Ticho.cz si právě čte: (5 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Téma: - / Autor: Český klub ohluchlých

Psychorehabilitační pobyt

Bohdaneč

Český klub ohluchlých pro Vás zorganizoval psychorehabilitační pobyt pro těžce nedoslýchavé a ohluchlé v Lázních Bohdaneč u Pardubic ve
dnech 24.6. až 6.7.  - cena 3.000

Na programu intenzivní výuka odezírání, kolektivní i individuální,  logopedická péče,muzikoterapie, rehabil.cvičení,  výlety a pod.

Stejný pobyt proběhne na podzim v Lázních Luhačovice od 6. 10. do  19.10.-  cena  předběžně  3.300,-

Podmínkou účasti je, že účastník musí být sluchově postižený a předloží  lékařské
potvrzení o sluchové vadě.

Přihlášky na oba pobyty písemně  na adresu:

Český klub ohluchlých, k rukám pí.Anici Dvořákové
Radlická ul. 56, Praha 5,  150 00


Český klub ohluchlých
 10.5.2002 13:44
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Psychorehabilitační pobytBohdaneč
Český klub ohluchlých pro Vás zorganizoval psychorehabilitační pobyt pro těžce nedoslýchavé a ohluchlé v Lázních Bohdaneč u Pardubic ve
dnech 24.6. až 6.7.  - cena 3.000

Na programu intenzivní výuka odezírání, kolektivní i individuální,  logopedická péče,muziko
10.5.2002, Český klub ohluchlých ...další info
Společné prohlášení ČUN, ČKTZJ a Pevnosti - ČCZJ
Vzhledem k velkému množství různých aktivit ČUN se zúčastněné organizace se shodly na tom, že internetová prezentace www.cun.cz jako celek neobsahuje informace pouze ze stránek www.pevnost.com a www.cktzj.com. V oblasti výuky znakového jazyka a tlumočení, se však sestavovatel internetové prezentace
8.5.2002, ČUN, ČKTZJ a Pevnost - ČCZJ...další info
Diagnostika sluchového postižení 4.
Měření stapediálních reflexů
Je to metoda, pomocí které se zjišťuje funkčnost reflexu třmínkového svalu (musculus stapedius). Třmínkový reflex je vrozený, nepodmíněný a oboustranný. Ucho je díky němu částečně chráněno před nadměrným hlukem. Předpokladem pro správnou funkci třmínkového
7.5.2002, Alena Strnadová ...další info
Ahoj Česká republiko !2
Můj druhý školní den začal celkem hezky. První hodinu jsme měli tělocvik. To bylo snadné. Opakoval jsem po dětech to, co dělaly. Při tělocviku se moc mluvit ani rozumět tomu, co říkají ostatní, nemusí. Dokonce mě paní učitelka chválila za to, jak jsem pěkně uměl hvězdu. Ostatní děti ji moc neuměli.<
7.5.2002, Michal Holub ...další info
Znakový jazyk a sluchově postižený učitel v praxi6.
Pro drtivou většinu sluchově postižených dětí je efektivnější komunikace prostřednictvím nějaké vizuálního kódu. Budou tedy dávat přednost znakové řeči. „Představa, že neslyšící by mohli komunikovat navzájem mezi sebou pomocí odezírání a artikulované řeči, je zcela absurdní“ (Novák 1994, s. 74).<
3.5.2002, Saša Zvonek ...další info
Letní taneční dílna pro děti
Federace rodičů a přátel sluchově postižených pořádá od 1. – 5. července 2002 "Letní taneční dílnu" pro děti od 8 do 12 let.

Akce bude probíhat na MĚŘÍNĚ u SLAPSKÉHO JEZERA a téma dílny je "LIDOVÉ TANCE & ŘEMESLA".
2.5.2002, Centrum volného času SP ...další info
Rozhodnutí
Na základě vstřícného přístupu ČUN k řešení celého problému, a vzhledem k tomu, že aktivity spojené s touto kauzou se zdají být být aktivitami jednotlivce, který jednal bez souhlasu statutárního orgánu ČUN, rozhodli jsme se zveřejňování prohlášení Pevnosti a ČKTZJ do vyřešení celé záležitosti pozast
2.5.2002, ČKTZJ a Pevnost-ČCZJ ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.