Ticho.cz si právě čte: (4 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Onemocnění sluchu / Autor: Alena Strnadová

Diagnostika sluchového postižení 3.

Objektivní audiometrické metody

Jsou to takové vyšetřovací postupy, jejichž výsledek není závislý na spolupráci pacienta. Vyšetřovací postupy jsou založeny na různých principech, mnohé z nich jsou nepřesné, a proto se v praxi moc neuplatňují.

1) Kožní galvanický test – zde se sledují změny kožního odporu při silném akustickém podnětu

2) Pneumografie – sleduje změny dechového rytmu při změně zvuku

3) Pletyzmografie – zaznamenává změnu periferního prokrvení, která je vyvolána zvukovým podrážděním

4) Impedanční audiometrie – je to metoda, která zahrnuje tympanometrii a vyšetření stapediálních reflexů

5) Vyšetření otoakustických emisí

6) Vyšetření evokovaných sluchových potenciálů

Impedanční audiometrie

Toto vyšetření je možné pouze v případě, že není na bubínku perforace. Zvukovod musí být úplně volný, aby nebyl ovlivněn výsledek vyšetření.

Tympanometrie

Je to metoda, která sleduje pohyblivost bubínku v závislosti na změně tlaku ve zvukovodu. Měříme zde impedanci (odpor) a komplianci (poddajnost) bubínku. Impedance a kompliance bubínku je ovlivněna tuhostí bubínkové membrány, pohyblivostí ušních kůstek a obsahem středoušní dutiny. Pohyblivost bubínkové membrány se mění také v závislosti na snížení nebo zvýšení atmosférického tlaku před a za bubínkem.

Měření probíhá tak, že do vnějšího zvukovodu vložíme sondu, která přivádí do ucha měřící tón. Ten pacient jednak slyší a částečně se odrazí od blanky bubínku. Pomocí sondy se změří velikost odražené části měřícího tónu při různém tlaku ve středoušní dutině. Výsledky se zaznamenávají do tympanometrické křivky a podle ní se posoudí stav tlaku ve středoušní dutině. Podle tlaku ve středoušní dutině se odlišuje, o jaký typ nedoslýchavosti se jednáAlena Strnadová
 30.4.2002 16:50
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Diagnostika sluchového postižení 3.
Objektivní audiometrické metody

Jsou to takové vyšetřovací postupy, jejichž výsledek není závislý na spolupráci pacienta. Vyšetřovací postupy jsou založeny na různých principech, mnohé z nich jsou nepřesné, a proto se v praxi moc neuplatňují.

1) Kožní galv
30.4.2002, Alena Strnadová ...další info
Protest České unie neslyšících
Česká unie neslyšících vyjadřuje ostrou protestní nótu vůči stanovisku ČKTZJ a Pevnosti. Jejich tvrzení nejsou pravdivá. Stanovisko České unie neslyšících naleznete v Diskusi.
29.4.2002, Česká unie neslyšících ...další info
Naše internetové stránky byly vykradeny!!!
Česká unie neslyšících odcizila naprostou většinu informací z našich internetových stránek a prezentuje je za své!
Informace zde.
27.4.2002, ČKTZJ ...další info
Naše internetové stránky byly vykradeny!!!
Česká unie neslyšících odcizila naprostou většinu informací z našich internetových stránek a prezentuje je za své!
Informace zde.
27.4.2002, Pevnost - ČCZJ ...další info
Znakový jazyk a sluchově postižený učitel v praxi5.
Do jaké míry se oba jazyky, tedy znakový jazyk  a mluvený jazyk, ovlivňují? Do jaké míry může ovlivnit osvojení znakové řeči dítětem rozvoj jeho mluvené řeči?

Je to jedna z nejdiskutovanějších otázek poslední doby. Zatímco dříve převládal názor, že osvojení znakové řeči s
25.4.2002, Saša Zvonek ...další info
Andorra
V Andoře se nemluví andorsky, ale Katalánsky. Mě to ale je fuk ať si mluví jak chtějí, hlavně když pochopí co ukazuju. A věřte - nevěřte všichni Andořani umí ukazovat. Ne přesně znaky ze znakové řeči, ale protože tam jezdí spousta turistů
24.4.2002, Tomáš Jelínek ...další info
Ahoj Česká republiko !Slyším, ale nerozumím
Jmenuji se Ghuang Chang Tien. Táta s mámou mi ale říkají Karen. Táta s mámou už tady v České Republice nějaký čas žíjí. Já jsem přijel minulý týden z Vietnamu. Nikomu tady nerozumím. Jakoby jsem najednou neuměl mluvit. Akorát tátovi a mámě rozumím. Jinak ne. Máma a táta trochu česky umí.

23.4.2002, Michal Holub ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.