Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Význam sluchu / Autor: Alena Strnadová

Význam sluchu pro život ve společnosti 2

Vývoj řeči u sluchově postižených lidí je narušen v důsledku omezeného nebo dokonce zcela zamezeného přísunu informací sluchem. U nedoslýchavých bývá velice dobrá šance na vytvoření orální řeči, rozvoj slovní zásoby a tím i na začlenění do společnosti slyšících. Problémy nastávají například při narušení řeči v důsledku nedostatečné sluchové kontroly. Hlas může být monotónní, nedoslýchaví mluví příliš nahlas nebo naopak příliš potichu a mohou některá slova špatně vyslovovat. Často mívají nedoslýchaví omezenou slovní zásobu z nedostatečného příjmu informací sluchem. Díky těmto odlišnostem v řeči jsou mnohdy slyšícími považováni za mentálně postižené.

Sluchově postižení jsou si svých „nedostatků“ vědomi, a často se ani nepokouší navázat kontakt se slyšící společností. Vytváří vlastní společenství, kde se cítí bezpečně a tím se ještě více oddalují od slyšících lidí.

Ještě větší problémy mívají lidé, u kterých je kromě poruchy sluchu také další postižení, zejména takové, díky kterému se mnohem více sníží přísun informací. Jedná se převážně o poruchy zraku a o mentální postižení. Zde probíhá rehabilitace mnohem obtížněji, neboť jsou narušeny kompenzační mechanismy. (Př. při poškození zraku je ztíženo odezírání a tím je problematičtější komunikace s okolím.)

Sluch nám tedy slouží především jako prostředek dorozumívací, informační a nesmíme podcenit také jeho význam pro vnímání hudby. Bez sluchu jsme ošizeni o snadnou komunikaci s okolím a nemusíme postřehnout varovné signály při nebezpečí (na silnici apod.). Jedná se o situace, kdy si význam sluchu ani neuvědomujeme, přesto se v nich bez sluchu můžeme jen těžko obejít. Sluch napomáhá k úplnějšímu, hlubšímu a komplexnějšímu odrazu okolního světa.

Nedostatečné zvukové vnímání má velký vliv na duševní pohodu člověka, neboť nikde v přírodě se nesetkáme s úplně absolutním klidem. Každý, i sebemenší, pohyb je doprovázen zvukem, který vzniká šířením zvukových vln při kmitání těles. Zvuk je také důležitý při utváření, rozvíjení a pěstování mezilidských vztahů, které jsou velice důležitou součástí našeho života.


Alena Strnadová
 17.1.2002 18:00
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Význam sluchu pro život ve společnosti 2
Vývoj řeči u sluchově postižených lidí je narušen v důsledku omezeného nebo dokonce zcela zamezeného přísunu informací sluchem. U nedoslýchavých bývá velice dobrá šance na vytvoření orální řeči, rozvoj slovní zásoby a tím i na začlenění do společnosti slyšících. Problémy nastávají například při naru
17.1.2002, Alena Strnadová ...další info
Maturitní ples SPŠ oděvní v Brně
Zveme Vás na II. maturitní ples v Brně, který se uskuteční 18. 1. 2002 v hotelu KOZÁK od 20.00 hodin. Vstupné, které se platí na místě je 150,- Kč a vstup je povolen pouze ve společenském oděvu!

Přejeme příjemnou zábavu.
16.1.2002, Maturantky SPŠ oděvní v Brně...další info
Dětský karneval 18. 1. 2002
Česká unie neslyšících ve Zlíně pořádá 18. 1. 2002"Dětský maškarní karneval". Vezměte masky a přijďte do klubovny - Burešov 4886, Zlín a faxové číslo 067 / 721 06 40.
Přejeme příjemnou zábavu.
16.1.2002, Česká unie neslyšících Zlín...další info
Tlumočnické služby ve Finsku 3
Současné vzdělávání tlumočníků
Současné 3,5leté tlumočnické kurzy mají již zcela jinou podobu než před 19 lety. Nyní do nich nastupují lidé, kteří nejsou dětmi neslyšících. Musí se v kurzu naučit jednak jazyk, jednak tlumo
15.1.2002, Lucie Křesťanová ...další info
Sluchově postižený pedagog jako vzor
V předchozích kapitolách jsme si ukázali, jaké bylo postavení a působení sluchově postižených pedagogů ve školách v minulosti a jaké je v současnosti. Ukázali jsme si, že v  minulosti sluchově postižení pedagogové ve školství pro stejně postižené působili a že v  posledních letech v 
15.1.2002, Saša Zvonek ...další info
LETNÍ TÁBOR 2002
Zkušené duo :-) Saxana a Saša připravují tábor na letní prázdniny 2002. Jen pro fyzicky zdatné (nejen) sluchově postižené děti!
13.1.2002, Saša ...další info
Sněhová kalamita – dobrodružství v karavanu.
O Vánocích byla v Deštné v Orlických horách sněhová kalamita – což znamená že pořád chumelilo, chumelilo a jen chumelilo až nachumelilo tolik sněhu, že jsem tam nemohl chybět a museli jsme frčet na lyže.

Po Vánocích, jako k
12.1.2002, Tomáš Jelínek ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.