Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1665 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: O školství / Autor: Saša Zvonek

Sluchově postižení pedagogové u nás nyní 2

V  časopise Gong z  roku 1992 ředitel školy pro sluchově postižené v Praze na Smíchově Mgr. Vácha uvádí: .bych rád oznámil veřejnosti, že na učilišti pracuje pan učitel z  řad sluchově postižených. Bylo to velmi obtížné hledání.. nakonec jsme takového našli. Jsme hrdi, že je to absolvent našeho SOU? (Gong 1/1992, s. 10). A slova onoho prvního novodobého sluchově postiženého učitele sluchově postižených Petra Valáška: Byl to pro mne šok, neuvěřitelný moment mého života. Vůbec mne nenapadlo,    že bych já mohl učit na učilišti. Nastoupil jsem v  září 1991? (Gong 2/1999, s. 34).

    Teprve v  roce 1996 začíná u nás výraznější pronikání sluchově postižených pedagogů do škol v  Brně, Hradci Králové a Praze. Jedná se o školy, které do svého vzdělávacího plánu zahrnuly znakovou řeč. Mgr. Silovská, ředitelka Speciální školy pro sluchově postižené v Brně k  tomu říká: Ve školním roce 1997/1998 zde pracovaly čtyři učitelky, dvě slyšící a dvě sluchově postižené. V  jednom oddělení      je vždy jedna slyšící a jedna neslyšící. Obě pracovaly naprosto rovnocenně                a ve shodě, na přípravách se vždy předem domlouvaly. Na slyšící učitelce spočívala více výuka řeči, artikulace, sluchově postižená učitelka se víc věnovala dramatické            a pohybové výchově, výtvarným činnostem; obě rozvíjely rozumové schopnosti dětí. Obě slyšící učitelky se zdokonalily ve znakování, denním stykem nejen se sluchově postiženými dětmi, ale i se sluchově postiženou kolegyní zdokonalily svoji komunikaci a prohloubily detailní znalost psychických zvláštností sluchově postiženého člověka. Neslyšící učitelky si naopak zdokonalily mluvenou řeč, denní diskusí o dětech a jejich potřebách a problémech prohloubily své poznatky z  pedagogiky a psychologie, integrovaly se mezi slyšící kolegy (asi by bylo lepší, kdyby to bylo naopak. Jde přece o neslyšící, nikoliv o slyšící). Vyzdvihla bych              u neslyšících učitelek přínos jejich uměleckého vzdělání, neboť jsou obě absolventky JAMU. Přece jen mají přednost rozvinuté fantazie, citlivosti, schopnosti zahrát situace, nebát se projevit temperament, umí se plně vnořit do duše dítěte atd. Tím nechci říct, že slyšícím učitelkám toto schází, ale pedagog vzešlý z  našich středních a vysokých pedagogických škol je především nabit teorií a poučkami a jeho pedagogické vlohy se rozvinou (nebo taky ne) teprve v  praxi, teprve tam se pozná, že takovému absolventu třeba schází kus toho nutného herectví. S  našimi dvěma učitelkami přišly vlastně hotové herečky ? učitelky se základy pedagogiky                  a psychologie a velmi rychle vstřebaly to, co je z  hlediska pedag ogicko-psychologického nutné. Navíc si dalším studiem prohloubí znalosti a dosáhnou potřebné kvalifikace. Co se týká složení pedagogického sboru, převládají učitelky mladší, máme 4 muže, dva jsou učitelé sluchově postižení, rovněž absolventi JAMU, kteří dále studují, aby byli kvalifikovanými učiteli. S  jejich zapojením do kolektivu        a jejich prací jsme rovněž velmi spokojeni, platí o nich totéž, co bylo řečeno výše      o učitelkách v  MŠ, navíc vnesli do školy onen postrádaný mužský prvek. U dětí jsou velmi oblíbeni, mají autoritu i u rodičů, a to zvláště sluchově postižených. Velmi nám pomáhají právě v  dokonalé komunikaci s  dětmi? (Silovská, In: Sborník 1998, s. 3, 4    a 7).

V  současné době pracují sluchově postižení pedagogičtí pracovníci i na dalších školách, např. v  Českých Budějovicích, Liberci, Ostravě, Valašském Meziříčí. V  souvislosti s tím se v  literatuře uvádí např.: Je pro nás důležité, aby o děti pečoval tým, který tvoří psycholožka, logopedka, speciální pedagog a neslyšící učitelky? (Fenclová, ředitelka Bilingvální mateřské školy Pipan, seminář Beroun 1999). Nebo: vod roku 1996? zajistit pravidelnou účast neslyšících lektorů a asistentů. Výchovnou práci řídily dvě slyšící učitelky, z  nichž jedna ovládá plně znakový jazyk    a dvě neslyšící vychovatelky. Odpolední kroužky vedou slyšící i neslyšící lektoři? (řeč je o bilingvální mateřské škole PIPAN, Jabůrek 1998, s. 32). Ve výuce jsou neslyšící učitelé (Rindová, ředitelka školy v Hradci Králové, seminář Beroun 1999).
   
