Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Téma: - / Autor: LORM

Červenobílá hůl pro hluchoslepé

Červenobílá hůl je rehabilitační pomůcka pro hluchoslepé

Od začátku roku 2001 mají hluchoslepé osoby důležitou rehabilitační pomůcku pro pohyb po veřejných prostranstvích, ulicíh, na přechodech, a to červenobílou hůl.

Vyhláška č. 30/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a řízení provozu na pozemních komunikacích, schválila 10. ledna 2001 s účinností od 31. ledna 2001 speciální označení pro hluchoslepé osoby.

Až doposud hluchoslepí, tzn. lidé s částečnou nebo úplnou souběžnou ztrátou zraku a sluchu, používali hůl bílou, která je označením nevidomé osoby. Díky nedostatečnému označení se však hluchoslepým lidem často stávalo, že např. na přechodech nereagovali na výzvy řidičů nebo reagovali neadekvátní způsobem na nabídnutou pomoc ze strany veřejnosti, což vedlo k nedorozumění a někdy šlo i o bezpečnost hluchoslepého.

Hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm bezprostředně upozorňuje veřejnost na to, že má před sebou hluchoslepého člověka, červené pruhy tedy symbolizují sluchovou ztrátu. Komunikace s hluchoslepou osobou je obtížnější, ale díky kompenzačním pomůckám (např. sluchadla) je s některými osobami možné kontakt  navázat i bez znalosti speciálních komunikačních prostředků jako je např. Lormova doteková abeceda. 

Při navazování kontaktu s hluchoslepou osobou je důležité řídit se některými zásadami.

Pokud tedy jako řidič spatříte na přechodu osobu s červenobílou holí, pak se, prosím, řiďte následujícími radami:

1. Buďte trpěliví. Hluchoslepému člověku bude trvat delší chvíli než silnici přejde. Je-li to bezpečné, pak vylezte z auta a nabídněte mu pomoc.

2. V žádném případě hluchoslepého neobjíždějte.

3. Už vůbec se jej nesnažte popohnat najížděním, troubením nebo šlapáním na plyn - to hluchoslepou osobu může vylekat a zmást, má-li zbytky sluchu, a způsobit nehodu, neboť nemá prostorové slyšení.

Potkáte-li na ulici člověka s červenobílou holí a chcete mu nabídnout pomoc při přecházení křižovatky, nastupování do autobusu či vlaku apod. pak

1. Přistupte k němu zepředu, kontaktujte jej jemným přiložením ruky na hluchoslepého paži, ruku či rameno a oslovte jej zřetelným pomalým hlasem. Pokud na Váš hlas nereaguje, zkuste mu svoji pomoc napsat latinskou abecedou do dlaně.

2. Jako průvodce jděte o krok vepředu, hluchoslepý se Vás drží za loket tak, aby se cítil bezpečně a jistě.

3. Nikdy k němu nepřistupujte zezadu.

4. Nikdy hluchoslepého netlačte před sebou aniž byste věděli, co potřebuje.

Věříme, že červenobílá hůl přinese hluchoslepým občanům větší pocit sebevědomí a více respektu ze strany veřejnosti.


LORM, Společnost pro hluchoslepé
Radlická 3, 150 00 Praha 5
tel. 02/57095494 (96)
www.lorm.cz


LORM
 18.2.2002 17:49
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Červenobílá hůl pro hluchoslepé
Červenobílá hůl je rehabilitační pomůcka pro hluchoslepé

Od začátku roku 2001 mají hluchoslepé osoby důležitou rehabilitační pomůcku pro pohyb po veřejných prostranstvích, ulicíh, na přechodech, a to červenobílou hůl.

Vyhláška č. 30/2001 Sb. Ministerstva dopravy
18.2.2002, LORM ...další info
Ples v Praze23. 2. 2002
Společenský ples s bohatým programem neslyšících umělců pro Vás připravila Česká unie neslyšících v Praze.

Proto, jestli rádi tančíte a bavíte se, přijďte 23. 2. 2002 od 19 hodin na Výstaviště Praha do Průmyslového paláce, kde tento společenský ples proběhne.
15.2.2002, ČUN Praha ...další info
Práce s mobilními telefony22. 2. 2002
Česká unie neslyšících v Kroměříži pořádá zajímavou přednášku "PRÁCE S MOBILNÍMI TELEFONY".

Zajímá-li Vás toto téma, přijďte 22. 2. 2002 do klubovny na Velkém náměstí 39 v Kroměříži.

Více informací získáte na 0634/34 38 00.
15.2.2002, ČUN Kroměříž...další info
Sluch. postižený pedagog jako vzor komunikační 2
Můžeme si zde uvést jiný příklad, tentokrát z oblasti zrakově postižených:„Na školách pro nevidomé je dnes samozřejmostí, že každý učitel tam působící musí ovládat Braillovo písmo a tyflografiku, bez nichž je vzdělávání nevidomých nemyslitelné. O tomto nepopiratelném předpokladu se svého času
13.2.2002, Saša Zvonek ...další info
Můj pes
Když mě bylo 10roků pořád jsem chtěla psa vlčáka až 4roky jsem neměla psa tak letos říjen jsme s tátou a sestrou jeli pro psa vlčáka jeli jsem do KŘEPIC a tam prodávali pravé čisto krevní pes vlčák tak jsme to koupili a já jsem byla tak strašně
12.2.2002, Eva Raichlová ...další info
Memorandum
Vážení přátelé,
rádi bychom Vás seznámili s pěkným dárečkem pod stromeček, který dostali hluchoslepí dne 10.12.2001. 

Téměř po ročním jednání o sluchadlech pro hluchoslepé u paní senátorky Zuzany Roithové, iniciované PhDr. J.Jakešem, na které  LORM za spolupráce s Ty
11.2.2002, LORM...další info
Rozdělení sluchového postižení - 2
Nedoslýchavost (hypacusis) 
Nedoslýchavost dělíme na poruchy převodní, percepční a smíšené. Percepční poruchy se dále dělí podle místa, kde dojde k poškození. Zda ve vnitrouší, v průběhu sluchových drah, nebo na úrovni centrální.

a) převodní nedoslýchavost (hypa
7.2.2002, Alena Strnadová ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.