žáky vždy mimořádně respektovány. Pocit nerovnosti vzniká tehdy, když žáci vycítí, že se učitel (třeba i jen podvědomě) považuje za příslušníka „nadřazené“ skupiny (ať již jde o barvu pleti, velikost národa, nebo třeba neporušenost sluchu či zraku). Neslyšící přitom vědí, jak velice potřebují učitele“ (Hrubý 1997, s. 39).

Sluchově postižení pak mají právě kvůli nedostatečným sociálním zkušenostem, či nedostačujícím sociálním vzorům sociální potíže.  A tak např. „vůči slyšícím panuje hluboce zakořeněná nedůvěra, a to i tehdy, když jsou to lidé, kteří neslyšícím prokazatelně pomáhají“ (Hrubý 1997, s. 39).

K mezilidským vztahům u sluchově postižených se vyjadřuje i Pulda: „Pokud okolí dítěte nehodnotí jeho projevy objektivně, může dojít k porušení vzájemných vztahů. Jestliže po řadě nezdařených pokusů o překonání této poruchy zanechají obě strany dalšího úsilí a smiřují s s daným stavem, začne se dítě vyhýbat stykům se slyšícím okolím, uzavírat s do sebe, …“.  (Pulda 1992, s. 33).

A dále: „Základním prostředkem prevence poruch společenských vztahů je především důsledné uplatňování zásady, komunikativnosti. Funkční komunikace je základem nejen pro rozvoj dobrých citových vztahů, ale i pro rozvoj přirozených společenských vztahů“ (Pulda 1992, s.65).

Fungující oboustranná komunikace vede ke vzájemnému porozumění a tím pádem se eliminují možnosti sociálních maladaptací, což je bezesporu velké plus pro sluchově postižené pedagogy, kteří ovládají daleko precizněji vzájemnou komunikaci se sluchově postiženými dětmi, než mnozí z jejich slyšících kolegů.

„V roce 1989 vydává skupina pracovníků Institutu a tlumočnictví Gallaudetovy univerzity brožuru „Dvojjazyčnost a otevření učebních plánů“ (Johnson, Liddell, 1989 In: Jabůrek 1998 s. 28).

Podávají zde také mimo jiné návrh modelového programu pro výchovu a vzdělávání neslyšících dětí. Autoři vycházejí z několika hlavních principů, z nichž jeden zní: - „nejvhodnějším vzorem pro osvojení znakového jazyka, rozvíjení sociální identity a posilování sebevědomí neslyšících dětí jsou neslyšící, kteří plynně ovládají znakový jazyk“. Jsou si tedy vědomi důležitosti komunikace pro vytváření sociálních rolí a toto se snaží aplikovat v praxi, ve školách.

Je třeba vést sluchově postižené děti k tomu, aby si uvědomovaly, že při vzájemné komunikaci se slyšícími lidmi mají potíže nejenom ony, ale také jejich komunikační partner. Koexistence dvou pedagogických skupin, tedy slyšících a sluchově postižených pedagogů v jedné škole je v tomto ohledu velmi přínosná. Děti ve škole vidí své sluchově postižené a slyšící pedagogy, jak vystupují jako rovnocenní partneři.

Pokračování příště...


Saša Zvonek
 9.8.2002 12:40
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sluchově postižený pedagog jako vzor sociální4.
Projevuje se to i ve škole: „Neslyšící jsou někdy svým učitelům či opatrovníkům nevděční. Tento „nevděk“ má úplně pochopitelnou příčinu. Vzniká všude tam, kde je mezi učitelem (či třeba misionářem) a jeho žáky příliš nerovný vztah. Pocit nerovnosti vztahu samozřejmě nevzniká u žáka z toho, že jeh
9.8.2002, Saša Zvonek ...další info
SRPNOVÁ NOC17. 8. 2002
TJ Slovan neslyšících Zlín Vás zve na "SRPNOVOU NOC".

Kdy: 17. srpna 2002 od 9:00 hodin

Program: nohejbalový turnaj dvojic, vklad pro členy 50,- Kč, pro nečleny 100,- Kč.
Novinkou bude trojboj pro ženy (vklad 30,- Kč).

M
9.8.2002, TJ Slovan neslyšících Zlín...další info
O Plzeňský putovní korbel a pohár v kuželkách31. 8. 2002
Spolek neslyšících Plzeň pořádá turnaj jednotlivců neslyšících mužů a žen O Plzeňský putovní korbel a turnaj čtyř členných družstev O Plzeňský putovní pohár v kuželkách.

Kdy: 31. srpna 2002 od 8:30 hodin
Kde: kuželna TJ Slavoj Plzeň, Třebízského ul. 12
7.8.2002, SN Plzeň...další info
Nevýhody prstové abecedy
„Sukcesivním způsobem realizace se vytváří slovo (věta) úryvkovitě a prchavě v prostoru. Nevzniká slovo celistvé, ale hláskuje se hláska po hlásce, přičemž následující znak stírá ten, jenž předcházel. Žák čte prstové znaky tak, jako by četl ve výřezu papíru písmena, která se objeví a vzápětí zas
7.8.2002, Pavel Kučera ...další info
Nová kniha
Jaký je život po ohluchnutí? To si přečtete v nové autobiografické knize SOSNA autorky Evy Tesárkové. Skutečný příběh ženy ohluchlé v dětském věku Vás jistě zaujme.

Kniha o 76 stránkách obsahuje i básně a fotografie a také ilustrace Jana Žampacha. Úryvek z knihy naleznete v pr
5.8.2002, ASNEP ...další info
Komunikace 1.
„Komunikace je mostem mezi lidmi. A bez mostů bychom nemohli přecházet řeky. A bez přecházení řek bychom se daleko nedostali.“

Komunikace s druhými lidmi je pro člověka velice důležitá, protože v ní nachází nejenom potřebné informace, ale také kus sebe samého. V komunikaci
5.8.2002, Alena Strnadová ...další info
11. ročník tenisového turnaje O PLZEŇSKÝ POHÁR17. 8. 2002
11. ročník tenisového turnaje O PLZEŇSKÝ POHÁR.

Kdy: 17. srpna 2002 od 8,00 hodin
Kde: Slavia Pilsner Urquell Plzeň
Vklad: 100,- Kč
Přihlášky:
Jaroslav Helus
F. X. Nohy 964
334 41  Dobřany
fax: 019/7971493    &nbs
2.8.2002, TXT ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.