Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2810 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Ze zahraničí / Autor: Lucie Křesťanová

Tlumočnické služby ve Finsku 4

Etický kodex (profesní pravidla tlumočení)
Profesní pravidla tlumočení jsou zavazující pro všechny tlumočníky zapsané na seznamu. Kodex mimo jiné obsahuje těchto 10 hlavních bodů:

1. Tlumočník zachovává mlčení. (Výjimku tvoří násilí proti dětem a příprava vlastizrady.)

2. Žádnou informaci získanou během tlumočení tlumočník nesmí zneužít.

3. Tlumočník si musí předem rozmyslet, jestli na tlumočení stačí. (Například někdy nestačí tlumočníkovi odborné vzdělání.)

4. Tlumočník ctí a podporuje samostatnost a samostatné rozhodování klienta.

5. Tlumočník je solidární s ostatními tlumočníky. (Nemůže za zády jiného tlumočníka neslyšícímu vykládat, že tamten je špatný apod.)

6. Tlumočník se na tlumočení připravuje včas a zajistí si včas vše, co potřebuje.

7. Tlumočník ctí jak kulturní normy neslyšících, tak slyšících. (Zajímavé je, že podle tlumočníků je tento bod kodexu pro ně nejmenším problémem, zatímco neslyšící naopak tvrdí, že právě v tomto bodě tlumočníci nejčastěji kodex porušují.)

8. Tlumočník je neutrální a jeho osobní názory a postoje nemají ovlivnit kvalitu práce. (Jednou porušil tlumočník tento bod v případě tlumočení u psychiatra. Neslyšící měl sexuální problémy a když si o nich začal s lékařem povídat, tlumočník zastavil tlumočení. Prý toto tlumočit nebude, neboť to neodpovídá jeho náboženskému přesvědčení. Zde se dopustil chyby, neboť měl situaci předem zvážit a tlumočení odmítnout.

9. Tlumočník se neustále zdokonaluje.

10. Tlumočník nesmí směšovat profese.
Zbytek pravidel pojednává o pracovních podmínkách tlumočení.

K úspěchu a dobré atmosféře celého přednáškového dne přispělo i kvalitní tlumočení. ASNEP zajistil 2 tlumočnice finského jazyka, dva tlumočníky znakového jazyka a také dvě tlumočnice do znakované češtiny.
    zapsala: Lucie Křesťanová, publikováno v měsíčníku GONG, 1/2002

Stránky časopisu Gong


Lucie Křesťanová
 21.1.2002 17:47
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Tlumočnické služby ve Finsku 4
Etický kodex (profesní pravidla tlumočení)
Profesní pravidla tlumočení jsou zavazující pro všechny tlumočníky zapsané na seznamu. Kodex mimo jiné obsahuje těchto 10 hlavních bodů:

1. Tlumočník zachovává mlče
21.1.2002, Lucie Křesťanová ...další info
Nové kurzy českého znakového jazyka
V Praze od 18. února 2002 začínají nové kurzy českého znakového jazyka. Bližší info: WWW.PEVNOST.COM
21.1.2002, PEVNOST-České centrum ZJ ...další info
Chip
Díky všímavým a ochotným redaktorům populárního časopisu Chip je Ticho ve své off-line verzi k dispozici na CD 1/02 vydaném uvnitř časopisu.
Díky pánové! Napomohli jste tak dalším a bezpochyby významným krokem k rozšíření infor
20.1.2002, Tomáš Jelínek ...další info
Význam sluchu pro život ve společnosti 2
Vývoj řeči u sluchově postižených lidí je narušen v důsledku omezeného nebo dokonce zcela zamezeného přísunu informací sluchem. U nedoslýchavých bývá velice dobrá šance na vytvoření orální řeči, rozvoj slovní zásoby a tím i na začlenění do společnosti slyšících. Problémy nastávají například při naru
17.1.2002, Alena Strnadová ...další info
Maturitní ples SPŠ oděvní v Brně
Zveme Vás na II. maturitní ples v Brně, který se uskuteční 18. 1. 2002 v hotelu KOZÁK od 20.00 hodin. Vstupné, které se platí na místě je 150,- Kč a vstup je povolen pouze ve společenském oděvu!

Přejeme příjemnou zábavu.
16.1.2002, Maturantky SPŠ oděvní v Brně...další info
Dětský karneval 18. 1. 2002
Česká unie neslyšících ve Zlíně pořádá 18. 1. 2002"Dětský maškarní karneval". Vezměte masky a přijďte do klubovny - Burešov 4886, Zlín a faxové číslo 067 / 721 06 40.
Přejeme příjemnou zábavu.
16.1.2002, Česká unie neslyšících Zlín...další info
Tlumočnické služby ve Finsku 3
Současné vzdělávání tlumočníků
Současné 3,5leté tlumočnické kurzy mají již zcela jinou podobu než před 19 lety. Nyní do nich nastupují lidé, kteří nejsou dětmi neslyšících. Musí se v kurzu naučit jednak jazyk, jednak tlumo
15.1.2002, Lucie Křesťanová ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.