Také na vysoké školy pronikají neslyšící, kteří zde pracují jako pedagogové, nebo odborní lektoři. Několik jich pracuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, dále    na Pedagogické fakultě Technické univerzity v  Liberci, na Divadelní fakultě JAMU.  Martin Wiesner se podílí na výzkumu znakového jazyka na Filozor¨fické fakultě Univerzity Karlovy? (Gong 5/1999, s. 118)
     
Při přípravě ?Setkání sluchově postižených pedagogických pracovníků ČR? v  roce 2000 jsem získal kontakt na 24 sluchově postižených lidí, kteří pracují jako učitelé, vychovatelé, asistenti učitelů nebo odborní asistenti v  našich školách pro sluchově postižené. Ostatková ve své diplomové práci uvádí 17 pedagogických pracovníků, z  toho 5 učitelů na ZŠ (Ostatková 2000, s. 24, 25, 29 a 30). To je na tak krátkou dobu velmi výrazný počet, který svědčí o tom, že i u nás získávají sluchově postižení pedagogové své místo ve školách. Nejvíce jich pracuje na školách v  Brně, Hradci Králové a Praze na Smíchově. Výše zmíněné setkání, které proběhlo v  listopadu 2000, bylo vůbec prvním historickým setkáním sluchově postižených pedagogů sluchově postižených u nás.


Saša Zvonek
 16.12.2001 20:47
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sluchově postižení pedagogové u nás nyní 2
V  časopise Gong z  roku 1992 ředitel školy pro sluchově postižené v Praze na Smíchově Mgr. Vácha uvádí: .bych rád oznámil veřejnosti, že na učilišti pracuje pan učitel z  řad sluchově postižených. Bylo to velmi obtížné hledání.. nakonec jsme takového našli. Jsme hrdi, že je to abs
16.12.2001, Saša Zvonek ...další info
Předvánoční závody15.12.2001
Pro všechny kdo mají plavky, ručník a v sobotu volno  jsou připraveny plavecké závody!
SK OLYMPIA PRAHA
Od 9.00 hodin
Praha - Strahov,Diskařská 100
Děti do 18 let zdarma
nad 18 let - Kč 100,-
POdrobnější informace získáte: karel.jirkovsky@guick.cz
13.12.2001, K.J. ...další info
Extase - divadelní představení14.12.2001
V pátek 14.prosince se v Brně hraje E X T A S E  Kdo má volno, ať přijde za kuturou!    Divadlo Neslyším  Koliště 51, Brno  Divadlo v 7 a půl 19.30 hodin    INFO:  7apul@cmail.cz
12.12.2001, Divadlo v 7 a půl ...další info
Historie českobudějovické školy
Diecézní ústav pro hluchoněmé v  Českých Budějovicích byl založen v  roce 1871. Tehdy již existovaly dva ústavy pro hluchoněmé ? v  Praze a v  Litoměřicích. Jejich kapacita však nebyla dostatečná. V  obvodu českobudějovické diecéze bylo v  roce 1870 celkem 74 hluchoněmý
12.12.2001, Tomáš Jelínek ...další info
Krásné svátky všem
PUN tímto přeje všem svým členům i příznivcům, přátelům i známým krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí do roku 2002.22.12.2001 ve 14 hod. společně přivítáme vánoce na naší Vánoční besídce,
11.12.2001, J.Říhová ...další info
Naše smysly 4 - Uši a sluch
Zavřete oči a poproste kamaráda, aby vedle vás tleskl. Můžete určit, kde kamarád stojí ? Určitě ano. dokážete určit nejen to, odkud zvuky přicházejí, ale vaše uši jsou schopny vnímat zvuky v obrovském rozsahu: od hlubokých dunivých tónů k vysokému pískání, od tichého hučení k hlasitému bušení, od ne
11.12.2001, Michal Holub ...další info
Sluchově postižení pedagogové u nás nyní
V  poslední době velmi výrazně stoupl počet sluchově postižených pedagogických pracovníků na našich školách. Po roce 1989, kdy došlo ke změně přístupu              ke zdravotně postiženým a kdy ve školství pro sluchově postižené došlo k  mnoha výrazným z
11.12.2001, Saša Zvonek ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.