Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Onemocnění sluchu / Autor: Alena Strnadová

Rozdělení sluchového postižení - 2

Nedoslýchavost (hypacusis) 
Nedoslýchavost dělíme na poruchy převodní, percepční a smíšené. Percepční poruchy se dále dělí podle místa, kde dojde k poškození. Zda ve vnitrouší, v průběhu sluchových drah, nebo na úrovni centrální.

a) převodní nedoslýchavost (hypacusis conduktiva) 
„Příčinou převodní poruchy sluchu je každá překážka, která brání nebo ztěžuje proniknutí zvuku z vnějšího prostoru k vlastním citlivým smyslovým buňkám.“ (Lejska, 1994, s. 51) 

Příčinou převodní poruchy sluchu je často například přerušení nebo srůsty řetězu středoušních kůstek, poruchy nitroušního tlaku, uzavření či zúžení vnějšího zvukovodu (= atrézie zvukovodu), ucpaný vnější zvukovod cizím tělesem nebo ceruminem (ušním mazem), perforace bubínku po zánětu nebo úraze, otosklerosa (znehybnění ploténky třmínku nárůstem kostní tkáně v oblasti oválného okénka ve středním uchu), změny objemu středoušní dutiny, cholesteatom (cysta, nejčastěji ve středním uchu, tvořená šupinatou hmotou s cholesterolem) apod.

Tato porucha je spíše kvantitativního charakteru a člověk s převodní poruchou sluchu má dobrý fonematický sluch. Nedochází zde k žádnému zkreslení vjemu zvuku. Převodní vady jsou celkem časté a nikdy nevedou k úplné hluchotě. Maximální pokles sluchu nepřekročí u této poruchy 60 dB. Tyto poruchy lze většinou poměrně úspěšně operativně zlepšit a velice dobře se dají vyrovnat technickými pomůckami (často sluchadly pro kostní vedení). Člověk s převodní poruchou sluchu mívá většinou problémy s vnímáním hlubokých tónů.

b) percepční nedoslýchavost (hypacusis senzorineuralis) 
„Příčiny senzorineurálních vad sluchu jsou vázány na funkci smyslového epitelu vnitřního ucha, sluchového nervu a sluchové dráhy, která spojuje periferní a centrální část sluchového analyzátoru.“ (Lejska, 1994, s. 52) 

Bývá nejčastěji způsobena poruchou funkce vnitřního ucha (kochleární porucha) nebo poruchou VIII. hlavového nervu, popřípadě mozkové kůry (suprakochleární porucha).

Může být vrozená (otravy nikotinem, infekce při nitroděložním vývoji, inkompatibilita Rh faktoru v krvi matky a dítěte,…), nebo získaná postnatálně na podkladě arteriosklerosy díky nedostatečnému prokrvení vnitřního ucha. Dále může vzniknout po zánětu nebo úraze ucha, po zánětu mozkových blan nebo vlivem některých antibiotik (ototoxických léků – tj. léků, které jsou jedovaté pro sluchové smyslové buňky), při změnách tlaku při potápění nebo v letadle, při nadměrném hluku apod.

Pokračování příště...


Alena Strnadová
 7.2.2002 17:04
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Rozdělení sluchového postižení - 2
Nedoslýchavost (hypacusis) 
Nedoslýchavost dělíme na poruchy převodní, percepční a smíšené. Percepční poruchy se dále dělí podle místa, kde dojde k poškození. Zda ve vnitrouší, v průběhu sluchových drah, nebo na úrovni centrální.

a) převodní nedoslýchavost (hypa
7.2.2002, Alena Strnadová ...další info
ZIMNÍ KURZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ
Zprávička o tom, jak bylo brňákům na zimní škole v přírodě v Jeseníkách.
5.2.2002, Saša ...další info
Dřevo třikrát jinakVýstava
Společnost pro hluchoslepé LORM a Galerie Oliva Vás srdečně zvou na haptickou výstavu

„Dřevo třikrát jinak“

pořádanou v rámci kampaně "30 dní pro občanský sektor".

V Galerii Oliva v
5.2.2002, Pavla Vaňková ...další info
Přednáška o sluchadlech v Plzni11. 2. 2002
Přijďte na přednášku o funkci, využívání, ošetřování a údržbě sluchadel, kterou pro Vás připravil Český klub nedoslýchavých - HELP.

Kdo přednáší?
Ing. Z. Kašpara

Kde?
V zasedací místnosti UMO2 - Slovany - nám. Gen. Píky (viz mapka níže
5.2.2002, ČKN - HELP...další info
Australské hry pro neslyšící
Vrcholem sportovních událostí pro neslyšící jsou Australské hry pro neslyšící.
Těchto her se mohou zúčastnit pouze země, jejichž vybraný sportovní tým pokryje patnáct soutěžních disciplín odsouhlasených federací ADSF.
4.2.2002, Michal Holub ...další info
Rozdělení sluchového postižení - 1
Ztráta sluchu se posuzuje z několika různých hledisek. K posouzení stavu sluchu se využívají různé audiometrické metody, podle kterých zjistíme míru poškození sluchu a o jaké poškození se jedná.

Dělení podle druhu a typu. 

I. Normální sluch (normacusis)
31.1.2002, Alena Strnadová ...další info
Setkání rodičů9. 2. 2002

Středisko rané péče F R P S P pořádá setkání rodičů.

"Roční zkušenosti Střediska rané péče" si můžete předat dne 9. 2. 2002 od 10,00 hodin v Praze 6 na Holečkově ul. č. 4.

Více informací o tomto setkání se dozvíte na těchto číslech:
Tel: 02/651731
30.1.2002, FRPSP...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.