Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Od organizací / Autor: Eva Raichlová

Škola v Plzni

SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, PLZEŇ, MOHYLOVÁ 90

Škola se nachází v moderním areálu v Plzni – Doubravce. Školní budovy jsou obklopeny zahradou s dopravním a sportovním hřištěm umožňujícím dětem pohybové využití a relaxaci. Škola slouží dětem s vadou sluchu z celého západočeského regionu a zahrnuje:
mateřskou školu
základní školu pro nedoslýchavé
základní školu pro neslyšící
internát
školní kuchyni
speciálně pedagogické centrum (SPC).


Speciální mateřská škola pečuje o těžce sluchově postižené děti od 3 let s možností internátního pobytu. Cílem péče je připravit děti ke vstupu do základní školy po stránce komunikace, sociálních dovedností a celkového osobnostního rozvoje. Díky pravidelnému plaveckému výcviku a bohatým sportovním možnostem školy je posilována tělesná zdatnost a zdraví dětí. Nadstandardní péči poskytujeme v podobě chirofonetiky a kurzů znakového jazyka pro rodiče.
Základní škola pro nedoslýchavé žáky je určena pro děti s lehčí vadou sluchu, vyučuje se zde podle běžných osnov s užitím vzdělávacího programu „základní škola“ pouze orální cestou.
Žáci s těžkou vadou sluchu (neslyšící) jsou vyučováni s pomocí znakového jazyka dle učebních dokumentů MŠMT.
Volba komunikačního systému u jednotlivých žáků je výsledkem posouzení týmem odborníků a přání rodičů. Běžně je používána orální metoda nebo vycházíme z filosofie totální komunikace. Z tohoto důvodu se pedagogičtí pracovníci trvale zdokonalují ve znakovém jazyce. Kromě kurzů pro pedagogy organizuje škola také kurzy pro rodiče našich žáků.
Zvláštností obou základních škol je existence přípravného ročníku. Povinná školní docházka žáků končí v 9. Třídě a je tudíž desetiletá.
Při výuce v základní škole jsou plně využívány odborné pracovny – přírodovědná, výtvarná, počítačová, logopedická, pracovna pro hudební a dramatickou výchovu, školní dílny a kuchyňka. Český jazyk na 1. Stupni je u neslyšících vyučován s pomocí výukových videoprogramů na jejichž tvorbě spolupracují učitelé školy. Mnozí jsou také autory speciálních učebnic pro neslyšící nebo pracují jako recenzenti nakladatelství Septima. Pro žáky školy organizujeme každoročně lyžařské výcvikové kurzy, plavecký výcvik a pobyt ve škole v přírodě na Šumavě. Žáci školy jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu ve všech jeho aspektech.
Děti bydlící mimo Plzeň mají možnost využít celotýdenní ubytování ve školním internátu, kde výchova a vzdělávání navazuje na práci školy. V programu internátu je věnována pozornost zejména sportovním aktivitám a zájmovým činnostem s výtvarným, rukodílným a pohybovým zaměřením. Úspěšné práce kroužků jsou prezentovány formou školních i veřejných výstav. Pro zkvalitnění dopravní výchovy mají žáci k dispozici nově vybudované dopravní hřiště. Internátu i škole slouží žákovská a učitelská knihovna.
Škola je zapojena v Asociaci školních sportovních klubů, účastníme se Celostátních sportovních her sluchově postižených žáků a dalších sportovních soutěží místního i republikového rozsahu.
Součástí školy je také speciálně pedagogické centrum, které zajišťuje ranou péči o sluchově postižené děti v regionu a pomáhá jejich rodičům. Stará se rovněž o integrované žáky se sluchovou vadou.
Cílem školy je poskytnout svým sluchově postiženým žákům všestrannou přípravu pro plnohodnotný život, pro uplatnění pracovní i společenské.


Škola pořádá v nejbližším období tyto akce:
- 20.12.2001 zveme v 15 hodin na vánoční besídku
- 20.12.2001 zveme v 17 hodin na setkání s důchodci školy
- 13.-18.1.2002 bude zahájen na Špičáku lyžařský výcvikový kurz žáků školy v penzionu „U Dušků“
- koncem ledna 2002 pořádáme celostátní turnaj ve florbalu
- 31.1.2002 končí plavecký výcvik žáků 4. a 5. tříd zahájený v září 2001


Mgr. Anna Houdková
Ředitelka školy
Eva Raichlová
 27.12.2001 9:25
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Škola v Plzni
SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ, PLZEŇ, MOHYLOVÁ 90

Škola se nachází v moderním areálu v Plzni – Doubravce. Školní budovy jsou obklopeny zahradou s dopravním a sportovním hřištěm umožňujícím dětem pohybové využití a relaxaci. Škola slouží dětem s vadou sluchu z celého
27.12.2001, Eva Raichlová ...další info
Veselé Vánoce
Vám všem kteří sem občas nakouknete. Snad jste našli pod stromečkem všechno co jste si přáli a ať se Vám v příštím roce daří pořád víc. T&T&L a realizační tým Ticha.
26.12.2001, Tomáš ...další info
HLEDAJÍ SE VEDOUCÍ NA LETNÍ TÁBOR
Hledáme vedoucí na letní (7-8/2002) tábor se sluchově postiženými dětmi. Tábor bude probíhat na jižní Moravě a bude zaměřený na keramickou činnost. Od vedoucích požadujeme schopnost efektivní komunikace se sluchově postiženými dětmi (je jedno, jedná-li se o sluchově postiženého či slyšícího vedoucíh
25.12.2001, Saša ...další info
Tlumočnické služby ve Finsku 1
Pracovnice Finského svazu neslyšících, tlumočnice znakového jazyka Riitta Vivolin-Karen, přijala pozvání Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel a v sobotu 24. listopadu celý den přednášela v kapli školy p
21.12.2001, Lucie Křesťanová ...další info
VÁNOČNÍ BESÍDKA
VÁNOČNÍ BESÍDKA BRNĚNSKÉ ŠKOLY PRO SP se i tento rok vydařila. Celá akce proběhla ve čtvrtek 20.12. v Jadranparku v Brně - Králově Poli, v sálu a a také předsálí kina. Vzhledem k tomu, že většina míst k sezení byla obsazena, mohu říci, že účast byla velká. Program moderovali "Kučerovci" - paní Hana
21.12.2001, Škola Brno ...další info
Mateřská škola v Českých Budějovicícch.
Mateřská škola pro sluchově postižené v Českých Budějovicích je stará teprve 10 let.

V tomto školním roce (2001 - 2002) ji navštěvuje 9 dětí s různým typem postižení. Řada dětí má postižení kombinované. Všechny děti však spojuje vada sluchová různého stupně.

Víme, že pr
20.12.2001, Tomáš Jelínek ...další info
Naše smysly 5 - chuť a čich
Jazyk a chuť

Dokážete si zapamatovat chuť svého oblíbeného jídla i toho, které nemáte rádi ? Sídlem chuti je jazyk. Je pokryt chuťovými papilami, kterým říkáme chuťové pohárky. Těmi rozeznáváme chutě potravin i nápojů.

Jazyk zblízka
Na mikroskopic
19.12.2001, Michal Holub ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.