Ticho.cz si právě čte: (1 návštěvník)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Komunikace / Autor: Pavel Kučera

Současný vývoj a užívání prstové abecedy

„Světová federace neslyšících na svém mezinárodním kongresu konaném ve Stockholmu v roce 1963 rozhodla přijmout americký systém jako základ pro mezinárodní manuální abecedu. S modifikací pro písmeno T, protože toto písmeno bylo v některých zemích přijímáno se značnými rozpaky. Byl zde trend po standardizaci jednoruční abecedy.

Například neslyšící lidé v Dánsku měli svou vlastní tradiční jednoruční formu hláskování, která se používala také v Norsku v důsledku těsných historických svazků těchto dvou zemí. Norsko převzalo mezinárodní manuální abecedu v roce 1963 a přidalo k ní tři znaky, které jsou typické pro norskou psanou abecedu. Dánsko oficiálně přijalo mezinárodní manuální abecedu na kongresu Světové federace neslyšících v Kodani v roce 1977. Jednoruční abeceda byla také přijata některými zeměmi, kde bylo hláskování prsty použito jako komunikační technika při výuce vůbec poprvé, jako například v Malajsii.“ (Evans 2001, s. 30)

„Vzhledem k tomu, že britská abeceda je obouruční, může být použita v modifikované podobě tak, že vysílající dělá pohyby pravou rukou proti levé ruce příjemce. Vedle toho byla vymyšlena Lormova manuální abeceda pro hluchoslepé, která se používá ve Spojených státech a v některých Evropských zemích. Ruka vysílajícího se pohybuje napříč ruky příjemce – dotýká se jí, pohybuje nebo mačká jeden nebo více prstů pravé ruky.“ (Evans 2001, s. 31)

"V naších podmínkách je daktylní forma řeči užívána jako jedna z možností komunikace, není však možné ji považovat za jedinou nebo hlavní. Dítě má tento způsob zvládat již od věku tří až čtyř let a má jej využívat ke sdělování myšlenek a komunikaci s ostatními osobami." (Potměšil 1992)


V současné době je prstová abeceda komunikační prostředek, který je velmi často využívaný ke komunikaci se sluchově postiženými. Jedná se o vizualizovanou podobu slova mluvené řeči ztvárněnou pomocí různých poloh prstů jedné nebo obou rukou. Prstové abecedy se využívají pro přesnost při seznamování s novým slovem a dále pro přesnost při používání názvů, jmen nebo příjmení, kde není známý nebo zažitý znak znakového jazyka. Prstová nebo daktylní abeceda není vhodným prostředkem pro běžnou komunikaci. Je doplňkovým a přitom ne nevýznamným prostředkem, který komunikaci se sluchově postiženými usnadňuje.


Pavel Kučera
 17.7.2002 14:02
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Současný vývoj a užívání prstové abecedy
„Světová federace neslyšících na svém mezinárodním kongresu konaném ve Stockholmu v roce 1963 rozhodla přijmout americký systém jako základ pro mezinárodní manuální abecedu. S modifikací pro písmeno T, protože toto písmeno bylo v některých zemích přijímáno se značnými rozpaky. Byl zde trend po st
17.7.2002, Pavel Kučera ...další info
Psychické zvláštnosti nedoslýchavých jedinců 4.
Poznávací procesy

Při sluchovém postižení se vytváří různý stupeň senzorické deprivace, jejíž míra je závislá na velikosti sluchové ztráty. Nedostatečná sluchová diferenciace je do určitým způsobem kompenzována činností nepoškozených analyzátorů, zejména zrakem, vnímáním
15.7.2002, Alena Strnadová ...další info
Ahoj Česká republiko !3.
Uběhlo několik dnů. V matematice už počítám to samé co ostatní děti a moc mě to baví. Dostal jsem už svoji první jedničku z počítáních víceciferných čísel pod sebe. Když je čas, tak počítám a procvičuji si příklady na počítači.
Jenže ve škole nemáme jenom matematiku. Máme také zeměpis, přírod
12.7.2002, Michal Holub ...další info
Sluchově postižený pedagog jako vzor sociální1.
„Základním prostředkem socializace jsou mezilidské vztahy, protože požadavky společnosti jsou vždycky zprostředkovány v sociálních interakcích, ve kterých se s nimi člověk setkává. Všem sociálním vztahům se musí člověk učit. Sociální učení je proces, kterým získáváme a uplatňujeme sociální zkušen
10.7.2002, Saša Zvonek ...další info
VIII. Brněnský turnaj v plážovém volejbale13. 7. 2002
SKN M.S. Brno pořádá VIII. Brněnský turnaj v plážovém volejbale mužů a žen.

Kdy: 13. července 2002 od 9:00 hodin
Kde: v Brně – Komíně, stanice tram č. 1 „Svratecká“ + pěšky
Vklad: 100 Kč/osoba
Přihlášky na místě.

Po skončení turnaje předán
10.7.2002, SKN M.S. Brno...další info
Miss světa neslyšících 200212. 7. 2002
V Kongresovém centru v Praze proběhne 12. července 2002 od 20:00 hodin "Miss světa neslyšících 2002.

Vstupenky si můžete vyzvednout osobně na ústředí SNN v ČR, Karlínské nám. 12, Praha 8 nebo domluva faxem na čísle 02/24816829 nebo přímo 12. 7. v Kongresovém centru, vchod č. 5
10.7.2002, TXT...další info
Dřívější názory a výzkumy o prostové abecedě
Přestože se vyskytly ojedinělé hlasy, které navrhovaly použití prstové abecedy jako dodatečného komunikačního prostředku ke slovní řeči při včasné výchově těžce sluchově postižených dětí s odvoláním na zkušenosti v USA a v bývalém SSSR, je třeba i k tomu zaujmout krátké stanovisko.
8.7.2002, Pavel Kučera ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.