Ticho.cz si právě čte: (4 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2807 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: O školství / Autor: Saša Zvonek

Neslyšící děti - psychologický pohled 1

Pokud se narodí slyšící dítě, jeho vývoj probíhá tak, jak se obecně očekává. Řeč se učí od matky, od lidí okolo sebe, jen tím, že ji stále vnímá a postupně se ji snaží s větším a větším úspěchem napodobovat. „Děti se učí mluvit prostřednictvím nápodoby verbálního projevu dospělých lidí (eventuálně starších dětí), se kterými žijí a komunikují“ (Vágnerová 1999, s. 143). „Člověk se nemůže naučit řeč, pokud jí není neustále vystaven a první se rozvíjí to, co je využíváno ve vhodných situacích“ (Hrubý 1985, s. 15). Řeč je základním nástrojem myšlení. Pokud není řeč, nemohou se správně rozvíjet některé psychické funkce. Slyšící dítě v tomto ohledu zpravidla po stránce psychické nestrádá. U sluchově postiženého dítěte je tomu jinak. Je-li vada těžší, dítě nemá možnost si řeč osvojit přirozenou cestou, odposloucháváním od okolí.

V rámci včasné péče může být jeho vada do jisté míry kompenzována (např. sluchadly). Někdy je však možná jediná kompenzace – poskytnout mu vizuální komunikační mód. „Vizuálně pohybové znaky jsou pro neslyšící dítě dobře viditelné, proto se dítě může naučit znakový jazyk spontánně, ve správném vývojovém období a stejně přirozeným způsobem, jako si osvojuje slyšící dítě mluvený jazyk“ (Strnadová 1998, s. 184)

    „Protože komunikace je pro duševní zdraví životně důležitá, musí mít neslyšící samozřejmě také svoje vlastní prostředí, ve kterém mohou volně a  bez zábran komunikovat a radovat se z výměny zkušeností…“ (Y. Andersson, In: Psychologie a neslyšící 1990, s. 8).
Proč by toto prostředí nemohlo být vytvářeno ve škole také sluchově postiženými pedagogy?! „Řeč je základním nástrojem sociálního přizpůsobení. Dítě ji přijímá v konkrétní, hotové a konvencí dané formě. K tomu potřebuje verbální model, který by mohlo napodobovat. Rozvoj řeči je jedním z významných předpokladů pro komplexnější rozvoj poznávacích procesů“ (Vágnerová 1999, s. 80).

Pokud děti nezvládnou jakoukoliv řeč, je jejich psychický vývoj tragicky ohrožen. Toho si jsou vědomi mnozí odborníci. „…jsme se snažili s naší logopedkou děti co nejdříve naučit znakový jazyk, abychom k sobě měli blíže, aby nám děti co nejdříve mohly povědět, co je trápí, z čeho mají radost“, říká sluchově postižená učitelka v mateřské škole, Hana Šmejdová z Hradce Králové (Gong 3/2000, s. 72). Jako učitelka sleduje jediný cíl – domluvit se s dítětem, navázat s ním vyhovující komunikaci, sdělovat si, protože ví, že to je to hlavní, co má od dítěte očekávat a co dítě očekává od ní.

Pokračování příště...


Saša Zvonek
 22.2.2002 19:46
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Neslyšící děti - psychologický pohled 1
Pokud se narodí slyšící dítě, jeho vývoj probíhá tak, jak se obecně očekává. Řeč se učí od matky, od lidí okolo sebe, jen tím, že ji stále vnímá a postupně se ji snaží s větším a větším úspěchem napodobovat. „Děti se učí mluvit prostřednictvím nápodoby verbálního projevu dospělých lidí (eventuáln
22.2.2002, Saša Zvonek ...další info
Rozdělení sluchového postižení - 3
Mezi získané percepční poruchy řadíme i tzv. presbyakuzii (stařeckou nedoslýchavost), která vzniká v důsledku postupného odumírání vláskových buněk. Tato porucha se však může objevit i u mladších jedinců a to díky nadměrnému hluku v životním prostředí. Je to například  působení nepřiměře
21.2.2002, Alena Strnadová ...další info
Australské hry pro neslyšící - šampioni
Jak jsem v předchozím článku slíbil, představím Vám dnes některé úspěšné australské neslyšící sportovce.

CINDY LU FITZPATRICK
„Neslyšící královna bazénů“
Australská nejvíce oceňovaná a talentovaná neslyšící pla
19.2.2002, Michal Holub ...další info
Červenobílá hůl pro hluchoslepé
Červenobílá hůl je rehabilitační pomůcka pro hluchoslepé

Od začátku roku 2001 mají hluchoslepé osoby důležitou rehabilitační pomůcku pro pohyb po veřejných prostranstvích, ulicíh, na přechodech, a to červenobílou hůl.

Vyhláška č. 30/2001 Sb. Ministerstva dopravy
18.2.2002, LORM ...další info
Ples v Praze23. 2. 2002
Společenský ples s bohatým programem neslyšících umělců pro Vás připravila Česká unie neslyšících v Praze.

Proto, jestli rádi tančíte a bavíte se, přijďte 23. 2. 2002 od 19 hodin na Výstaviště Praha do Průmyslového paláce, kde tento společenský ples proběhne.
15.2.2002, ČUN Praha ...další info
Práce s mobilními telefony22. 2. 2002
Česká unie neslyšících v Kroměříži pořádá zajímavou přednášku "PRÁCE S MOBILNÍMI TELEFONY".

Zajímá-li Vás toto téma, přijďte 22. 2. 2002 do klubovny na Velkém náměstí 39 v Kroměříži.

Více informací získáte na 0634/34 38 00.
15.2.2002, ČUN Kroměříž...další info
Sluch. postižený pedagog jako vzor komunikační 2
Můžeme si zde uvést jiný příklad, tentokrát z oblasti zrakově postižených:„Na školách pro nevidomé je dnes samozřejmostí, že každý učitel tam působící musí ovládat Braillovo písmo a tyflografiku, bez nichž je vzdělávání nevidomých nemyslitelné. O tomto nepopiratelném předpokladu se svého času
13.2.2002, Saša Zvonek ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.