Ticho.cz si právě čte: (6 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: O školství / Autor: Saša Zvonek

Sluchově postižený pedagog jako vzor identifikační

4.

Často pak rodiče vkládají nemalé naděje do specializovaných zařízení (speciální školy, speciální pedagogická centra), ale neuvědomují si (třeba navzdory působení pracovníků SPC a dalších odborníků), že veškerá péče musí vyjít především z nich samotných. Děti pak mají do určité míry možnost k uspokojení potřeb, které není rodina schopna zajistit, v rámci výchovného či vzdělávacího zařízení, v němž mimo jiné mohou působit sluchově postižení pedagogové, kteří pomohou dítěti najít sebe sama, svůj svět a své místo v tomto světě.

V praxi je tomu asi tak, že někteří sluchově postižení lidé mají na vlastní rodiče hezké vzpomínky, ale sami říkají, že od nich nedostali to, co především potřebovali (informace, porozumění, ..), a že později, když měli možnost, utíkali od rodiny do komunity sluchově postižených. Tam se cítili „jako doma“, tam byli lidé, s nimiž si rozuměli, kteří je brali zcela přirozeně, mezi které zapadli.

Našli si vlastně jakousi sociální náhradu rodiny. S vlastními rodiči pak nemají potřebu se stýkat ani v dospělosti, neboť jak sami říkají, vznikla jakási „bariéra z odcizení“. Role sluchově postiženého pedagoga může napomoci takovýmto extrémním situacím předejít. Nemusí tak dojít k odtržení od rodiny, protože dítě má možnost se s pedagogem identifikovat přímo ve škole a sluchově postižený pedagog se stává „mostem“ mezi slyšícími a sluchově postiženými.

V tomto případě však nejde o projev nějakého negativního sociálního přizpůsobení, jak se většinou uvádí: „K ohrožení dítěte činiteli celospolečenské povahy můžeme počítat i ty případy, kdy společenská skupina, v níž dítě vyrůstá, se způsobem života, svými potřebami, zvyky i mravními normami odlišuje od okolní společnosti“ (Pelech In: Dunovský 1989, s. 126).

Dítě ví, že je nějak odlišné od většinové sociální skupiny, v níž žije. Hledá podvědomě cestu, jak odlišné nebýt, protože se nedokáže s touto odlišností srovnat. Sluchově postižený pedagog mu může pomoci nalézt cestu k sobě samému tím, že ho „uvede“ do sociální skupiny sluchově postižených. "Dětský psycholog Bruno Betelheim řekl: „dítě potřebuje cítit naději do budoucna, mít pocit, že se vše vyřeší“ – v otázce neslyšících je třeba to, aby se dítě seznámilo s dospělým neslyšícím, nejlépe identifikovaným, aby lépe pochopilo svět“ (Yael Kakon,  při přednášce v Berouně 1995). Dítě pak nevnímá svoji vadu jako odlišnost, za kterou je třeba se stydět, nebo která není „ničím k chlubení“, ale jako něco, co je součástí jeho já, jeho identity. Role sluchově postižených jako identifikačních modelů je pak nezastupitelná.

V některých zemích jsou v tomto dokonce dále, potřebu identifikace se sluchově postiženými požadují také u dětí, které jsou integrovány do většinové (tedy slyšící) společnosti. V jedné studii (studie Padden, C., Hunphvies, T.: Deaf in America, Voices from Culture, Harvard) je uvedeno, že neslyšící dítě, které je integrováno mezi slyšící nemá možnost potkat dospělého neslyšícího. Dospělí neslyšící by proto měli být do škol aspoň pozváni, aby dětem vyprávěli – o sobě, o svých organizacích, o historii. Bylo by dobré o tom pořizovat záznam, psaný nebo ještě lépe natočený.

Pokračování příště...


Saša Zvonek
 18.6.2002 9:26
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sluchově postižený pedagog jako vzor identifikační4.
Často pak rodiče vkládají nemalé naděje do specializovaných zařízení (speciální školy, speciální pedagogická centra), ale neuvědomují si (třeba navzdory působení pracovníků SPC a dalších odborníků), že veškerá péče musí vyjít především z nich samotných. Děti pak mají do určité míry možnost k 
18.6.2002, Saša Zvonek ...další info
Prstová abeceda a její historie 1.
PRSTOVÁ ABECEDA - DAKTYLOTIKA

„Prstová abeceda, nazývaná též daktylní abeceda (slovo daktylos pochází z řečtiny a znamená prst), daktylní řeč, daktylotika (daktylos + logos = slovo), prstnice, je slovní vizuálně-motorická komunikační forma, při které se užívá různých poloh a
17.6.2002, Pavel Kučera ...další info
Tlumočník pánem situace?16-18.8.2002
Česká komora tlumočníků znakového jazyka Vás zve na tlumočnický worshop "Tlumočník pánem situace?".
Bližší informace na WWW.CKTZJ.COM.
17.6.2002, CKTZJ ...další info
Koncerty radosti20.6.2002
Nadační fond Evropský svátek hudby - ČR pořádá, ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, Koncerty radosti tlumočené do znakového jazyka!
Bližší informace na WWW.CKTZJ.COM.
17.6.2002, CKTZJ (1 příspěvek v diskusi) ...další info
Den otevřených dveří v LORM25. 6. 2002
Víte, co je to červenobílá hůl?
Zajímá Vás, jak hluchoslepí lidé komunikují?
Víte, jak můžete nabídnout hluchoslepé osobě pomoc, např. na přechodu?

Pak zavítejte k nám na Den otevřených dveří v LORM, a to v úterý 25. června od 10 do 16 hod. do Zbor
17.6.2002, LORM ...další info
Křest "cédéčka"20. 6. 2002
Unie neslyšících Brno, Božetěchova 1, Brno Vás zve na "Křest Kurzu znakové řeči na CD ROMu".

Akce proběhne 20. 6. 2002 od 16.30 hodin.

Informace tel./fax: 05/41245321
17.6.2002, Unie neslyšících Brno...další info
Zkoušky tlumočníků ZJ
V sobotu 29.6.2002 pořádá Organizace tlumočníků znakového jazyka zkoušky tlumočníků znakového jazyka ve Stacionáři neslyšících, Vodova 35, Brno, a to od 10.00 hod. Přihlášky a informace: tel.:05/41212401, fax.:05/41211389,
email.:otzj@seznam.cz
15.6.2002, Terezie Šustová...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.