Ticho.cz si právě čte: (1 návštěvník)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Smyslové vnímání / Autor: Alena Strnadová

Význam sluchu pro život ve společnosti

Původní význam sluchu pro člověka je v rozlišení zvukových podnětů, z čehož vyplývá i druhotný význam, a to získávání informací. Zvuková informace má pro člověka velký kvalitativní význam.

Podle získaných informací si člověk utváří představu o prostoru a světě okolo sebe. Sluch mu především slouží jako prostředek komunikace s okolím. Základním sdělovacím prostředkem člověka je řeč, jejíž vývoj je velmi důležitý z hlediska rozvoje myšlení. Proto se rozvoji řeči věnuje velká pozornost již od raného věku dítěte.

Pokud se budeme snažit porovnat sluch a zrak a vliv jejich poškození na rozvoj řeči, dospějeme k tomu, že ztráta sluchu má na rozvoj komunikace mnohem horší dopad než-li ztráta zraku. Nechci zde však zlehčovat zrakové postižení, ale pouze srovnat jejich důsledek na vývoj řeči. Dítě, které je od narození hluché, se nenaučí spontánně mluvit a nevyvine se u něho řeč. Na druhé straně dítě od narození slepé se přece jen, byť o něco později, spontánně mluvit naučí. Informační deficit se u něj projeví zase jiným způsobem (Šimůnková, 1986, s.6). V případě získaného sluchového postižení po ukončeném vývoji řeči není již dopad na komunikaci tak velký, neboť člověk již má utvořenou dostatečně velkou slovní zásobu, ze které může čerpat. Ztráta sluchu se u těchto lidí odráží především na jejich psychice.


Alena Strnadová
 11.1.2002 22:45
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Význam sluchu pro život ve společnosti
Původní význam sluchu pro člověka je v rozlišení zvukových podnětů, z čehož vyplývá i druhotný význam, a to získávání informací. Zvuková informace má pro člověka velký kvalitativní význam.

Podle získaných informací si člověk utváří představu o prostoru a světě okolo sebe. Sluch mu př
11.1.2002, Alena Strnadová ...další info
A S N E PKalendář akcí
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel vydala tento kalendář, aby podpořila vzájemnou  informovanost všech, kdo se zajímají o problematiku sluchově postižených,o akcích jednotlivých organizací, škol a lidí, kteří ve prospěch sluchově postižených lidí pracují.
7.1.2002, Veronika Hodonská...další info
Časopis GONG
Měsíčník sluchově postižených Gong přináší svým čtenářům mnoho zajímavých informací již 31 let.
6.1.2002, T.J. ...další info
Tlumočnické služby ve Finsku 2
120 hodin bezplatných služeb ročně

Neslyšící může využít alespoň 120 hodin bezplatných tlumočnických služeb ročně. Nutno podotknout, že obec chápe slovo alespoň jako ?maximálně?. Znovu bylo (a stále je) potřeba pře
6.1.2002, Lucie Křesťanová ...další info
CESTA PO EVROPĚ
Jak se nám vydařila naše prázdninová cesta po Evropě.....
3.1.2002, Saša ...další info
Naše smysly 6 - hmat
Hmat

Smysl hmatu je ve skutečnosti souhrnem několika rozdílných smyslů. Můžeme cítit lehký dotyk, silný tlak, teplo, chlad, pohyb, chvění a bolest.
Existuje rozdílný smysl pro „cítění“ uvnitř svalů, jenž nás informuje o stavu napětí nebo uvolnění. S použitím těchto inf
2.1.2002, Michal Holub ...další info
Škola v Plzni
SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, PLZEŇ, MOHYLOVÁ 90

Škola se nachází v moderním areálu v Plzni – Doubravce. Školní budovy jsou obklopeny zahradou s dopravním a sportovním hřištěm umožňujícím dětem pohybové využití a relaxaci. Škola slouží dětem s vadou sluchu z celého
27.12.2001, Eva Raichlová ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.