Ticho.cz si právě čte: (4 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Onemocnění sluchu / Autor: Alena Strnadová

Psychické zvláštnosti nedoslýchavých jedinců 1.

Sluchové postižení s sebou přináší dva druhy obtíží.
Primárním defektem je sluchové postižení, které znamená značné omezení nebo ztrátu schopností sluchově vnímat.

Sekundární defekt se projevuje v oblasti psychických procesů a vlastností, které jsou závislé na kvalitě sluchového vnímání.

Nejdůležitějším sekundárním handicapem je v tomto případě porucha vývoje řeči, která se projeví v oblasti poznávacích procesů a v socializaci jedince. Porucha rozvoje řeči se u dospělých nedoslýchavých (kdy porucha vznikla až postlingválně) neprojevuje tolik, spíše se zde objevují potíže jiného rázu, o kterých se zmíním dále. Teprve při větším zhoršování sluchu se může projevit deformace řeči, způsobená nedostatečnou zpětnou sluchovou kontrolou. Významnou roli zde hraje doba, kdy postižení vzniklo, jeho charakter a hlavně stupeň rozumění řeči.

Způsob vnímání a jiné životní zkušenosti mají vliv na vznik některých specifických rozdílů u slyšících a neslyšících lidí. Nejde o rozdíly patologické, jsou způsobeny sluchovým postižením, a vyvinuly by se u každého, kdo by ztratil sluch.
A stejně tak jako se liší psychika neslyšících a slyšících lidí, objevují se určité odlišnosti v psychice lidí nedoslýchavých. Tito lidé mívají často problémy s tím, že se nepovažují ani za „členy“ komunity slyšících ani neslyšících. Vzhledem ke zhoršování sluchu se řadí spíše do skupiny neslyšících, ale většinou se mezi ně nedokáží zařadit, neboť neovládají jejich způsob komunikace.

Lidé, kterým se sluch zhoršoval až v průběhu života, se potýkají s jinými obtížemi. Tito lidé mají více přátel mezi lidmi slyšícími a komunitu neslyšících většinou vůbec neznají. Necítí se tedy součástí jejich komunity, ale vzrůstající problémy se zhoršováním sluchu je mohou vyčleňovat od kolektivu slyšících.

Pokračování příště...


Alena Strnadová
 14.6.2002 11:36
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Psychické zvláštnosti nedoslýchavých jedinců 1.
Sluchové postižení s sebou přináší dva druhy obtíží.
Primárním defektem je sluchové postižení, které znamená značné omezení nebo ztrátu schopností sluchově vnímat.

Sekundární defekt se projevuje v oblasti psychických procesů a vlastností, které jsou závislé na k
14.6.2002, Alena Strnadová ...další info
Turnaj v šipkách jednotlivců15. 6. 2002
SKN Opava pořádá TURNAJ V ŠIPKÁCH JEDNOTLIVCŮ 15. 6. 2002 od 8,30 hodin.

Systém hry: 301 Double, pavouk.
Ceny: 1. – 3.  místo poháry.
Vklad: 60,- Kč/osoba.

Po ukončení turnaje jste zváni na VEČERNÍ BESÍDKU, která se bude konat od 18,00 h
13.6.2002, SKN Opava...další info
Turnaj ve futsale29. 6. 2002
BYD ve spolupráci s ČUN Brno pořádají TURNAJ VE FUTSALE  I. ročník VELKÉ CENY BRNA.

Turnaj proběhne 29. 6. 2002 na hřišti s umělým povrchem – TJ Tatran Bohunice, Neužilova 35, Brno.

Sraz je v 9,30 hodin.
Systém hry: 2x10 minut, 1+4 hráči.
Vkla
13.6.2002, BYD, ČUN Brno...další info
Sluchově postižený pedagog jako vzor identifikační3.
Na výše uvedené nebezpečí upozorňuje i Vágnerová: „Identifikace se v případě velmi silné úzkosti a pocitu ohrožení stává obranným mechanismem. Pocit ohrožení může být vyvolán i jiným způsobem, než jen strachem ze ztráty lásky. Mohou jej vyvolat např. větší problémy v orientaci v prostředí, nescho
13.6.2002, Saša Zvonek ...další info
Brána do světa Neslyšících II16. 6. 2002
Česká unie neslyšících ve spolupráci s FF UK pořádá 16. 6. 2002 "Brána do světa Neslyšících II".

Od 10.00 hodin
Zasedací místnost Úřadu MĆ Praha 5, Štefánikova 15-17

INFO: Tel/fax: 02 / 22 32 89 00
13.6.2002, ČUN Praha...další info
Zkoušky tlumočníků ZJ
Pořadatel: Organizace tlumočníků znakového jazyka
Termín: sobota 29.června 2002 od 10.00 hod
Místo: Stacionář neslyšících, Vodova 35, Brno
Přihlášky a informace: tel.: 05/41212401; fax.:05/41211389; email: otzj@seznam.cz
12.6.2002, Terezie Šustová...další info
Další letní tábory
Ještě jste nevybrali letní tábor pro Vaše dítě?
Nevadí, máme pro Vás informace o dalších táborech.

8.ročník tradičního letního integračního tábora Lesní království

pro sluchově postižené děti a jejich slyšící kamarády tentokrát na téma

D
12.6.2002, Eva Raichlová ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.