Ticho.cz si právě čte: (1 návštěvník)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: O školství / Autor: Saša Zvonek

Sluchově postižený pedagog jako vzor identifikační

1.

„Identifikace je specifickou variantou napodobování. Identifikace znamená ztotožnění se s někým, potřeba být jako on, a tudíž se chovat stejně jako on“ (Vágnerová 1999, s. 101).

„Je to varianta sociálního učení“ (Vágnerová 1999, s.102).

„Pocit mít vzor se u dítěte probouzí někdy kolem dvou a půl roku věku a trvá prakticky celé dětství, byť vzory se měnily byť i obsah napodobovaných činností je různý“ (Helus 1987, s. 181).


Znamená to, že identifikace hraje v životě každého jedince důležitou roli. Ovlivňuje utváření jeho sociální role, i chápání sebe sama a svého postavení ve společnosti a konečně také utváření postojů a hodnotových měřítek a formování celé osobnosti.
„Jednou z důležitých potřeb dítěte je mít vzory a ideály, s nimiž by se mohlo plně ztotožnit, jimž by se mohlo přiblížit tím, že je bude z vnitřní potřeby napodobovat. Skrze své ztotožnění se vzorem si dítě přisvojuje hlediska, postoje, názory a chování a mnohdy je vychováno lépe a účinněji než jinými formami výchovného působení. …můžeme pozorovat, jak se šestileté děvčátko ztotožňuje se svou učitelkou: chce se učitelkou stát, doma rozsadí své panenky a medvídky jako žáky ve škole a samo vyučuje vyučování stejně, jako to vidí ve třídě. A díky tomuto ztotožnění se v něm upevňuje kladný vztah ke škole, učení, učebním pomůckám; prostě ztotožnění pomáhá dítěti „vplynout“ do jeho žákovské životní role (Helus 1987, s. 180).

A netýká se to pouze vplynutí do žákovské role, ale do celé řady dalších sociálních rolí. Přijímá také postoje, přístupy, názory, chování, ale rovněž jazyk, kulturu a vůbec celý svět, který ho obklopuje a působní na ně. To potvrzuje také Helus: „Mít milovaný, blízký, jaksi na dosah jsoucí vzor, jehož nápodobou je možno zaujmout životní stanovisko a rozvinout chování, kterým lze zvládnout situaci stejně dobře, jako ji zvládá on sám – to je jedna z velkých potřeb dítěte“ (Helus 1987, s. 181).

Nebo Vágnerová: „U malých dětí je nápodoba projevem určité závislosti na okolí, tendence očekávat řešení od někoho jiného a přejímat je“ (Vágnerová  1999, s. 99.).

„Napodobování je projevem snahy o pochopení a z toho vyplývajícího přizpůsobení vnějšímu světu, ve kterém dítě žije. Nápodoba je výběrovým, diferencovaným procesem“ (Helus 1973, In: Vágnerová 1999, s. 99).

„Volba modelu závisí na atraktivitě, musí upoutat pozornost dítěte. Dítě napodobuje ty projevy chování modelu, které se mu zalíbily a které je schopno v rámci svých kompetencí imitovat“ (Vágnerová 1999, s. 99)


Pokračování příště...


Saša Zvonek
 4.6.2002 10:03
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sluchově postižený pedagog jako vzor identifikační1.
„Identifikace je specifickou variantou napodobování. Identifikace znamená ztotožnění se s někým, potřeba být jako on, a tudíž se chovat stejně jako on“ (Vágnerová 1999, s. 101).

„Je to varianta sociálního učení“ (Vágnerová 1999, s.102).

„Pocit mít vzor se u dítěte
4.6.2002, Saša Zvonek ...další info
Komunikační formy slovní podstaty
Daktylní abeceda, daktylní řeč, daktylotika
Prstová abeceda vyjadřuje jednotlivé hlásky polohami prstů, z nichž se syntetickou metodou tvoří vizuální obrazy slov, stejně jako se hlásky spojují do akustických slov.


Daktylografie
Psaní písmen ukazováč
3.6.2002, Pavel Kučera ...další info
Džbán party pod hvězdamiSobota 22. června 2002
Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha
a
Přírodní koupaliště Džbán na Praze 6
Vás srdečně zvou na
Džbán party pod hvězdami

aneb
Bezbariérový show maratón nejen pro Neslyšící

Sobota 22. června 2002 
od 17:00 hodi
31.5.2002, Naďa ...další info
Brána do světa Neslyšících IINeděle 16. června 2002
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Praha - Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Vás srdečně zvou na

celodenní seminář

„Brána do světa Neslyšících II“
aneb
Mýty a pověry ve vzdělávání Neslyšících
Kdy? Neděle 16. června 2002
31.5.2002, Naďa ...další info
Turistika
SNN Šumperk pořádá a zve Vás na "Turistickou túru".

Akce proběhne 8. 6. 2002 a sraz je 7,50 h na nádraží ČD v Šumperku.

Odjezd je v 8,02 h do Kout nad Desnou.

Trasa: Kouty - Vřesová Studánka - Keprník - Remzová - cca 15-20 km.
Mapa: Jeseník
31.5.2002, SNN Šumperk...další info
Pojďte si naplánovat léto 2002!
AHOJ KAMARÁDI!

Vzhledem k tomu, že se mi někteří z vás ozvali, jak to letos bude s prázdninovými akcemi, dovoluji si vám předložit tento stručný seznam akcí, na kterých se tak či onak podílím a na které se můžete v případě zájmu a volné kapacity přidat.

Ještě mu
31.5.2002, Saša Zvonek ...další info
Diagnostika sluchového postižení 7.
„Při vyšetřování prahu vzdušného vedení se začíná lépe slyšícím uchem (podle názoru pacienta) a tónem 1000Hz. Postupně zvyšujeme intenzitu vyšetřovaného tónu, dokud ho vyšetřovaný neuslyší a nedá signál tlačítkem. Tón ztlumíme, případně přerušíme a postup opakujeme. Udanou hodnotu zaznamenáme v t
29.5.2002, Alena Strnadová ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.